gedragsproblemen, jeugdcriminaliteit, solidaire samenleving

Integratie moslims in Europa is onmogelijk ( nieuw)

adviezen voor ouders                      

adviezen voor leerkrachten

aanpak jeugdcriminaliteit


délinquance juvénile     

nieuw: volwassenenstrafrecht voor minderjarigen of toch niet?

             een visie voor politici en bestuurders

boek voor ouders

boek voor leerkrachten

boek over jeugdzorg en jeugdbescherming

boek: Europa een spirituele grootmacht

Er mag geen twijfel over bestaan dat mensen doden omwille van hun geloof, hun overtuiging of hun afkomst, en dus niet uit zelfverdediging, gewoon moord is. Diegenen die dus doden in naam van Allah, zijn helemaal geen goede moslims, maar moordenaars in dienst van de Satan (LINK)

YouTube

democratie is een groot goed zolang we onze vrijheid gebruiken om de vrijheid van anderen te waarborgen  

waarheid is een vergissing die ergens toe dientrecente bijdragen:

de multiculturele samenleving: mooie droom, gevaarlijke illusie

Toen Kongo nog een kolonie was

and© Juliaan Van Acker 2014