Geenstijl weet het beter

Mij viel de eer te beurt op geenstijl.nl genoemd te worden: LINK

Hallo, welkom bezoeker van Geenstijl.nl: hier geen scheldkanonnades (alhoewel leuk om te lezen), maar een evenwichtig betoog dat uitnodigt tot een dialoog. Het probleem van een wetenschapper is dat je op den duur zoveel weet dat je weet dat je zo weinig weet. In principe moet je dan maar zwijgen. Maar als ik zwijg dan voeren diegenen die zo weinig weten dat ze niet weten dat ze weinig weten het hoge woord. Vandaar.

Een interview over overlastgevende jongeren (LINK) heeft binnen de Marokkaanse gemeenschap in Roermond commotie veroorzaakt. In het dagblad De Limburger verscheen een artikel onder het kopje ‘Marokkanen boos op professor’. Het zette kwaad bloed dat ik had gezegd dat de wortel van de problemen met Marokkaanse jongeren in het gezin zit en dat de rol van de moskee vaak negatief is. Er wordt mij verweten dat ik mij eenzijdig richt op Marokkanen in de aanpak van overlastgevende jongeren en dat ik daardoor een negatief beeld schets, terwijl de werkelijkheid genuanceerder ligt.

In een druk bijgewoonde besloten raadsvergadering heb ik gereageerd op het Marokkaans raadslid dat namens zijn gemeenschap die kwestie heeft aangekaart. Het werd een open dialoog waarin de nodige nuances werden aangebracht. Niet dat alle geschilpunten meteen zijn opgelost, maar aangezien de aanpak van probleemjongeren nooit kan slagen indien niet wordt samengewerkt met mensen uit de eigen gemeenschap die zich bij deze jongeren betrokken voelen, werd gezocht naar hoe een werkrelatie tot stand  kan komen. Deze eerste bijeenkomst kan worden gezien als een begin van een dialoog met wederzijds respect voor elkaars standpunten.

Een en ander betekent niet dat ik de wetenschappelijk aangetoonde feiten zal verdoezelen. Het is nu eenmaal een feit dat Marokkaanse jongeren vier keer vaker in contact komen met de politie. Kinderen van Aziatische immigranten en autochtone jongeren worden minder vaak verdacht van een misdrijf dan Marokkaanse jongeren: jaarlijks 4 procent tegenover 15 procent. Maar 15 procent betekent wel dat 85 procent van de Marokkaanse jongeren, dus de overgrote meerderheid, niet in aanraking is gekomen met justitie. Dit benadruk ik voortdurend in mijn lezingen en publicaties; op mijn website staat het wel zes keer vermeld. Jammer dat in het betreffende interview het niet expliciet werd benoemd.

Hoe komt het nu dat precies Marokkaanse jongeren vier keer vaker in aanraking komen met de politie? Een racist zoekt de oorzaken in biologische kenmerken of in eigenschappen van het ras. Als wetenschapper weet ik beter: gedrag wordt aangeleerd in het gezin en in de directe omgeving. Dit geldt ook voor probleemgedrag. Als ik zeg dat de wortel van de problemen in het gezin ligt, dan geldt dit voor vrijwel alle criminele jongeren, van eender welke etnische afkomst. De Marokkaanse ouders kunnen prima opvoeders zijn in het Rif-gebergte, maar in onze hoog ontwikkelde maatschappij moeten ouders hun  kinderen vanaf de geboorte extra prikkels geven voor hun intellectuele ontwikkeling. Een niet-opgeleide, analfabete moeder kan best een heel liefdevolle en warme moeder zijn, maar zij is wel de slechts denkbare opvoedster voor kinderen in onze maatschappij. Ik heb de afgelopen jaren een paar honderd allochtone gezinnen thuis bezocht omdat er ernstige problemen waren met de kinderen en zelden heb ik een gezin ontmoet waar beide ouders goed opgeleid zijn. Dat geldt trouwens ook voor autochtone gezinnen. Dat betekent niet dat intellectuelen betere opvoeders zijn! Ook bij analfabete ouders doet 85 procent van de kinderen het heel goed, maar een niet-opgeleide moeder is een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van crimineel gedrag. Er zijn heel veel Marokkanen die het erg ver hebben geschopt in onze maatschappij, die een hogere opleiding hebben genoten, en die ouders hebben die noch kunnen lezen, noch kunnen schrijven. Nuanceren is dus het sleutelwoord!

Misschien klinkt dit allemaal erg ingewikkeld, maar in mijn publicaties ga ik daar regelmatig uitvoerig op in. Een concreet voorbeeld kan dit verduidelijken: voor alle etnische groepen geldt dat kleuters uit de laagste sociale klasse (meestal met niet-opgeleide ouders) op vierjarige leeftijd slechts 1/3 van de woorden kennen van leeftijdgenootjes uit de middenklasse. Wie over weinig woorden beschikt, kan zich moeilijker verbaal uitdrukken en kan minder goed overleggen. Deze kinderen nemen dan ook vaker hun toevlucht tot agressie om hun zin te krijgen. Die achterstand kunnen veel kinderen helaas nooit meer inhalen. De eerste vier levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen.

Tussen haakjes wil ik hier even zeggen dat de economische en culturele achterstand van veel islamitische landen wellicht vooral veroorzaakt wordt door het gebrek aan goed onderwijs voor vrouwen. Het zijn hoofdzakelijk de vrouwen die kinderen opvoeden en de basis leggen waar de samenleving verder op bouwt.

Wat betreft mijn uitspraak over de rol van de moskee ga ik hier nu niet verder op in. In een krant verscheen een genuanceerd artikel hierover ( LINK)

Om te weten hoe de goegemeente van double digit IQ's over mij denkt kan ik verwijzen naar het forum van Geenstijl.nl (LINK)