hulpverleners

Wenst u advies bij uw hulpverleningspraktijk (voor kinderen tussen 4 en 18 jaar en jongvolwassenen)?

Mail dan de volgende informatie: leeftijd van het kind of de jongere, achtergrondgegevens, problematiek zo concreet mogelijk beschrijven met 3 of meer voorbeelden, geboden hulpverlening tot nu toe, wat werkt en wat helpt niet? Wat is uw vraag precies?

U kunt ook advies vragen over organisatorische kwesties, (ortho-)pedagogische visie, behandelingsmethodiek in het algemeen.

Alle vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het advies wordt gewoonlijk de volgende dag gemaild. De adviezen zijn kosteloos.

Literatuur: gedurende mijn 40-jarige orthopedagogische praktijk heb ik diverse boeken gepubliceerd (LITERATUURLIJST). Voor  mijn behandelingsvisie kan ik  in het bijzonder verwijzen naar:

1. Mijn e-book "Zorgenkinderen: Omgaan met opvoedingsproblemen" (LINK)

2. de twee boeken in  rechterkolom  (klik op afbeelding)

Voor een lezing of workshop voor uw team: neem contact op via e-mail of telefoon

Praktijkvoorbeelden

Behandelingsvisie en methodiek: Het Nijmeegs Gezinsproject voor intensieve behandeling ter vermijding van uithuisplaatsing

 behandeling in een uitzichtloze situatie