gedragsproblemen, jeugdcriminaliteit, solidaire samenleving

Vrijdag 14 november 2014 om 14.30 in Antwerpen: lezing over mijn online-adviezen aan ouders (LINK)

adviezen voor ouders                      

adviezen voor leerkrachten

aanpak jeugdcriminaliteit


délinquance juvénile     

Onthoofdingen door IS: een joods complot!

De onmisbare rol van Europa Door de interne ontwrichting die de multiculturele samenleving in Europa heeft teweeggebracht, verzaakt Europa aan haar rol in de wereld.

and© Juliaan Van Acker 2014