http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Stop het verdriet

Gedurende een tijdje heb ik twitter gevolgd. Ik kan begrijpen dat mensen daar verslaafd aan raken. Het gaat om korte berichten, vaak met een link naar een leuke of aangrijpende video. Je leest en hoort van alles wat. Er is ook veel humor. Maar het algemene beeld is toch een opeenstapeling van haatberichten, eenzijdigheid, generalisaties, laster, vervalsingen. Kortom, als je veel en langdurig twitterberichten leest, bouw je een totaal vertekend wereldbeeld op, met het gevaar dat je nogal wat leugens als waarheid begint te zien of in het ergste geval meegesleept wordt in een linkse of rechtse extremistische beweging waarbij mensen steeds bozer op ’de anderen’ worden. Twitter is wellicht een van de gevaarlijkste oorzaken van polarisatie in de samenleving.

Twitter volgen vind ik daarom tijdverlies en een gevaarlijke vorm van zelf opgelegde indoctrinatie.

Er is een veel beter initiatief: je verdiepen in een onderwerp waar je steeds beter inzicht in verwerft. Liever een goed studieboek of een interessante hobby, dan een eindeloze zwerftocht maken doorheen berichten die vermengd zijn met fake news. Een dooltocht die nergens toe leidt. Persoonlijk begin ik elk dag met een uur studie over de filosofie van Emmanuel Levinas, waarbij ik niet lees over die filosofie, maar de werken van de meester zelf. Daarna lees ik een uur in de Dictionnaire Philosophique van Voltaire. In de avond probeer ik op internet een video te vinden met een interessante lezing of interview. Deze activiteiten leiden af en toe tot inspiratie om een bijdrage te schrijven die ik ofwel plaats op mijn website, ofwel voorleg aan ThePostOnline. Een televisie heb ik niet.

In feite wil ik, mede gezien mijn leeftijd, boven alle wereldse gebeurtenissen staan om (1) objectief te kunnen oordelen en (2) aan te geven wat vanuit een ’oneindig’ perspectief zinvol en waardevol is. Zo kom ik tot de gedachte dat de strijd tussen links en rechts, tussen religies, tussen conservatief of progressief tot steeds meer polarisatie in de samenleving en in de gehele wereld leidt. Uiteindelijk komt er een nieuw Auschwitz en een nieuwe Goelag, moorden de volkeren elkaar uit, steden worden kapot geschoten, kinderen raken zwaar gewond of verliezen hun ouders,  en is er oneindig veel verdriet.

Stop het verdriet is daarom de belangrijkste opgave voor de toekomende tijd. Stop het verdriet, te beginnen in de opvoeding en op de school, bij de werknemers, bij de burgers van een land en bij de allerarmsten in de wereld. Het verdriet kan worden gestopt als ouders en leerkrachten zich verantwoordelijk gedragen en elk kind naar waarde weten te schatten, als de werkgevers en collega’s zorgzaam met elkaar omgaan, als de politici stoppen met moddergevechten en het voorbeeld geven van verantwoordelijkheid en engagement voor alle mensen.

Vandaar dat ik vaak schrijf over de ethiek volgens Levinas: een ethiek die onlosmakelijk verbonden is met de holocaust waar vrijwel de gehele familie van Levinas werd uitgemoord lees: doodgeknuppeld door de Litouwers. En dat ik nu precies over die ethiek het meest wordt aangevallen …


juliaan van acker 5 september 2018 (www.ministrando.org)

Wil je meer weten, dan kunnen onderstaande teksten misschien helpen:

[ klik op afbeeldingen voor link]

   © Juliaan Van Acker 2019