http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

orthopedagogiek  en samenleving 


DIGITAL BOOK THUMBNAIL

juliaan van acker, emeritus hoogleraar orthopedagogiek

IMG_0292.jpg

1. De moslims zullen enorm gerespecteerd worden in de wereld indien zij erin slagen vrede en welvaart te verwezenlijken in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Europese moslims kunnen hier een sleutelrol in spelen.

2. Moesten alle vijandige gevoelens tegenover Israël eens opzij gezet worden, zodat een samenwerking tussen de landen in het Midden-Oosten en Israël tot stand komt, dan zou die regio een ongekende bloei doormaken. Op wetenschappelijk, technologisch, landbouwkundig en cultureel vlak levert Israël topprestaties. Hiervan kunnen de omringende landen van profiteren en de enorme winsten van de olie kunnen hierin worden geïnvesteerd.

3. Als bovenstaande twee voorwaarden gerealiseerd zijn, kunnen Europa en de islamitische landen samenwerken om vrede en voorspoed in zwart Afrika te brengen.

4. Niets van dit alles zal voorlopig verwezenlijkt worden. Eerst moeten zeer ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden zodat de mensheid wordt wakker geschud. We staan namelijk voor een cumulatie van risico’s: klimaatveranderingen, een onhoudbaar economisch model, toename van extreme verschillen tussen rijk en arm, overbevolking in Afrika met lage scholing en grote werkloosheid, terrorisme, enzovoort. Deze cocktail van gevaarlijke ontwikkelingen kan alleen worden beheerst door ingrijpende politieke veranderingen. De drie bovenstaande voorstellen worden dan noodzakelijk.

dit wordt verder uitgewerkt in nevenstaand boek (klik op afbeelding)

ook in paperback


GRATIS ONLINE ADVIES VOOR OUDERS


ENKELE VOORBEELDEN

41wEFvRe83L. AA160

link naar boekinformatie ’Gek van kinderen

link naar boekinformatie ’Zorgenkinderen'

adviezen voor leerkrachten 

Inhoudsopgave boek De gerespecteerde leerkracht

link naar boekinformatie: ’De gerespecteerde leerkracht'

Voorwoord    5 

1. Professioneel omgaan met probleemgedrag    7 

2. Wie zijn die moeilijke leerlingen?    15 

3. Goed observeren maakt een professionele aanpak mogelijk    25 

4. Een saaie les en Willy krabt aan zijn edele delen    31 

5. Te laat komen    41 

6. Ik heb geen pen    47 

7. Een praatzieke klas in de basisschool    55 

8. Zich herhalend probleemgedrag    63 

9. Een milde vorm van agressie    73 

10. Van het Rifgebergte naar Betondorp    83 

11. Gevaarlijke agressie in de klas   93 

12. Agressie tussen leerkrachten en leerlingen   107 

13. Alle adviezen op een rijtje    121 

Geraadpleegde werken    131

Aanpak jonge criminelen

(link naar boekinformatie: ’Jeugdzorg en reclassering'

1. Vijf procent van de jonge criminelen is verantwoordelijk voor meer dan zestig procent van alle door minderjarigen gepleegde misdrijven. Bij deze vijf procent zitten ook de meest gewelddadige delinquenten die aan het begin staan van een criminele carrière tot ver in de volwassenheid.

2. Een jeugdbeleid dat prioriteit geeft aan deze vijf procent zal op korte termijn het aantal misdrijven gevoelig doen verminderen en een positief effect hebben op het veiligheidsgevoel van de burgers.

3. Het gaat niet om een softe versus een harde aanpak. De rechter bepaalt de straf volgens het wetboek van strafrecht. Zolang een crimineel in de gevangenis verblijft kan hij geen nieuwe misdrijven plegen. Detentie is in die zin heel effectief voor veelplegers. Maar na de detentie recidiveert 66 procent binnen de twee jaar en 90 procent binnen de vijf jaar. Om recidive te voorkomen is naast de harde aanpak een pedagogische aanpak noodzakelijk.

4. Er zijn twee belangrijke buffers tegen recidive: (a) het volgen van een opleiding of het hebben van werk en (b) bindingen met mensen die sociaal aangepast gedrag bevorderen. 

Behandeling is daarom geen vaag gedoe, maar gewoon de jongere terug op school krijgen, concrete hulp bieden om goede schoolresultaten te behalen, de jongere helpen aan een bijbaantje, aanleren van sociale vaardigheden en het leren beheersen van impulsiviteit. Daarnaast zoeken we samenwerking met mensen uit de eigen omgeving van de jongere die toezicht willen uitoefenen en zich voor hem verantwoordelijk voelen. Wat allochtone jongeren betreft is het van groot belang dat de hulpverlening samenwerking zoekt met rolmodellen in de eigen gemeenschap. Deze mensen en rolmodellen vormen een ‚netwerk van solidariteit’ rondom de jongere. Om duurzame resultaten te bereiken is het essentieel dat de hulpverleners zo’n netwerk tot stand brengen en er mee samenwerken.

5. Het hier beschreven plan van aanpak is bedoeld voor jongeren bij wie eerdere preventieve maatregelen geen effect hebben gehad. In het beleid moet uiteraard veel aandacht uitgaan naar preventie om uitval op school te voorkomen en door opvoedingsondersteuning te bieden aan de ouders. Het hier beschreven plan van aanpak is bedoeld voor diegenen bij wie preventie niet heeft geholpen of voor jongeren die niet werden bereikt door preventiewerkers.

6. Als in de wijken ‚netwerken van solidariteit’ tot stand komen zal preventie effectiever zijn en zullen jonge criminelen in een vroeg stadium begeleid kunnen worden.  Kinderbeschermingsverhalen: veroordeelde meisjes


Een citaat. Uit ’Alberta’:

Toen ik tien jaar later zelf directeur werd van dit instituut, werd een meisje opgenomen dat sterk leek op deze casus. Zij was 17 1/2 jaar oud en zou dus over zes maanden volwassen zijn en volkomen vrij. Dit meisje had een jaar lang gewerkt als escortgirl in Cannes. Zij was buitengewoon knap en intelligent. Wat seksualiteit betreft was ze volslagen immoreel. Dit was een meid die wist wat zij wilde. Ik maakte met haar de afspraak dat zij gedurende die zes maanden niet zou weglopen. Zij kreeg de kans elke avond in een restaurant te gaan werken om wat bij te verdienen. In de instelling zelf zou zij onder andere een cursus Engels en economie kunnen volgen, omdat er toevallig opvoedsters waren die deze opleidingen hadden gevolgd. De gedachte hierachter was dat zij die kennis goed zou kunnen gebruiken, wat zij later ook van plan was.

Dit meisje hield zich aan de afspraak. Jaren later had de restauranthouder het nog altijd over die zes maanden dat zij bij hem had gewerkt. Binnen een week verdubbelde het aantal cliënten. Zij maakte de mannen gek. Een taxichauffeur die tot over zijn oren verliefd op haar was, kwam haar elke dag gratis ophalen en bracht haar op tijd terug.

Op haar verjaardag vertrok zij welgemutst en met een klein kapitaaltje linea recta naar Cannes.

************

Nog een citaat. Uit ’Marie-Therèse:

In dit verband kan een anekdote misschien illustreren wat meisjes als Marie-Therèse fundamenteel ontberen. Toen ik eind jaren zeventig directeur was van een gesloten behandelingsinstituut in Nederland, werkte daar een oudere juffrouw die de meisjes, die er interesse voor hadden, handwerkjes leerde. Dat deed zij in haar eigen, gezellig ingericht atelier, waar de meisjes individueel naar toe kwamen. Die juffrouw vertelde mij dat ze ook verhaaltjes voorlas uit boeken die voor kleine kinderen bedoeld waren. Dan gebeurde het dat de meisjes, meiden van 16 of 17 jaar, bij haar op schoot kwamen zitten. Niemand zag het. Niemand wist het. Ik weet niet of we dat therapie of wat dan ook mogen noemen. Misschien zijn er mensen die zoiets zouden afkeuren. Persoonlijk greep mij dat heel sterk aan, omdat dit bewijst wat deze meisjes gemist hebben. Er zijn helaas kinderen die nooit eens geknuffeld worden, die veilige warmte missen en voor wie een volwassene nooit eens een verhaaltje heeft voorgelezen bij het slapengaan. Voor die meisjes is die oude juffrouw een zegen geweest.


overzicht alle teksten

 mijn bijdragen op ThePostOnline 

© Juliaan Van Acker 2016