http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Beschouwingen 2019: politiek-economische visie

„In de grond van de zaak ziet elke staat in de andere een roversbende die hem zal overrompelen zodra hij de gelegenheid krijgt” (Schopenhauer)

Dagboeknotities 2018 / Dagboeknotities 2019

Tekst 1Onze toekomst: een herindeling van de wereld

Door de gebeurtenissen in deze eeuw zal een strijd op leven of dood geleverd worden. Het gaat om extreme gebeurtenissen, die zo ingrijpend zijn dat radicale politieke ingrepen noodzakelijk worden geacht. Het gaat om gebeurtenissen die voor miljoenen mensen levensbedreigend zijn, die de habitat van velen onleefbaar maken, die de voedselvoorziening in het gedrang brengen en/of gebeurtenissen die meer dan de helft van de middenklasse in armoede doen vervallen.

Als aan vitale behoeften niet kan worden voldaan of als de mensen zich ernstig bedreigd voelen, zullen onbedwingbare biologische krachten de massa’s tegen elkaar opzwepen. Een herindeling van de wereld zal daarom noodzakelijk blijken. De spanningen tussen bevolkingsgroepen kunnen, omdat ze zo hoog oplopen, slechts opgelost worden door de groepen van elkaar te scheiden. Terug naar het thuis van de voorouders zal hierbij het leidend beleidsprincipe zijn. 

Het onderstaande kan de leidraad zijn voor een nieuwe politieke en culturele herindeling. Om het ergste te voorkomen is een ethisch fundament hierbij het vertrekpunt.

1. Het Kwade is opkomen voor het eigenbelang.

2. Het Goede is zijn verantwoordelijkheid opnemen voor het Andere.

3. Het Andere dat is in de eerste plaats de Ander en vervolgens ook de planeet Aarde die ons is gegeven. De Ander staat voor: de naasten die nabij zijn, diegenen ver weg en de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten.

4. De verantwoordelijkheid begint in het gezin, de familie, de clan, de wijk, de etnische groep, het eigen ras.

5. Daarom moet iedereen terug naar het thuis waar hij zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Echtparen kiezen voor het thuis van een van hen.

6. Iedereen gaat terug naar het thuis waar de voorouders hebben gewoond en waar de mensen een gemeenschappelijke cultuur, normen en waarden delen met elkaar.

7. De verantwoordelijkheid van ieder voor allen in een gedeelde cultuur, zal leiden tot hechte gezinnen en families, tot solidariteit in de wijken en tot gevoel van verbondenheid met het land, de etnische groep en het ras.

8. Die hechting, de solidariteit en de verbondenheid zullen de kracht geven om solidair te zijn met de rest van de wereld.

Europa kan bij deze ethisch gefundeerde politiek een voortrekkersrol spelen. Voorwaarde is dat elk land gebaseerd is op onderlinge hechting en solidariteit. Vandaar dat een Europese Confederatie van Nationale Staten, met Wenen als hoofdstad, zo snel mogelijk tot stand moet komen.

Dit blanke Europa zou een toevluchtsoord kunnen zijn voor blanke Amerikanen die de uitzichtloze burgeroorlog in de Verenigde Staten willen ontvluchten. Ook  zij keren terug naar het land van hun verre voorouders.

In plaats van een economie van hebzucht en eindeloze economische groei, die dient tot zelfverrijking van een kleine groep, wordt gekozen voor een ethische economie. Deze economie heeft tot doel de armoede en de miserie uit de wereld te helpen. In de mate van het mogelijke wordt elke regio zelfvoorzienend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen armoede en soberheid. Er zal meer aandacht zijn voor de sociale omgang en de zorg voor elkaar.

Dank zij deze ethische politiek en ethische economie hopen we dat een herhaling van de verschrikkingen van de 20ste eeuw kunnen worden voorkomen. Hier wordt een ethisch alternatief geboden om gerechtigheid te doen zegevieren. Ethiek en rationaliteit gaan hier samen.

[ download volledige tekst op Academia.edu ]

leessuggestie:  Nationalisme als medicijn tegen het EU-imperialisme


Tekst 2: Liever gerechtigheid dan liefdadigheid


Zie lijst onderaan voor de volgende teksten 

De teksten van 2019 werden voorbereid in mijn blog van 2018

Verder kan ik verwijzen naar mijn teksten over een hernieuwd Europa en naar mijn publicaties op academia.edu

literatuur: Acker, J. van (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen. Ministrando. (link)

Alle teksten:


   © Juliaan Van Acker 2019