http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Een hernieuwd Europa

DIGITAL BOOK THUMBNAIL

Een moslimvrij Europa voor wereldvrede

De titel ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’ kan als volgt worden begrepen: als de Europeanen samen met de moslims die nu in Europa verblijven een beweging op gang zetten om vrede, rechtvaardigheid, welzijn en welvaart in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te brengen, dan kan het volgende worden bereikt:

1. In plaats van spanningen tussen Europeanen en moslims wordt nu samen gewerkt aan een gemeenschappelijk doel

2. De onverenigbaarheid tussen de Islam en de Europese beschaving wordt omzeild doordat de moslims nu in hun eigen beschaving in vrede en welzijn kunnen leven

3. Europa kan met de islamitische landensamenwerken om in Afrika vrede, rechtvaardigheid,  welzijn en welvaart te realiseren.

(klik op afbeeldingen) 

Ik ben ervan overtuigd dat de EU in haar huidige vorm zich in een doodlopende straat bevindt. Deze Unie is niet veel meer dan een bureaucratie met technocraten. Mijn ervaring leert dat een dergelijke organisatie verzuipt in regelgeving, procedures en een ondoorzichtig, eindeloos complexer wordend systeem van informatie-uitwisseling. Een land en een organisatie worden slechts levend als een charismatisch leider de mensen weet te motiveren en te begeesteren. Zo’n leider krijgt binnen de EU geen kans. Eerst moeten er landen zijn waar charismatische leiders het gezag uitoefenen. Deze leiders of een van hen zullen ook volkeren uit andere landen aanspreken en dan is er een kans om een Europese Confederatie op te richten, door die charismatische leider of leiders, waar de mensen in geloven. Deze Confederatie zal de solidariteit tussen de landen waarborgen en Europa de macht geven om haar taak in de wereld te vervullen. De wereldvrede zal afhankelijk zijn van Europa (lees ook: Catalonië en de wortel van het kwaad: de EU )

Hoe een terroristische aanslag voorkomen?

Het antwoord is eenvoudig. Neem het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn 20.000 moslims die geradicaliseerd zijn en potentiële aanslagplegers zijn. Roep de oorlogstoestand uit, zodat standrechtelijk gevonnist kan worden. Deporteer die 20.000 moslims, alsook de haatpredikers. Om de deportatie mogelijk te maken, wordt een islamitisch land tijdelijk en gedeeltelijk bezet.

Waarom heeft de regering nog niet op die manier gehandeld? Ook hier is het antwoord simpel: er vielen tot nog toe te weinig slachtoffers. 

Besluit: het is wachten tot er duizenden slachtoffers vallen, en dan is het bovenstaande een vanzelfsprekendheid.

P.S. de moslims die in het Westen echt in vrede willen leven, zullen maar al te blij zijn als mijn oplossing wordt gerealiseerd.

Waar gaat het hier om?

Zoals ons leven nu loopt, hoeft er niets te veranderen. Dit geldt zeker voor Europa. Er zijn wel groepen mensen die minder gelukkig zijn, zoals jongeren die geen werk vinden of immigranten die zich niet welkom voelen, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat we het nog nooit zo goed hebben gehad.

Met de mensheid gaat het goed. Oorlogen tussen landen komen nauwelijks voor. Hier en daar is er een burgeroorlog en in sommige landen is de criminaliteit veel te hoog, maar in vergelijking met vroeger zijn er nog nooit zo weinig oorlogen geweest en is de criminaliteit nooit zo laag geweest.

Kortom, alhoewel inspanningen moet worden gedaan om een en ander te verbeteren in eigen land, in Europa en in de rest van de wereld, fundamentele veranderingen zijn niet nodig.

En toch. Zonder de onheilsprofeet te willen uithangen, lijkt het verstandig om voorbereid te zijn op ontwikkelingen die oerdriften in de mensen tot leven kunnen wekken. Te denken valt aan de strijd om te overleven met een oorlog van allen tegen allen. De mens is van nature wreed en de beschaving is een laagje vernis dat stand houdt zolang het goed gaat.

Er zijn onmiskenbaar tekenen van ontwikkelingen die tot een cumulatie van spanningen kunnen leiden: de klimaatveranderingen, de kans op wereldwijde epidemieën, terroristen die massa-destructiewapens in handen krijgen, een dramatische economische recessie met enorme werkloosheid tot gevolg en wat er verder als een veenbrand voortwoekert.

Wat dan? De speeltijd is dan voorbij. Dan is het onzinnig om te stellen dat niets hoeft te veranderen. Radicale veranderingen zullen ons overrompelen. Niemand die niet hoort bij de eigen stam zal nog veilig zijn. Het is een kwestie van overleven. Dan telt de moraal niet meer. In die verschrikkelijke situatie zullen er leiders moeten zijn die het hoofd koel houden. Om die leiders een handje te helpen, schrijf ik teksten in deze rubriek. Misschien vinden ze in tragische tijden mijn ideeën vruchtbaar. Om strijd tussen stammen en rassen te voorkomen, zal iedereen terug moeten gaan naar de landen van oorsprong om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ik zie geen andere oplossing. Het alternatief zal erger zijn dan wat in de vorige eeuw onder de nazi’s is gebeurd.

 

EEN POLITIEK VAN VREDE: Een langdurige droogte in Syrië met als gevolg een burgeroorlog. Een zondvloed in Houston met tientallen miljarden schade die een prikkel kan zijn voor een nieuwe economische crisis. Overbevolking in Afrika met als gevolg een enorme immigratiestroom. Wie uit deze tekenen nog niet afleidt naar welke, vooral door de mensen veroorzaakte Apocalyps wij stevenen, is hopeloos naïef.

Normaal gezien wordt dit een oorlog van allen tegen allen. Genocides, burgeroorlogen en de roep naar sterke leiders gaan hiermee samen. De totalitaire staat ligt in het verschiet. Democratische krachten staan hier machteloos tegenover. Er is zelfs een meerderheid die kiest voor de dictatuur.

Of zijn we wijs genoeg om, na wat in de vorige eeuw is gebeurd, een andere weg te kiezen? Bijvoorbeeld door de volgende maatregelen te nemen:

  • in plaats van enorme kapitalen te besteden aan de wapenwedloop, de ruimtevaart en de productie van overbodige goederen, zouden we een gigantische inspanning kunnen doen om de honger in de wereld op te lossen.
  • in plaats van een economie die tot doel heeft winstbejag, zouden de winsten besteed moeten worden aan onderwijs, zodat alle kinderen in alle landen ter wereld hun talenten kunnen ontplooien.

Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, zijn overal ter wereld de mensen voldoende bekwaam en gemotiveerd om hun eigen land tot bloei te brengen.


Manifest voor de 21ste eeuw

Mijn essays ’Het landverraad van de EU’ en 'Een moslimvrij Europa voor wereldvrede' zijn niet bedoeld om racisme, discriminatie of een oorlogszuchtige vorm van nationalisme aan te moedigen. Het gaat mij om de juiste manier om racisme, discriminatie en oorlogszuchtig nationalisme te voorkomen en tegen te gaan.

Waar gaat het om in deze 21ste eeuw:

1. Dat niemand in de wereld honger lijdt en in mensonterende armoede moet leven

2. Dat alle kinderen goed onderwijs kunnen volgen zodat ieder kind zijn talenten optimaal kan ontplooien

3. Dat onze natuur beschermd wordt voor de toekomstige generaties

4. Dat alle mensen in vrijheid, vrede en verdraagzaamheid kunnen leven.

En welke maatregelen stel ik voor om deze doelen te bereiken:

1.Er wordt een maximaal inkomen vastgesteld. De overtollige rijkdom wordt bestemd voor het bestrijden van armoede en voor het onderwijs van kinderen.

2. Armoedebestrijding en onderwijs krijgen, wat subsidiëring betreft, prioriteit op ruimtevaart, farmaceutisch onderzoek, wapenhandel en de waanzinnige kosten om oorlog te voeren. 

3. Iedereen keert terug naar de landen waar zijn voorouders hebben gewoond, om daar de verantwoordelijkheid op te nemen voor de opbouw van die landen en de bloei van de eigen cultuur

4.We kiezen voor een sobere levensstijl, gebaseerd op lokale economie, slechts het noodzakelijke kopen, toerisme in eigen land of naar buurlanden, alles wat schadelijk is voor het milieu zoveel mogelijk beperken, de auto slechts gebruiken bij dringende noodzaak, vliegverkeer drastisch beperken, …

5. In elke buurt, wijk, stad en land ontstaan ’netwerken van solidariteit’, te beginnen met de eigen uitgebreide familie. In die netwerken wordt gratis dienst verleend, dat kan gaan om onderhoudsklussen, steun aan ouders en scholen bij de opvoeding van de kinderen, zorg voor zieken en ouderen,… Niemand is nog werkloos, dank zij deze netwerken.

Dit alles staat verder uitgewerkt in mijn essays en op mijn website.

Ondanks alle kritiek die we kunnen hebben op ’links’ of op het socialisme, is toch vanuit die hoek de oplossing te verwachten. Maar hoe de socialistische beweging de juiste riching geven?

meer hierover in de volgende teksten (1- 9 downloaden viahttps://www.scribd.com/document/344154502/Herstel-van-Europa)


HOME

© Juliaan Van Acker 2017