http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

adviezen voor ouders door prof.dr. juliaan van acker

lezing over adviezen aan ouders op boekenbeurs, donderdag 5 november 2015 ( tekst lezing)

link naar boek ’Gek van kinderenrecensie van dit boek

Heeft u als ouder vragen over het probleemgedrag van uw kind, in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, dan kunt u via e-mail om advies vragen. Dit is een kosteloze dienstverlening. Om een goed advies te kunnen geven is het belangrijk precieze informatie te mailen. Alles blijft uiteraard volstrekt vertrouwelijk. Lees zorgvuldig het onderstaande en u kunt ook een aantal voorbeelden raadplegen die hieronder staan vermeld.

link naar boek ’Zorgenkinderen'

41wEFvRe83L. AA160

voor welke klachten?

Het kan gaan om gedragsproblemen zoals ongehoorzaam gedrag, constant liegen, brutaal en agressief gedrag, stelen, adhd, niets doen voor school, zich ongelukkig en depressief voelen, dreiging van radicalisering, enzovoort. Ook als u zich zorgen maakt over de opvoeding of met een opvoedingsvraag zit, kunt u bij mij terecht.  

welke informatie doorgeven?

Probeer het probleemgedrag zo concreet mogelijk te beschrijven. Wat doet en zegt uw kind precies? Wat was de aanleiding voor dat gedrag? Hoe hebt u er op gereageerd? Wat was het effect hiervan op het gedrag van uw kind?

Geef bij voorkeur drie of vier voorbeelden die onlangs zijn voorgevallen. U kunt dit mailen naar juliaan.vanacker@gmail.com

wat daarna?

In de mate van het mogelijke krijgt u al de volgende dag antwoord. Misschien is dat al voldoende om u op weg te helpen. Indien nodig corresponderen we wat langer.

helpen mijn adviezen?

Enkele honderden gezinnen uit Nederland, België en de Nederlandse Antillen hebben al om advies gevraagd. De ouders geven gemiddeld het cijfer 8,4. Natuurlijk kan niet op alle opvoedingsvragen via e-mail een passend antwoord gegeven worden. In de meeste gevallen kunnen de ouders echter verder met de gegeven richlijnen of adviezen.

meer info

In mijn boek’’Gek van kinderen: Online adviezen voor ouders’ staan vijftig voorbeelden beschreven. Hierin komen de meest voorkomende gedragen- en opvoedingsproblemen aan de orde. Klik op bovenstaande afbeelding voor meer informatie (o.a. de inhoudstafel van het boek met een overzicht van alle behandelde vragen).


ENKELE VOORBEELDEN

nieuw ( 1 maart 2017): Een radeloze moeder van een zoon van 15


Kinderen en echtscheiding

Vader in de gevangenis


STARTPAGINA

© Juliaan Van Acker 2017