http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

orthopedagogiek  en samenleving 

verschijnt in januari 2018:

Van Acker, J. (2018). Seksueel losbandig en hysterisch: Repressie van meisjes in de jeugdzorg. (321 pp)

Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen. (314 pp)

(stuur een mail indien u wenst bericht te krijgen bij publicatie)

prof.dr. juliaan van acker 

IMG 0175 2

ONLINE ADVIES VOOR OUDERS

voorbeelden:een dochtertje van vier dat niet luistert

een jongen met ADHD

een radeloze moeder van een zoon van vijftien

 boek: Gek van kinderen (klik op afbeelding)


Kinderbeschermingsverhalen: veroordeelde meisjes

gedragsproblemen in de klas 

 boek: De gerespecteerde leerkracht (klik op afbeelding)

aanpak jonge criminelen

link naar boekinformatie: ’Jeugdzorg en reclassering


De Europeanen en de moslims

Het is aannemelijk dat de spanningen in Europa tussen moslims en de oorspronkelijke bewoners  gevoelig zullen afnemen indien in de islamitische landen er vrede, welzijn en welvaart zou heersen. Daar kunnen links en rechts het over eens zijn. Maar er is meer: als de bloei van de islamitische landen gerealiseerd zou zijn, kan met Europa een alliantie aangegaan worden. Hier kan een nieuwe wereldmacht ontstaan die de ethiek in de wereld brengt, dit wil zeggen een einde maken aan de ellende in zwart Afrika, goed rentmeesterschap over de planeet aarde en respect voor tradities en de culturele erfenissen. Dat is de kern van mijn boeken: ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’ (klik op afbeelding) en ’Het landverraad van Europa’ (klik of afbeelding)

Lees meer 

 *********************

mijn bijdragen op ThePostOnline

recente studie:De nieuwe bewustwording 

(klik op afbeelding)

IMG_0385

nieuwDe Zondvloed komt er aan & Europa en het Kalifaat

 overzicht alle teksten        

Een droom voor de 21ste eeuw

We moeten durven dromen. Mijn droom voor de 21ste eeuw is dat Europa, samen met de islamitische landen rond de Middellandse Zee, de nieuwe wereldmacht wordt. De opdracht die deze wereldmacht zich stelt is de ethiek de hoofdrol te laten spelen in de nationale en internationale politiek. Op zo’n manier dat de mensen worden geïnspireerd om zich verantwoordelijk te gedragen. We hebben het hier over de verantwoordelijkheid tegenover elkaar en ten aanzien van de planeet Aarde waar ook de toekomstige generaties in voorspoed moeten kunnen leven.

Het gaat niet goed met de wereld. De mensheid is geestelijk ziek. Het kan niet zo zijn dat in een tijd waar de wetenschap en de techniek zoveel mogelijkheden hebben gecreëerd, miljarden mensen in diepe armoede leven. Het kan niet zo zijn dat enorme kapitalen worden besteed aan bewapening en aan ruimtevaart, terwijl zoveel tijdgenoten mensonwaardig leven. Dit zijn symptomen van een ernstige stoornis.

Gezien de ontwikkelingen die voor iedereen zichtbaar zijn, de zorgen en angsten die ermee gepaard gaan en de wil van velen om hun verantwoordelijkheden op te nemen, zijn in deze eeuw de volgende strategische doelen richtinggevend:

  1. Alle kinderen, overal ter wereld, moeten de kans krijgen om goed onderwijs te volgen, zodat zij hun talenten kunnen ontplooien.
  2. In de islamitische landen wordt vrede, welzijn en voldoende welvaart voor iedereen bereikt.
  3. Er wordt gezorgd voor goed rentmeesterschap over de planeet Aarde, zodat fauna en flora bewaard worden voor de toekomstige generaties en zodat de lucht gezond blijft en de mooie natuur intact.
  4. Europa en de islamitische landen werken samen om in zwart Afrika vrede, welzijn en welvaart voor de gewone burgers te brengen.

Hoe deze strategische doelen bereikt kunnen worden is voor veel discussie vatbaar. Veel is onzeker, behalve dat we buiten het conventionele denken zullen moeten treden. Enkele voorbeelden van maatregelen of middelen die in dit verband denkbaar zijn, zijn de volgende:

  1. In het financieel-economisch beleid wordt prioriteit gegeven aan subsidiëring van goed onderwijs in alle landen. Dit betekent minder geld voor bijvoorbeeld ruimtevaart, bewapening, farmaceutisch onderzoek.
  2. Een andere levensstijl wordt gestimuleerd zodat de mensen soberder gaan leven, hun consumptie in de mate van het mogelijke beperken tot producten uit de eigen regio en slechts met de auto of met het vliegtuig reizen als het hoogstnoodzakelijk is.
  3. Er komt een maximaal loon. Daarboven wordt honderd procent belasting gegeven. Hierdoor kunnen de schulden van de landen worden afgelost en komt er geld vrij voor goed onderwijs en goede gezondheidszorg voor alle mensen op aarde, voor sociale voorzieningen waar ieder mens recht op zou moeten hebben en voor het herstel van de landschappen.
  4. De moslims vertrekken massaal uit Europa, om met steun van Europa de landen van herkomst op te bouwen. Daarna vormt Europa met de islamitische landen een alliantie. Dit wordt de nieuwe wereldmacht die de ethiek in de nationale en internationale politiek zal bewaken.

    


 


© Juliaan Van Acker 2017