gedragsproblemen, jeugdcriminaliteit, solidaire samenleving 


nieuw: deradicalisering van jonge jihadisten 

adviezen voor ouders   

online advies voor jongeren

adviezen voor leerkrachten

aanpak jeugdcriminaliteit  

délinquance juvénile 

===========================================

Zie mijn blog over het krankzinnige tijdperk 1880-2040 (LINK)

© Juliaan Van Acker 2015