http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Kinderbeschermingsverhalen: veroordeelde meisjes

Een boek over mijn ervaringen in de jeugdbescherming verschijnt in het voorjaar van 2018 (wenst u een mail te krijgen als het gepubliceerd wordt, stuur mij dan een mail: juliaan.vanacker@gmail.com )

(In dit boek beschrijf ik eerst casussen van vóór mijn tijd, periode 1948-1973; daarna casussen die ik in behandeling had tussen 1975 en 2001).

zie voorbeelden onderaan deze pagina

Het opschrijven van deze verhalen raakt mij emotioneel. Als directeur van een gesloten inrichting voor meisjes, eerst in België, daarna in Nederland, wist ik al dat de meeste meisjes daar ten onrechte werden geplaatst door de jeugdrechter. Zij werden als het ware gestraft voor de zeer ongelukkige kindertijd die zij achter de rug hadden. Het systeem kon ik niet zomaar veranderen. De rechters hadden de macht om te vonnissen en honderdvijftig personeelsleden konden niet zomaar op straat worden gezet. Nadat ik die instellingen had verlaten, heb ik de rest van mijn loopbaan gewijd aan het ontwikkelen van een beter alternatief voor de tehuizenIn feite is dit alternatief vrij simpel, maar het duurt vijftig jaar vooraleer een nieuw inzicht in praktijk wordt gebracht. Het alternatief is dit: opname in een instelling is zo duur dat met hetzelfde geld minstens twee maatschappelijke werkers of orthopedagogen fulltime voor één minderjarige kunnen worden aangesteld. Zoveel mankracht is niet nodig, zodat een zeer intensieve begeleiding van de minderjarige, het gezin en de school voor een tiende van de opnameprijs kan worden geboden.

In deze rubriek gaat het over meisjes die in gesloten inrichtingen werden geplaatst omwille van gedragsproblemen. Deze meisjes hebben meestal geen gelukkige kinderjaren gekend en vaak heel veel ellende, mishandeling en seksueel misbruik. Niettemin lijkt het alsof zij zelf ervoor werden veroordeeld.

De eerste is geboren in 1934. De laatste in 1984. De eerste reeks gaat over Belgische meisjes. De tweede reeks, vanaf het geboortejaar 1964, over Nederlandse meisjes. De verhalen zijn letterlijke uittreksels uit de dossiers, zodat de tijdgeest erin tot uiting komt. In de Vlaamse dossiers worden de Vlaamse uitdrukkingen behouden om onze Nederlandse vrienden mee te laten genieten :-) 

Mijn voorkeur voor uitgebreide beschrijvingen van casussen stemt overeen met mijn opvatting dat de psychologie ontwikkeld moet worden via een ’casuïstische benadering’. Menselijk gedrag is oneindig complex, vandaar dat experimenteel onderzoek op basis van een beperkt aantal variabelen weinig of zelfs verkeerde inzichten oplevert. Het is al aangetoond dat 40.000 psychologische experimenten bij replicatie niet lijken te kloppen. In de toekomstige geschiedenisboeken zal vermeld staan dat het tijdperk van de empirische psychologie de meest nietszeggende periode van deze wetenschap is geweest. Meer hierover in mijn tekst: ’De psychologie is geen empirische wetenschap’.

Identificatiegegevens werden gewijzigd (voor de anonimisering werden niet alleen de namen gewijzigd, maar ook de geboorteplaats (bijvoorbeeld een gemeente ernaast) en de geboortedatum werd een aantal dagen verschoven. Dit geldt voor alle op deze website besproken casussen). In de eerste periode vielen minderjarigen tot 21 jaar onder de kinderbescherming.

Mijn commentaren bij de casuïstiek zijn niet bedoeld als kritiek op de toenmalige hulpverleners. Zij werkten volgens de inzichten en met de mentaliteit van toen. Met mijn commentaren wil ik verduidelijken welke lessen we kunnen trekken uit het verleden. Ik hoop dat de hulpverleners van nu en in de toekomst die lessen kunnen gebruiken om zo humaan mogelijke en zinvolle interventies te ontwikkelen.

Ik draag dit op aan alle zeer ongelukkige meisjes die ik in behandeling heb gehad.

Drie voorbeelden uit een ver verleden

1. Paula, geboren 5 oktober 1934   (geplaatst 10 september 2016)

2. Albertine, geboren 22 juli 1933   (geplaatst 17 september 2016)

3. Godelieve, geboren 12 oktober 1935 (geplaatst 24 september 2016)

Intermezzo: opstanden in het rijksopvoedingsgesticht te Brugge

Drie casussen uit de periode 1973-1975 (LINK)

In mijn boek dat ik januari 2018 verschijnt worden in totaal 25 casussen beschreven.

 

© Juliaan Van Acker 2017