https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Opvoedingsadviezen en maatschappijvisie

ALS BLANKE MENSEN ONVERSCHILLIG WORDEN DOOR EEN AANGEPRAAT SCHULDGEVOEL, WORDT DE HELE WERELD EEN HEL ZOALS HET MIDDEN-OOSTEN EN ZWART AFRIKA

ALLEEN ALS EUROPA HAAR JOODS-CHRISTELIJK FUNDAMENT BEHOUDT ZAL DE MENSHEID DE 21ste EEUW OVERLEVEN

Nieuwste boek ( gratis e-book 2022): De eeuw van vrees en beven (*) ook als hardcover (link)

Nieuwste publicatie (11 januari 2022): Digitale theologie voor ongelovigen

IMG 3819


Opvoedingsadviezen voor ouders

Opvoedingsadviezen voor leerkrachten

Aanpak jeugdcriminaliteit

Meisjes in een gesloten instelling

Geradicaliseerde moslimjongeren

Cursus orthopedagogiek


Maatschappijvisie

Filosofisch blog


(*) De eeuw van vrees en beven’: De regeringsleiders van de afgelopen vijftig jaar in de West-Europese landen zouden voor de rechtbank moeten worden gedaagd voor wat ze de Europese beschaving hebben aangedaan. Niettemin wordt in dit boek uitgegaan van een positieve instelling. De vraag is hoe we uit het moeras kunnen komen. Als we erin zullen slagen de uitdagingen die op ons afkomen in de 21ste eeuw onder controle te krijgen, dan zal de wereld er anders uitzien dan de wereld die we gewend zijn. Kort samengevat zal na het industriële en post-industriële tijdperk een spiritueel tijdperk volgen. Het menselijke van de mens komt dan weer op de voorgrond. In Europa vinden we de kracht om dit spirituele tijdperk binnen te gaan in de joods-christelijke ethiek die dankzij de Verlichting en het Humanisme geëvolueerd is naar een ethiek die de gehele wereld menswaardig kan maken. Europa is onmisbaar voor de wereldvrede. Om die reden is het noodzakelijk dat de Europese beschaving haar fundamenten in stand houdt. Dit zal slechts lukken als ons consumptiegedrag drastisch verandert, we ons bevrijden van de duisternis die de islam over ons continent brengt en als we onze verantwoordelijkheid opnemen zodat in de islamitische landen en de landen van zwart Afrika de mensen in vrede, welzijn en welvaart kunnen leven. Een spiritueel tijdperk is in aantocht. Hier zullen we bevrijd zijn van overdreven consumentisme en materialisme. Ons leven wordt zinvoller doordat het gezin, de familie en het eigen land weer centraal komen te staan. De mensen zullen gelukkiger zijn dan nu. LINK

’De eeuw van vrees en beven’ is ook als hardcover beschikbaar: link

laatste update 16 januari 2022

   © Juliaan Van Acker 2022