http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

van opvoedingsadviezen naar politiek beleid

nieuw:  Ontkerkelijking en het afzwakken van de moraal


Naast politieke filosofie, hieronder mijn ortho-pedagogische adviezen:


1. Adviezen bij opvoedings- en gedrags-problemen

nieuw: kinderen van LGHBTI-ouders en over ADHD: notitie nr. 372. Gedragsproblemen in de klas

WEG MET DE ADMINISTRATIEVE TAKEN VAN LEERKRACHTEN (link)


3. Aanpak jonge criminelen


4. Seksueel losbandige meiden


5. Dagboeknotities 2018 en 2019


Mijn 110 bijdragen op ThePostOnline (Nederlandse opiniewebsite)


Mijn politieke visie over Europa

Zijn de Verenigde Staten nationalistisch? Zijn China, Rusland, India nationalistisch? Is Europa nationalistisch? …. lees verder

Wat Europeanen, moslims en zwarten samen kunnen doen: notitie nr 34

 overzicht alle teksten            


    © Juliaan Van Acker 2019