http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

orthopedagogiek  en samenleving 

991514881995248

verschijnt in januari 2018:

Van Acker, J. (2018). Seksueel losbandig en hysterisch: Repressie van meisjes in de jeugdzorg. Ministrando (350 pp) IS VERSCHENEN! link

Van Acker, J. (in press). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen. Ministrando (323 pp)

991516037116248

 

 opvoedingsproblemen en gedragsproblemen

 

 boek: Gek van kinderen (klik op afbeelding) + e-book: Zorgenkinderen


Kinderbeschermingsverhalen: veroordeelde meisjes


                                               gedragsproblemen in de klas 

                                                                         boek: De gerespecteerde leerkracht (klik op afbeelding)


                                        aanpak jonge criminelen

                                                                                 link naar boekinformatie: ’Jeugdzorg en reclassering


                                          psychologie is geen empirische wetenschap


§ § § § § § § §

De Europeanen en de moslims

Het is aannemelijk dat de spanningen in Europa tussen moslims en de oorspronkelijke bewoners  gevoelig zullen afnemen indien in de islamitische landen er vrede, welzijn en welvaart zou heersen. Daar kunnen links en rechts het over eens zijn. Maar er is meer: als de bloei van de islamitische landen gerealiseerd zou zijn, kan met Europa een alliantie aangegaan worden. Hier kan een nieuwe wereldmacht ontstaan die de ethiek in de wereld brengt, dit wil zeggen een einde maken aan de ellende in zwart Afrika, goed rentmeesterschap over de planeet aarde en respect voor tradities en de culturele erfenissen. Dat is de kern van mijn boeken: ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’, ’Het landverraad van Europa’ (klik of afbeelding) en van ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag’ (in press).

Deze doelen zullen we niet bereiken als we luisteren naar onheilsprofeten of naar mensen die het hoogste geluk beloven met een wondermiddel. Het is ook niet alleen een kwestie van wetenschap en techniek die de problemen voor ons moeten oplossen. Die doelen worden slechts bereikt door mensen die zich willen engageren, die niet blijven steken in mooie woorden, die de hoop nooit verliezen, die niet alles blokkeren door hun kritiek en die niet immobiel blijven door hun neerslachtigheid.

Mijn laatste boek ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag’ is een hartstochtelijke oproep om niet te berusten of zich terug te trekken in het eigen comfort, tegen het zich isoleren van de rest van de wereld, tegen het blind zijn voor het lijden van anderen. Willen we vrede, welzijn en welvaart ook in het Midden-Oosten en in Afrika realiseren, dan zullen we met z’n allen ons moeten engageren zodat ook daar de mensen als mensen worden behandeld. Het is niet voldoende anderen niet te bestelen of geen schade toe te brengen. Het kwade niet doen is makkelijk, maar moeilijker is het om het goede te doen. De Ander moeten we niet zien als een vreemdeling, als een onbekende, maar als naaste en medebewoner van deze aarde. Niet de ideeën, de begrippen, de partijprogramma’s moeten ons handelen bepalen, maar de gezichten van mensen die ons aankijken.

De weg die ik voor mij zie is waar de moslims zich engageren voor het Midden-Oosten, de Europeanen een sterke confederatie opbouwen zodat ze in de alliantie solidair kunnen zijn en waar de moslims en de Europeanen samen een nieuwe wereldmacht vormen die de ethiek in de internationale politiek doet zegevieren.

 

Lees meer 

 *********************

recente studie:De nieuwe bewustwording 

(klik op afbeelding)

IMG_0385

nieuwDe Zondvloed komt er aan & Europa en het Kalifaat

 overzicht alle teksten        

Als mensen al eeuwenlang geloven dat 2+2=5, dan zal iemand die zegt dat 2+2=4 worden uitgelachen. In de Middeleeuwen zou die persoon op de brandstapel gezet worden. In deze tijd hoort men niet eens wat hij zegt.


    


    © Juliaan Van Acker 2018