gedragsproblemen, jeugdcriminaliteit, solidaire samenleving 


nieuw: Onhandelbare en criminele jeugd  Online cursus Orthopedagogiek             

nieuw: Acker, J. van (2015) Online advies: ouders echt geholpen?   Jeugdbeleid: Volume 9, 1,  pp. 17-22

adviezen voor ouders   

online advies voor jongeren

adviezen voor leerkrachten

aanpak jeugdcriminaliteit  

deradicalisering van jonge jihadisten

délinquance juvénile 

===========================================

mijn laatste essay: LINK


© Juliaan Van Acker 2015