http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Kinderbeschermingsverhalen: veroordeelde meisjes

Mijn laatste boek ’Seksueel losbandig en hysterisch is verschenen op 15 januari 2018 (LINK)

991514881995248

In dit boek beschrijf ik eerst casussen van vóór mijn tijd, periode 1948-1973; daarna casussen die ik in behandeling had tussen 1975 en 2001. Op basis van mijn klinische werk gedurende de afgelopen vijftig jaar ontwikkel ik in dit boek mijn therapeutische visie.

 

 

   © Juliaan Van Acker 2018