http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

curriculum vitae Juliaan van Acker

nieuwTherapie voor een gestoorde samenleving: Handleiding voor wanneer de hel losbreekt

visie: De noodzaak van een nieuwe bewustwording

Emeritus professor Radboud University Nijmegen (The Netherlands)

Born August 19, 1940 Bruges (Belgium)

Ph. D., Psychological and Pedagogical Sciences, Ghent, State University 

1963-1966: Development-Aid Worker, République Démocratique du Congo

1967-1969: Assistant, Free University Brussels, Department of Developmental Psychology

1968-1975: Civil Servant, Ministry of Justice, Brussels 

1973-1975: Director of the State Clinic and Re-education Institution, Bruges ( a youth prison for adolescent girls, now located in Beernem)

1975-1977:  Researcher, Free University Amsterdam, Adolescent Therapist at the 'Pedologisch Instituut

1977-1980: Director 'Orthopedagogisch Instituut Otto Gerhard Heldring', Zetten (a Dutch treatment center for severely conduct disordered adolescents)

1980-2001: Professor of Orthopedagogical Sciences, University of Nijmegen, The Netherlands; Head of the "Family Project"( a project for intensive family treatment for severely conduct disordered and delinquent children and adolescents) 

2011-2012: head of a project for violent and recidivistic offenders (15 - 23 years)

2001-... : private practice (parenting advice, training school teachers in creating safe schools, training teams of youth workers and consulting on juvenile delinquency prevention and treatment; projects in Rotterdam, Antwerpen, Gent, Curaçao and Bonaire, Liège, Roermond, etc… ). Till dead do us part!

Vanaf 70 jaar voelde ik mij op het toppunt van mijn kunnen en had ik diep inzicht. Toen was ik al negen jaar op emeritaat. De ambtenaren hadden de universiteit overgenomen, zodat ik onvoldoende middelen had om de kwaliteit van mijn klinisch werk en wetenschappelijk onderzoek te waarborgen. Jammer voor de jongere generatie studenten. Een oud-student herinnert zich mij nog: Hoe laat je ze stralen

mijn blog  + meest recente tekst uit mijn blog (13 augustus 2018):

De oorlog van allen tegen allen

We lijken meer en meer terecht te komen in een situatie van oorlog van allen tegen allen. De wereldse vrede wordt bereikt door afspraken, compromissen en verdragen. Dit gaat goed totdat er partijen of mensen zijn die zich benadeeld voelen of denken dat de anderen zich niet houden aan de afspraken. We komen slechts uit deze vicieuze cirkel van opeenvolgende oorlogen en perioden van vrede als er een norm is die de baatzucht van de mens overschrijdt. De oorlog van allen tegen allen is namelijk een gevolg van het streven van de mens om zijn eigen belangen veilig te stellen. De norm die dit overschrijdt is het streven om op te komen voor de belangen van de Ander (de Ander met een hoofdletter omdat hij bij deze norm hoger staat dan het ik). Deze norm om op te komen voor de belangen van de Ander, eventueel ten koste van het eigenbelang (zoals bij de mens die zijn leven opoffert om een ander te redden of de partner die blijft zorgen voor de ander die ziek is of gehandicapt is geworden) is synoniem met Goedheid of met Naastenliefde.

Het Goede of zich opofferen voor de Ander druist in tegen de Rede. Deze norm is een kwestie van Geloof. Met Geloof wordt nu niet per se bedoeld geloof in God of in een of andere religie. Dat roept bij te veel mensen weerstand op. De vraag is waarom dit weerstand oproept? Voelen die mensen zich misschien bedreigt in hun eigenbelang? In deze tekst wordt met geloof bedoeld het openstaan voor het appel dat komt van de Ander. Zodra ik een ander mens ontmoet, wordt de vraag gesteld of ik mij verantwoordelijk tegenover hem gedraag. Gaat het alleen om mijn plek op de wereld of gun ik hem ook een plek?

Dit laatste: ’De ander ook een plek gunnen’ zou in de politiek moeten betekenen dat we er zorg voor dragen dat overal in de wereld de mensen menswaardig kunnen leven. Dan wordt politiek een project om dit realiseren en de economie heeft als doel de middelen te leveren voor deze politiek. Onder deze voorwaarden  bevrijden we ons van de oorlog van allen tegen allen.


HINENI


nieuw (klik op afbeelding):

 

De volgende teksten geven mijn visie weer en vier zijn gratis te downloaden:

Over psychologie: ooit hebben psychologen de mens proberen te begrijpen door zijn schedel te meten. Dat vinden we nu belachelijk. Nu denken psychologen de mens te kunnen begrijpen via empirisch onderzoek. Over 50 jaar zal men hen uitlachen. Om nu al tot dit inzicht te komen nodig ik je uit volgende tekst te lezen:

Psychologie is geen empirische wetenschap ( link )

Over orthopedagogiek

Acker. J. van (2015) Onhandelbare en criminele jeugd ( link )

Cursus Orthopedagogiek

9200000054623763

Over mijn maatschappelijke en politieke visie over de tegenwoordige tijd en de toekomst:

Acker, J. van (2016). De integratie-utopie

Acker, J. van (2015). Geef extreem-rechts geen kans ( link )

Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger (meer info)

Acker, J. van (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: de enige weg om de Apocalyps te voorkomen. Ministrando. (LINK)

991516037116248


Het is aannemelijk dat de spanningen in Europa tussen moslims en de oorspronkelijke bewoners  gevoelig zullen afnemen indien in de islamitische landen er vrede, welzijn en welvaart zou heersen. Daar kunnen links en rechts het over eens zijn. Maar er is meer: als de bloei van de islamitische landen gerealiseerd zou zijn, kan met Europa een alliantie aangegaan worden. Hier kan een nieuwe wereldmacht ontstaan die de ethiek in de wereld brengt, dit wil zeggen een einde maken aan de ellende in zwart Afrika, goed rentmeesterschap over de planeet aarde en respect voor tradities en de culturele erfenissen. Dat is de kern van mijn boeken: ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’, ’Het landverraad van Europa’ (klik of afbeelding) en van ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag’ (2018).

Deze doelen zullen we niet bereiken als we luisteren naar onheilsprofeten of naar mensen die het hoogste geluk beloven met een wondermiddel. Het is ook niet alleen een kwestie van wetenschap en techniek die de problemen voor ons moeten oplossen. Die doelen worden slechts bereikt door mensen die zich willen engageren, die niet blijven steken in mooie woorden, die de hoop nooit verliezen, die niet alles blokkeren door hun kritiek en die niet immobiel blijven door hun neerslachtigheid.

Mijn laatste boek ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag’ is een hartstochtelijke oproep om niet te berusten of zich terug te trekken in het eigen comfort, tegen het zich isoleren van de rest van de wereld, tegen het blind zijn voor het lijden van anderen. Willen we vrede, welzijn en welvaart ook in het Midden-Oosten en in Afrika realiseren, dan zullen we met z’n allen ons moeten engageren zodat ook daar de mensen als mensen worden behandeld. Het is niet voldoende anderen niet te bestelen of geen schade toe te brengen. Het kwade niet doen is makkelijk, maar moeilijker is het om het goede te doen. De Ander moeten we niet zien als een vreemdeling, als een onbekende, maar als naaste en medebewoner van deze aarde. Niet de ideeën, de begrippen, de partijprogramma’s moeten ons handelen bepalen, maar de gezichten van mensen die ons aankijken.

De weg die ik voor mij zie is waar de moslims zich engageren voor het Midden-Oosten, de Europeanen een sterke confederatie opbouwen zodat ze in de alliantie solidair kunnen zijn en waar de moslims en de Europeanen samen een nieuwe wereldmacht vormen die de ethiek in de internatinale politiek doet zegevieren.

Om misverstanden te voorkomen: ik pleit niet voor een gedwongen terugkeer of deportatie. Het gaat mij om een ’beweging’ van mensen van goede wil; een beweging waarbij moslims in  de landen van herkomst een menswaardige samenleving willen verwezenlijken; een beweging waarbij de Europeanen solidair met hen zijn; een beweging waarbij Europa samen met de islamitische landen van het Midden-Oosten de ethiek in de wereldpolitiek wil brengen. Het lijkt nu nog naïef of onwaarschijnlijk, maar ik ben er zeker van dat die beweging er komt. Ook de Verlichting had niemand verwacht, totdat de massa’s als het ware erdoor begeesterd werden.

Toekomstvoorspelling


PUBLICATIONS


CONTACT


HOME

KLIK OP AFBEELDINGEN VOOR MEER INFORMATIE ( mijn twee boeken verschenen in januari 2018):

https://www.boekenbestellen.nl/boek/seksueel-losbandig-en-hysterisch/9789082021325


STARTPAGINA

 https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-europeesislamitisch-vriendschapsverdrag

   © Juliaan Van Acker 2018