gedragsproblemen, jeugdcriminaliteit, solidaire samenleving

Vrijdag 14 november 2014 om 14.30 in Antwerpen: lezing over mijn online-adviezen aan ouders (LINK)

adviezen voor ouders                      

adviezen voor leerkrachten

aanpak jeugdcriminaliteit


délinquance juvénile     

Met de dekolonisatie van Afrika begon de grootste humanitaire ramp in de menselijke geschiedenis

and© Juliaan Van Acker 2014