http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Een hernieuwd Europa


EUROPA REDT U

https://www.youtube.com/watch?v=MY-aowxVXfIAls u deze koraal van Johann Sebastian Bach hebt gehoord dan weet u:

- dat de Europese beschaving ongeëvenaard is

- dat Europa het hoogste heeft bereikt waartoe de mensheid in staat is

- dat we er alles aan moeten doen om de Europese beschaving te behouden

- dat we als Europese beschaving andere volkeren kunnen inspireren om hun beschaving tot de hoogste top te brengen


§§§§§§§§§§§§§§§§§

De meeste Syriërs zijn lieve, aardige en gastvrije mensen die het liefst in vrede met hun buren willen leven. Helaas als vijf procent van hen fanatiek is, kan die groep het land om zeep helpen. Dat is gebeurd en eerder ook in Afghanistan, Irak en Libanon.

Ook in Europa is minstens vijf procent van de moslims fanatiek. We gaan stapje voor stapje naar een situatie die lijkt op het Midden-Oosten. Om dit te voorkomen is er een constructieve oplossing waarin de vrede, het welzijn en de welvaart in Europa bewaard blijft èn ook wordt gerealiseerd in de islamitische landen. Deze oplossing kunt u lezen in deze website en in mijn boeken.

&&&&&&&&&

Vandaag, zaterdag 7 april 2018, kreeg ik van een Turkse man die afvallig is geworden, een mailtje waarin hij zegt dat de meeste moslims uit Europa zouden moeten vertrekken want ze zijn zo hypocriet, zo racistisch en ze spelen zo graag het slachtoffer. Hij vindt de Nederlanders erg naïef want ze zijn hun vrijheid en onafhankelijkheid aan het verliezen.

Ik mailde hem het volgende antwoord: "Dank voor uw interesse. Ik weet niet of ik moedig ben, want ik probeer alleen te zoeken naar een beleid dat ellende in de toekomst kan vermijden; zoals dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt. 

Een ander geluid, dat afwijkt van de gangbare opinie, heeft echter tot nadeel dat het makkelijk verkeerd wordt begrepen. Ik respecteer alle mensen die van goede wil zijn en in alle volkeren en bij alle religies is de overgrote meerderheid van goede wil. Daarom heb ik geen kritiek op de islam of op moslims als zodanig. Het gaat er mij om dat de islam-cultuur niet te verenigen is met de Europese.

Nog belangrijker is dat als de islamitische landen vrede, welzijn en welvaart zouden kennen, dat we dan pas echt goed met hen kunnen samenwerken in een  Europees-Islamitische Alliantie. Een nieuwe wereldmacht die gerechtigheid in de wereld kan brengen. Indien dit het geval zou zijn, hoeft niemand hypocriet of racistisch te zijn of het slachtoffer te moeten spelen. Dus mijn voorstel voor de terugkeer van de moslims naar de landen van herkomst is bedoeld om vrede, welzijn en welvaart in die landen te realiseren.

Maar al mijn teksten maken het bovenstaande voldoende duidelijk, dacht ik. Behalve bij diegenen die niet van goede wil zijn".

leessuggestie: de fundamenten van Europa

(Johannes 1:23)

Als de Europeanen samen met de moslims die nu in Europa verblijven een beweging op gang zetten om vrede, rechtvaardigheid, welzijn en welvaart in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te brengen, dan kan het volgende worden bereikt:

991516037116248

1. In plaats van spanningen tussen Europeanen en moslims wordt nu samen gewerkt aan een gemeenschappelijk doel

2. De onverenigbaarheid tussen de Islam en de Europese beschaving wordt omzeild doordat de moslims nu in hun eigen beschaving in vrede en welzijn kunnen leven

3. Europa kan met de islamitische landen samenwerken om in Afrika vrede, rechtvaardigheid,  welzijn en welvaart te realiseren.

 

9200000054623763

Ik ben ervan overtuigd dat de EU in haar huidige vorm zich in een doodlopende straat bevindt. Deze Unie is niet veel meer dan een bureaucratie met technocraten. Mijn ervaring leert dat een dergelijke organisatie verzuipt in regelgeving, procedures en een ondoorzichtig, eindeloos complexer wordend systeem van informatie-uitwisseling. Een land en een organisatie worden slechts levend als een charismatisch leider de mensen weet te motiveren en te begeesteren. Zo’n leider krijgt binnen de EU geen kans. Eerst moeten er landen zijn waar charismatische leiders het gezag uitoefenen. Deze leiders of een van hen zullen ook volkeren uit andere landen aanspreken en dan is er een kans om een Europese Confederatie op te richten, door die charismatische leider of leiders, waar de mensen in geloven. Deze Confederatie zal de solidariteit tussen de landen waarborgen en Europa de macht geven om haar taak in de wereld te vervullen. De wereldvrede zal afhankelijk zijn van Europa (lees ook: De EU bouwt een toren van Babel)

Hoe een terroristische aanslag voorkomen?

Het antwoord is eenvoudig. Neem het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn 20.000 moslims die geradicaliseerd zijn en potentiële aanslagplegers zijn. Roep de oorlogstoestand uit, zodat standrechtelijk gevonnist kan worden. Deporteer die 20.000 moslims, alsook de haatpredikers. Om de deportatie mogelijk te maken, wordt een islamitisch land tijdelijk en gedeeltelijk bezet.

Waarom heeft de regering nog niet op die manier gehandeld? Ook hier is het antwoord simpel: er vielen tot nog toe te weinig slachtoffers. 

Besluit: het is wachten tot er duizenden slachtoffers vallen, en dan is het bovenstaande een vanzelfsprekendheid.

P.S. de moslims die in het Westen echt in vrede willen leven, zullen maar al te blij zijn als mijn oplossing wordt gerealiseerd.

Waar gaat het hier om?

Zoals ons leven nu loopt, hoeft er niets te veranderen. Dit geldt zeker voor Europa. Er zijn wel groepen mensen die minder gelukkig zijn, zoals jongeren die geen werk vinden of immigranten die zich niet welkom voelen, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat we het nog nooit zo goed hebben gehad.

Met de mensheid gaat het goed. Oorlogen tussen landen komen nauwelijks voor. Hier en daar is er een burgeroorlog en in sommige landen is de criminaliteit veel te hoog, maar in vergelijking met vroeger zijn er nog nooit zo weinig oorlogen geweest en is de criminaliteit nooit zo laag geweest.

Kortom, alhoewel inspanningen moet worden gedaan om een en ander te verbeteren in eigen land, in Europa en in de rest van de wereld, fundamentele veranderingen zijn niet nodig.

En toch. Zonder de onheilsprofeet te willen uithangen, lijkt het verstandig om voorbereid te zijn op ontwikkelingen die oerdriften in de mensen tot leven kunnen wekken. Te denken valt aan de strijd om te overleven met een oorlog van allen tegen allen. De mens is van nature wreed en de beschaving is een laagje vernis dat stand houdt zolang het goed gaat.

Er zijn onmiskenbaar tekenen van ontwikkelingen die tot een cumulatie van spanningen kunnen leiden: de bevolkingsexplosie in meerdere landen van Afrika en het Midden-Oosten, de klimaatveranderingen, de kans op wereldwijde epidemieën, terroristen die massa-destructiewapens in handen krijgen, een dramatische economische recessie met enorme werkloosheid tot gevolg en wat er verder als een veenbrand voortwoekert.

Wat dan? De speeltijd is dan voorbij. Dan is het onzinnig om te stellen dat niets hoeft te veranderen. Radicale veranderingen zullen ons overrompelen. Wie niet hoort bij de eigen stam zal nog veilig zijn. Het is een kwestie van overleven. Dan telt de moraal niet meer. In die verschrikkelijke situatie zullen er leiders moeten zijn die het hoofd koel houden. Om die leiders een handje te helpen, schrijf ik teksten in deze rubriek. Misschien vinden ze in tragische tijden mijn ideeën vruchtbaar. Om strijd tussen stammen en rassen te voorkomen, zal iedereen terug moeten gaan naar de landen van oorsprong om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ik zie geen andere oplossing. Het alternatief zal erger zijn dan wat in de vorige eeuw onder de nazi’s is gebeurd.

Om misverstanden te voorkomen: ik pleit niet voor een gedwongen terugkeer of deportatie. Het gaat mij om een ’beweging’ van mensen van goede wil; een beweging waarbij moslims in  de landen van herkomst een menswaardige samenleving willen verwezenlijken; een beweging waarbij de Europeanen solidair met hen zijn; een beweging waarbij Europa samen met de islamitische landen van het Midden-Oosten de ethiek in de wereldpolitiek wil brengen. Het lijkt nu nog naïef of onwaarschijnlijk, maar ik ben er zeker van dat die beweging er komt. Ook de Verlichting had niemand verwacht, totdat de massa’s als het ware erdoor begeesterd werden.

 

EEN POLITIEK VAN VREDE: Een langdurige droogte in Syrië met als gevolg een burgeroorlog. Een zondvloed in Houston met tientallen miljarden schade die een prikkel kan zijn voor een nieuwe economische crisis. Overbevolking in Afrika met als gevolg een enorme immigratiestroom. Wie uit deze tekenen nog niet afleidt naar welke, vooral door de mensen veroorzaakte Apocalyps wij stevenen, is hopeloos naïef.

Normaal gezien wordt dit een oorlog van allen tegen allen. Genocides, burgeroorlogen en de roep naar sterke leiders gaan hiermee samen. De totalitaire staat ligt in het verschiet. Democratische krachten staan hier machteloos tegenover. Er is zelfs een meerderheid die kiest voor de dictatuur.

Of zijn we wijs genoeg om, na wat in de vorige eeuw is gebeurd, een andere weg te kiezen? Bijvoorbeeld door de volgende maatregelen te nemen:

  • in plaats van enorme kapitalen te besteden aan de wapenwedloop, de ruimtevaart en de productie van overbodige goederen, zouden we een gigantische inspanning kunnen doen om de honger in de wereld op te lossen.
  • in plaats van een economie die tot doel heeft winstbejag, zouden de winsten besteed moeten worden aan onderwijs, zodat alle kinderen in alle landen ter wereld hun talenten kunnen ontplooien.

Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, zijn overal ter wereld de mensen voldoende bekwaam en gemotiveerd om hun eigen land tot bloei te brengen. Deze ideeën worden uitgebreid toegelicht in mijn laatste boek: ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: de enige weg om de Apocalyps te voorkomen' (Van Acker, 2018).

wenst u te reageren:Zie ook de volgende teksten:


HOME

   © Juliaan Van Acker 2018