gedragsproblemen, jeugdcriminaliteit, solidaire samenleving


adviezen voor ouders   Vrijdag 14 november 2014 om 14.30 in Antwerpen: lezing over mijn online-adviezen aan ouders (LINK)              

adviezen voor leerkrachten

aanpak jeugdcriminaliteit

psychologie is geen empirische wetenschap

Ebola en ziekenzorg in Afrika

délinquance juvénile     


and© Juliaan Van Acker 2014