https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

publications

Books:

Acker, J.C.A. van (1980). Meisjes zonder kansen? Opvoeding van meisjes in ernstige probleemsituaties. Rotterdam: Lemniscaat.

Acker, J.C.A. van (1983). Adolescent en gezin: Conflicten samen oplossen. Deventer: Van Loghum Slaterus, (2de oplage 1986).

Acker, J.C.A. van (1988). Ouders en kinderen in conflict: Theorie en praktijk van de hulpverlening aan gezinnen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, (3de oplage 1994).

Acker, J.C.A. van (1990). De armoede van de welvaart: Een essay over het absurde van de rede en de zin van het innerlijke. Utrecht: SWP, (2de druk 1992).

Acker, J.C.A. van (1994). De menselijke mens. Utrecht: SWP. downloaden via: http://www.epub.nl/pdf/7

Acker, J.C.A. van (1995). Gedrags- en opvoedingsproblemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, (4de oplage 2000).

Acker, J.C.A. van (1998). Jeugdcriminaliteit: Feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Acker, J.C.A. van (1999). Gevangen vrijheid: De mens in de ban van zijn biologie, zijn kennis en de sociale krachten. Leuven: Garant.

Acker, J.C.A. van (2001). Zorgenkinderen: Omgaan met opvoedingsproblemen. Amsterdam: Ambo/Anthos (2de druk 2006) (INFO EN BESTELLEN ALS E-BOOK)

Acker, J.C.A. van (2005). Probleemgedrag in de klas en agressie op school: Een praktische handleiding. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck. (2012, 2de druk, uitsluitend als e-book verkrijgbaar voor  9,95  euro: LINK

Acker, J.C.A. van (2009). Gezinsproblemen oplossen: Opvoedings- en gedragsproblemen toegelicht. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. (INFO en BESTELLEN

Acker, J.C.A. van (2010). Jeugdzorg en reclassering: harde kern jongeren en Marokkaanse relschoppers. Antwerpen: www.ministrando.org (INFO en BESTELLEN) 2de herziene druk, januari 2013 (met nieuwe casussen en evaluatie-onderzoek)

Acker, J.C.A. van (2013). De gerespecteerde leerkracht: Probleemgedrag professioneel aanpakken. Antwerpen: Uitgeverij Ministrando. ISBN : 9789082021301; 17,90 euro, e-book: 4,95 euro (LINK)

Acker, J.C.A. van (2014). Gek van kinderen: Online adviezen voor ouders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. (LINK)

Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan redden. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger (LINK)

Acker, J. van (2017). Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomst. Amazon.  

Van Acker, J. (2018). Seksueel losbandig en hysterisch: Repressie van meisjes in de jeugdzorg.  (336 pp) (MinistrandoLINK)

Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) (. Ministrando LINK)

Van Acker, J. (2020). De beste eeuw ooit: Hoe een herhaling van de 20ste eeuw voorkomen?. (Link)

Van Acker, J. (2020). The best century ever: How to prevent the 21st century from being a repeat of the previous one? (link)

Van Acker, J. (2020). Een moreel kompas voor de 21ste eeuw. Bravenewbooks (Link)

Van Acker, J. (2021). Europa waar we ons niet meer thuis voelen. Academia.edu

Van Acker, J. (2022), Onoprechte Goedmenenden. Gratis e-book

Van Acker, J. (2023). Slotsom. Amazon

Van Acker, J. (2023). The Great Counter-Reset. Amazon

 Edited books:

Gerris, J.R.M. & Acker, J.C.A. van (eds.)(1987). Gezin: Onderzoek en hulpverlening. AmsterdamLisse: Swets & Zeitlinger.

Acker, J.C.A. van & Gerris, J.R.M. (eds.)(1988). Gezinsrelaties onderzocht. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

Gerris, J.R.M. & Acker, J.C.A. van (eds.)(1990). Gezin: Aspecten van sociale ondersteuning en intern functioneren. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

International publications  

FRANÇAIS

Van Acker, J.C.A. (1991). Suppression de l'enfermement des jeunes aux Pays-Bas. Horizons Jeunes, 3, 25-49. 

Van Acker, J.C.A. (1992). Le travail avec la famille comme alternative au placement. In R. Soisson (Ed.), Politique, recherche et formation dans le domaine socio-éducatif (pp.36-43). Zürich: Fice-Verlag. 

Van Acker, J.C.A. (1994). Comment éviter la disqualification des parents/ Comment renforcer leur rôle dans le traitement? In C. Bolanz-Favre, M. Gottraux & G. Peters (réd.). Placements institutionels, placements familiaux: Alternative ou complémentarité? (pp. 43-63). Lausanne: Editions EESP (Cahiers de l'EESP nr. 18).

Van Acker, J.C.A. (2006). Peut-on traiter les jeunes délinquants récidivistes dans leur milieu naturel? In C. Seron (réd.) Au secours, on veut m'aider:  Venir en aide aux adolescents en révolte, en rupture, en détresse... (tome 2), pp. 89-115. Paris: Editions Fabert.

Van Acker, J.C.A. (2013). Un projet pilote pour des jeunes  délinquants récidivistes. Le Journal du Droit des Jeunes, 324, 16-17.

Van Acker, J.C.A. (2013). Un projet pilote pour des jeunes délinquants récidivistes. Enfance  Majuscule, 130, 26-27.

Van Acker, J.C.A. (2014). L'Europe et le Califat Islamique. Academia.edu (LINK)


ENGLISH

Verwaaijen, A.A.G. & Van Acker, J.C.A. (1993). Family treatment for adolescents at risk of placement I: Theory and treatment process. Family Therapy, 20, 73-102. 

Verwaaijen, A.A.G. & Acker, J.C.A. van (1993). Family treatment for adolescents at risk of placement II: Treatment process and outcome. Family Therapy, 20(2), 103-132.

Acker, J.C.A. van & Kemp, R.A.T. de (1997). The Family Project Approach. Journal of Adolescence, 20, 419 - 430. 

Kemp, R.A.T. de & Van Acker, J.C.A. (1997). Therapist-parent interaction patterns in home-based treatments: Exploring family therapy process. Family Process, 36, 281-295. 

Acker, J. van (1998). The helping relationship: A philosophical viewpoint. In M. Mejovsek (Ed.), Rehabilitation and inclusion (pp.15-21). Zagreb: University of Zagreb. 

Acker, J. van, Oostrom, B., Rath, B., & Kemp, R. de (1999). Street children in Nairobi: Hakuna Matata? Journal of Community Psychology, 27(4), 393-404. 

Acker, J. van & Ruikes, Th. (2002). The Netherlands. In B. Voland & D. Porteous (Eds). Working with young people in Europe: What we can learn from our neighbours. Dorset: Russell House Publishing (pp. 38-57).

Acker, J. van (2014) Europe and Islam: A common responsibility for Europeans and Muslims. Academia.edu (LINK)

Acker, J. van (2017). Cursory note. In H. Claus (Eds). The Houses: Towards a sustainable penitentiary approach. Brussels: Academic and Scientific Publishers.

Acker, J. van (2019). The war is coming. That’s for sure. Academia.edu

Acker, J. van (2019). The end of multicultural societies. Academia.edu

Acker, J. van (2019). The influence of climate change on human behavior. Academia.edu

Acker, J. van (2020). The explosive mixture of Enlightenment and Islam. Academia.edu (link)

Acker, J. van (2020). The superior civilization. Academia.edu

Acker, J. van (2021). Killing in the name of Allah. Academia.edu

Acker, J. van (2021). God bless America and who blesses Europe? Academia.edu

Acker, J. van (2021). The age of pandemics and wrong political decisions. Academia.edu

Acker, J. van (2023). China and Western Civilization. Academia.edu 

Acker, J. van (2023). The Great Counter-Reset. Amazon

Articles and chapters:


Acker, J.C.A. van (1979). Het isolement van de residentiële behandeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 11, 542-546.


Acker, J.C.A. van (1980). Van problematisch gezin naar problematische hulpverlening. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 19, 133-142.


Acker, J.C.A. van (1980). Meisjes in inrichtingen: Meisjes zonder kansen? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 3, 105-113.


Acker, J.C.A. van (1981). Residentiële hulp vanuit leertheoretisch perspectief. In J. van der Ploeg (red.), Jeugd (z)onder dak: Theorieën, voorzieningen en jeugdigen in de residentiële hulpverlening (pp. 42-55). Alphen a/d Rijn: Samson.


Acker, J.C.A. van (1982). Meisjescriminaliteit: Vóórkomen, hulpverlening en overheidsbeleid. Kind en Adolescent, 3(4), 196-204.


Acker, J.C.A. van (1982). Verslaving is ook aangeleerd gedrag. De Weg: Tijdschrift voor Kultuur van de Geestelijke Gezondheid, 17(1), 15-21.


Acker, J.C.A. van (1983). Behandeling van probleemgezinnen met adolescente meisjes. In C.A.M. de Wit (red.), Psychotherapie met kinderen en jeugdigen (pp. 323-348). Leuven/Amersfoort: Acco.


Acker, J.C.A. van (1985). Therapeutische hulp bij problematische relaties tussen ouders en adolescent. In J. de Wit, H.J. Groenendaal en J.M van Meel (red.). Psychologen over het kind (deel 8, pp. 169-190). Lisse: Swets & Zeitlinger.


Acker, J.C.A. van (1985). Incest: Een verborgen epidemie? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 10(2), 51-63.


Acker, J.C.A. van (1985). Treating severely disturbed parent-adolescent relationships. Mediterranean Journal of Social Psychiatry, 6(1-2), 7-8.


Acker, J.C.A. van (1986). Procesonderzoek van gezinsbehandelingen: Kwaliteit van de therapeutische interventie. In W. Hellinckx (red.), Kwaliteit in de hulpverlening m.b.t. kinderen met psychosociale problemen (pp.131-165). Leuven/Amersfoort: Acco.


Acker, J.C.A. van (1986). De methodiek van het Gezinsproject. Zetten: Stichting Gezinsproject.


Acker, J.C.A. van, Mertens, H., & Verwaaijen, S. (1986). Hulpverlening aan gezinnen met adolescenten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 11(1), 31-43.


Acker, J.C.A. van (1987). Een academisch centrum voor jeugdhulpverlening is broodnodig. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening, 15(12),429-434.


Acker, J.C.A. van (1988). Een orthopedagogiek van opvoedingsrelaties en -systemen. In R. de Groot, K. Doornbos, J.D. van der Ploeg & P.A. de Ruyter (red.), Handboek Orthopedagogiek (pp. 2203-2220). Groningen: Wolters Noordhoff.


Acker, J.C.A. van (1988). Gedragsproblemen in gezinnen. In J.C.A. van Acker & J.R.M. Gerris (eds.), Gezinsrelaties onderzocht (117-130). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.


Acker, J.C.A. van (1989). Pedagogische gezinsbegeleiding bij psychosociale problemen. In R. de Groot, K. Doornbos, J.D. van der Ploeg & P.A. de Ruyter (red.), Handboek Orthopedagogiek (pp.1-29). Groningen: Wolters Noorhoff.


Acker, J.C.A. van (1989). Apartheidspolitiek in orthopedagogenland. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 28(11), 523-526.


Acker, J.C.A. van (1989). Academische Centrum voor jeugdhulpverlening is broodnodig. In D. van Bennekom & M. Elling (red.), Vernieuwing in de jeugdhulpverlening (pp. 30-38).


Acker, J. C. A. van (1990). Methodiek en gezinsbehandeling ter preventie van opname. In Verslagbundel studiedag Essenties en valkuilen in de residentiële psychotherapie (pp. 87-101). Bilzen, België: Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie.


Acker, J.C.A. van (1991). Het Gezinsproject. In H. Baartman (red.), Praktisch-pedagogische thuishulp in bewerkelijke gezinnen (pp. 24-37). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.


Acker, J.C.A. van (1991). De westerse samenleving. Rondom het Woord, 33(2), 38-43.


Acker, J.C.A. van (1991). Suppression de l'enfermement des jeunes aux Pays-Bas. Horizons Jeunes, 3, 25-49.


Acker, J. C. A. van (1991). L'intervention dans les familles avec adolescents difficiles. In Recherces en éducation familiale (pp. 1-7). Paris: Association Internationale de Formation et Recherche en Education Familiale, Univ. Paris X, Nanterre.


Acker, J.C.A. van (1992). Basisstrategieën bij thuishulp. In L. Muller (red.), Thuisbehandeling & Hometraining: Een staalkaart van visies, methoden, ontwikkelingen en projecten (pp. 23-33). Utrecht: SWP.


Acker, J.C.A. van (1992). Le travail avec la famille comme alternative au placement. In R. Soisson (Ed.), Politique, recherche et formation dans le domaine socio-éducatif (pp.36-43). Zürich: Fice-Verlag.


Acker, J.C.A. van (1992). Grenzen van hulpverlening. In P.L.M. van der Doef (red.), Interdisciplinariteit in de jeugdhulpverlening en adolescentenzorg (pp. 207-219). Amersfoort/Leuven: Acco.


Acker, J.C.A. van (1992). Gezinsproblemen in de welvaarts- en verzorgingsstaat. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 31(12),544-552.


Acker, J.C.A. van (1992). De gemeenschappen van L'Arche. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdzorg, 4(8/9), 56-58.


Acker, J.C.A. van (1992). Over kinderbescherming en rijksoverheid. In J.L. Hazekamp (red.), Jongeren aan de rand (pp. 26-42). Utrecht: SWP.


Acker, J.C.A. van (1992). Le travail avec la famille comme alternative au placement. Fice-Bulletin, 7, 12-16.


Acker, J.C.A. van (1993). Waarden en normen in de hulpverlening. Bulletin Nederlandse Vereniging voor Adolescentenzorg, 10(4), 3-8.


Acker, J.C.A. van (1993). Het ambulante veld in de jeugdhulpverlening. In J.D. van der Ploeg (red.), Orthopedagogische werkvelden in kaart: Nederland (pp. 27-42). Leuven/Apeldoorn: Garant.


Acker, J.C.A. van (1993). Scapegoating binnen het gezin. Handboek kinderen en adolescenten, 20, 1-12.


Acker, J.C.A. van (1993). Daghulp en ouderbegeleiding. In F.W. Louwersheimer & A.F.D. van Veen (red.), Voor de dag komen: Programmering,

methodische toepassingen en beleidsmatige mogelijkheden daghulp niet-schoolgaande jeugd (pp. 151-159). Utrecht: SWP.


Acker, J.C.A. van (1993). Le travail avec la famille comme alternative au placement. Ance, 77, 16-23.


Verwaaijen, A.A.G. & Acker, J.C.A. van (1993). Family treatment for adolescents at risk of placement I: Theory and treatment process. Family Therapy, 20(2), 73-102.


Verwaaijen, A.A.G. & Acker, J.C.A. van (1993). Family treatment for adolescents at risk of placement II: Treatment process and outcome. Family Therapy, 20(2), 103-132.


Acker, J.C.A. van (1994). Comment éviter la disqualification des parents/ Comment renforcer leur rôle dans le traitement? In C. Bolanz-Favre, M. Gottraux & G. Peters (réd.). Placements institutionels, placements familiaux: Alternative ou complémentarité? (pp. 43-63). Lausanne: Editions EESP.


Acker, J.C.A. van (1994). Het wezenlijke van de opvoeding. Symposium Jeugdgezondheidszorg AMC Amsterdam. Amsterdam: Bureau Post Academisch Onderwijs Geneeskunde.


Acker, J.C.A. van (1994). Rol van de ouders in de behandeling. Symposiumverslag School en hulpverleners een paar apart.


Acker, J.C.A. van, & Caris, Th. M. (1994). Vooronderzoek randgroepjongeren Gelderland. Nijmegen: Vakgroep Orthopedagogiek.


Acker. J.C.A. (1995). Diskwalificatie van ouders in de hulpverlening. Tijdschrift voor Adolescentenzorg, 1, 52-56.


Acker, J.C.A. van (1995). De leraar als opvoeder. In R. de Groot (red.), Borg voor zorg (pp. 9-23). Leuven-Apeldoorn: Garant.


Acker, J.C.A. van (1995). Marginalisatie van gezinnen: Ook door hulpverleners? Symposiumverslag 'Het gezin waarin wij huishouden" (pp. 17-33). Roermond: Stichting Symbiose.


Acker, J.C.A. van (1995). Wat is hulpverlening eigenlijk? In J.M. Dekker, J.W.H. Lindhout, P.A. de Ruyter, E.F.V. Schiff & A.E.R. Tiel (red.), Jeugdhulpverlening in beweging (pp. 40-43). Amsterdam: Sociaal-agogisch Centrum het Burgerweeshuis.


Acker, J.C.A. van (1995). Het kind met gedragsproblemen in de gezinssituatie. Symposiumverslag "Een onvoldoende voor gedrag". Bilthoven: Stichting Balans.


Acker, J.C.A. van (1996). Geloven in de kracht van ouders. Balans Belang, 42, 2-4.


Acker, J.C.A. van (1996), Destructief versus constructief hulpverlenen. Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 12, 13-14.


Acker, J.C.A. van & de Kemp, R.A.T. (1997). The Family Project Approach. Journal of Adolescence, 20, 419-430.


Acker, J.C.A. van (1997). Hoe een onevenwichtige balans voorkomen kan worden. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 1(4), 51-52.


Acker, J.C.A. van (1997). Basisstrategieën bij thuishulp. In L. Muller (red.), Thuisbehandeling & Hometraining: Een staalkaart van visies, methoden, ontwikkelingen en projecten (pp. 33-45). Utrecht: SWP (2de voll. herz. druk).


Kemp, R.A.T. de, & Acker, J.C.A. van (1997). Therapist-parent interaction patterns in home-based treatments: Exploring family therapy process. Family Process, 36(3), 281-295.


Kemp, R.A.T. de, & Acker, J.C.A. van (1997). Interactiepatronen van hulpverlener en ouder bij gezinsbehandelingen. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 13(6), 343-359.


Acker, J. van (1998). The helping relationship: A philosophical viewpoint. In Rehabilitation and inclusion. Proceedings of the 5th scientific conference of Faculty of Special Education and rehabilitation (pp.15-21). Zagreb: University of Zagreb.


Acker, J. van (1998). Recidiverende zeer jeugdige delinquenten: Heeft behandeling nog een kans? In J.R.M. Gerris (Eds.)Jongerenbegeleiding, jeugdbeleid en gezinsbegeleiding (pp. 17-28). Assen: Van Gorcum.


Acker, J. van (1999). Niet-diskwalificerend werken bij complexe gezinsproblemen. TIAZ, 1, 24-32.


Acker, J. van (1999). Hulpverlening aan gezinnen met ernstig gedragsgestoorde kinderen. In W.A. Dumon & J. Van Acker (Eds.), Gezin, relaties en seksualiteit (pp.11-18). Leuven: GIDS.


Acker, J. van, Oostrom, B., Rath, B., & Kemp, R. de (1999). Street children in Naïrobi: Hakuna Matata? Journal of Community Psychology, 27(4), 393-404.


Acker, J.C.A.van (2001). Het sociale van de sociale wetenschappen. In Ph. Verdult & E. Brugmans (eds), God op de vlucht voor de Wetenschap? Over de verhouding van geloof en wetenschap. UItgeverij Damon (blz. 35-48).


Acker, J.C.A. van, Kemp, R.A.T. de & Spoor, S.T.P. (2001). Behandeling van recidiverende delinquenten: Follow-up na 1 jaar. In J.R.M. Gerris (red.), Jeugdzorg en jeugdbeleid naar  integraal welzijn. Assen: Van Gorcum (blz. 49-56).


Acker, J. van & Ruikes, Th. (2002). The Netherlands. In B. Voland & D. Porteous (Eds). Working with young people in Europe: What we can learn from our neighbours. Dorset: Russell House Publishing (pp. 38-57). 


Acker, J. van (2003). Bureau Jeugdzorg heeft visie nodig. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 7(2), 60-63.


Acker, J. van (2004). Geweld op scholen: concreet aanpakken. Tijdschrift voor Leerlingbegeleiding, 27(2), 11-13.


Acker, J. van  (2004). Pak de dader aan. Didactief, 34 (3).


Acker, J. van (2004). Geweld op scholen: concreet aanpakken. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 8 (2), 77-78.


Acker, J. van (2004). Netwerken van solidariteit. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 8 (3), 160-163.


Acker, J. van (2004). Open brief aan mevrouw Onkelinx, minister van Justitie. Panopticon: Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 25(6), 47-51


Acker, J.C.A. van (2005). Probleemgedrag in de klas en agressie op school: Een praktische handleiding. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck.


 Acker, J. van (2005). Elk kind heeft eigen methodiek nodig. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 9 (3/4), 171-172.


Acker, J. van (2006). Een objectieve kijk op jeugdcriminaliteit. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 10 (1), 33-35.


Acker, J.C.A. van (2006). Peut-on traiter les jeunes délinquants récidivistes dans leur milieu naturel? In C. Seron (réd.) Au secours, on veut m'aider:  Venir en aide aux adolescents en révolte, en rupture, en détresse... (tome 2), pp. 89-115. Paris: Editions Fabert.


Acker, J. van (2007). Jeugdzorg ontwikkelt geen kennis (boekrecensie). Binnenlands Bestuur, 25 mei, 41.


Acker, J. van (2008). Hoe omgaan met een moeilijk kind? Nieuwsbrief Steunpunt Blijvend Ouderschap, 67 (13), pp. 8-10.


Acker, J. van (2009). Gezinsproblemen oplossen: Opvoedings- en gedragsproblemen toegelicht. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.


Acker, J.C.A. van (2010). Jeugdzorg en reclassering: harde kern jongeren en Marokkaanse relschoppers. Antwerpen: www.ministrando.org 2de herziene druk, januari 2013 (met nieuwe casussen en evaluatie-onderzoek)


Acker, J.C.A. van (2013). De gerespecteerde leerkracht: Probleemgedrag professioneel aanpakken. Antwerpen: Uitgeverij Ministrando.


Acker, J. van (2013). Evaluatie online adviezen bij gedragsproblemen en opvoedingsvragen. Academia.edu


Acker, J.C.A. van (2013) Un projet pilote pour des jeunes  délinquants récidivistes. Le Journal du Droit des Jeunes, 324, 16-17.


Acker, J.C.A. van (2013). Un projet pilote pour des jeunes délinquants récidivistes. Enfance  Majuscule, 130, 26-27.


Acker, J.C.A. van (2013). Met de rug tegen de muur, van detentie naar hopeloosheid. In H.Claus (Ed.). Huizen: Naar een duurzame peniitentiaire aanpak. Brussel: Academic and Scientific Publishers.


Acker, J. van (2014). Gek van kinderen: Online adviezen voor ouders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. (LINK)


Acker, J. van (2014). De tandarts gezien door de ogen van het kind. VVTmagazine, 3(5), 16-19.


Acker,  J. van (2014). Psychologie is geen empirische wetenschap. Academia.edu (LINK)


Acker, J. van (2014). Jeugdzorg vanuit een pedagogische visie. In D. Beneken genaamd Kolmer (Ed.). Saamhorigheid: Trend of fundament? Tranzo: Tilburg University (pp. 15-17)


Acker, J. van (2015). Online advies: ouders echt geholpen? Tijdschrift Jeugdbeleid, 9, 17-22. (LINK)


Acker, J. van (2015). Inzet moderne media in de lokale jeugdhulp. In R. Clarijs (Red.). Om de jeugd: Perspectief voor beleid en praktijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP (pp. 141-152). (LINK)


Acker, J.C.A. van (2015). Onhandelbare en criminele jeugd: cursus Orthopedagogiek (gratis downloaden)


Acker, J.C.A. van (2015). Op de drempel van een nieuw tijdperk: Geef extreem-rechts geen kans. Scribd (gratis downloaden)


Acker, J.C.A. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan redden. Groningen: De Blauwe Tijger (link)


Acker, J.C.A. van (2016). Wereldvrede begint in het gezin. Academia.Edu (LINK)


Acker, J.C.A. van (2017). De Koran en de Rede. Academia.Edu (LINK, ook gratis downloaden)


Acker, J.C.A. van (2017). Herstel van Europa. Scribd (LINKook gratis downloaden)


Acker, J.C.A. van (2017). De Europese politiek staat op los zand. In Brinks, J.H. e.a. (Eds). De Europese spagaat: Het Europa der Vaderlanden òf een hernieuwde Europese Unie. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, pp. 253-269.


Acker, J.C.A. van (2017). De ene mens staat dichter bij de aap dan anderen. Academia.Edu (LINK)


Acker, J. van (2017). Cursory note. In H. Claus (Eds). The Houses: Towards a sustainable penitentiary approach. Brussels: Academic and Scientific Publishers.


Acker, J. van (2017). Waarom een nieuwe bewustwording noodzakelijk is: De filosofie van Emmanuel Levinas biedt een uitweg. Academia.Edu (LINK).


Acker, J. van (2018). Seksueel losbandig en hysterisch: Repressie van meisjes in de jeugdzorg. Ministrando (336 pp) (link)


Acker, J. van (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen. Ministrando (314 pp) (link)


Acker, J. van (2018). Therapie voor een gestoorde samenleving: Handleiding voor wanneer de hel losbreekt. Academia.Edu (link)


Acker, J. van (2018). Anders gaan leven. Scribd (link


Acker, J. van (2019). De toekomst van Europa. Academia.edu (link)


Acker, J. van (2019). Kinderen van LGHBTI-ouders: De waarde van het traditionele gezin. Academia.edu (link)


Acker, J, van (2019). Ontkerkelijking en het afzwakken van de moraal. Academica.edu ( link)


Acker, J. van (2019). Analyse van de Europese politiek. Academia.edu (link)


Acker, J. van (2019). De beschaving die geen beschaving meer is. Academia.edu (link)


Acker, J. van (2019). The end of multicultural societies. Academia.edu ( link) 


Acker, J. van (2020). The explosive mixture of Enlightenment and Islam. Academia.edu (link)


Acker, J. van (2020). De beste eeuw ooit: Hoe een herhaling van de 20ste eeuw voorkomen?. (Link)


Acker, J. van(2020). De wereld na of met de coronavirus. Academia.edu ( link)


Acker, J. van (2020). De superieure beschaving. Academia.edu ( link )


Acker, J. van (2020). The superior civilizationAcademia.edu


Acker, J. van (2021). Killing in the name of AllahAcademia.edu


Acker, J. van (2021). Moorden in naam van Allah. Academia.edu


Acker, J. van (2021). God bless America en wie zegent Europa? Academia.edu


Acker, J. van (2021). The age of pandemics and wrong political decisionsAcademia.edu


Acker, J. van (2021). De eeuw van de pandemieën en verkeerde politiek beslissingen. Academia.edu


Acker, J. van (2021). Alleen het judaïsme en het christendom kunnen de mensheid redden: De werkelijkheid volgens de  nieuwe filosofie van Franz Rosenzweig. Academia.edu

Van Acker, J. (2022), Onoprechte GoedmenendenGratis e-book

Van Acker, J. (2023). China en de Europese beschaving. Academia.edu

Van Acker,J. (2023). Theologie is een wetenschap. Academia.edu

zie ook al mijn bijdragen aan de Nederlandse conservatieve website ThePostOnline 2017-2022: link

februari 2018 - 2023: zie mijn blog

teksten over Europese politiek: Europa’s toekomst   en  Een hernieuwd Europa

HOME


   © Juliaan Van Acker 2024