https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Opvoedingsadviezen en maatschappijvisie

ENGLISH (a simple and meaningful life)

Recente teksten over mijn visie: De fatale vergissing van Zelensky,   Wat staat ons te wachten in de 21ste eeuw en Kanttekeningen


Opvoedingsadviezen voor ouders

Opvoedingsadviezen voor leerkrachten

Aanpak jeugdcriminaliteit

Meisjes in een gesloten instelling

Geradicaliseerde moslimjongeren

Cursus orthopedagogiek

Al mijn bijdragen op de Nederlandse conservatieve website ThePostOnline 2017-2022: link 

Mijn artikels op academia.edu: link

Maatschappijvisie

Filosofisch blog 

Kanttekening 23 van 11-12 augustus 2022Hebzucht is dè oorzaak van oorlog, geweld, criminaliteit, onderdrukking en uitbuiting die op hun beurt de hebzucht aanwakkeren. Om uit deze vicieuze cirkel te geraken bieden de evangelische deugden de enige uitweg. Dat is de ware betekenis van het joods-christelijk fundament van de westerse beschaving. Als we die beschaving niet uitroepen tot een joods-christelijke beschaving, dan heeft de mensheid geen toekomst. Alleen wie joods of christelijk is of de joods-christelijke ethiek navolgt kan in de westerse beschaving wonen. Deze beschaving zal dan solidair kunnen zijn met de rest van de wereld. De beschaving is als een gezin: eerst binnen het gezin moet veiligheid en verbondenheid heersen, dan zullen de gezinsleden hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de buitenwereld. De veiligheid en de verbondenheid in onze beschaving wordt geboden door een gemeenschappelijke ethiek en dat is de joods-christelijke ethiek. Als we dit in Europa bewaken zullen we een onmisbare rol op het wereldtoneel kunnen vervullen.

De mensheid zal slechts overleven bij navolging van de evangelische deugden: nederigheid, soberheid, offervaardigheid, dienstbaarheid, kortom de naastenliefde. Dit houdt ook in verantwoordelijkheid voor een goed beheer van de planeet Aarde zodat toekomstige generaties er menswaardig kunnen leven.

De plagen die de mensheid nu treffen bevestigen de waarheid van het bovenstaande. Deze plagen hoeven we niet per se te zien als een straf van God. Bij het ontbreken van deze deugden veroorzaken we een door de mensen gecreëerde apocalyps. Het is aan de politiek om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Vasthouden aan de traditionele politiek leidt tot het einde van menselijk leven op aarde.

(alle kanttekeningen onder deze LINK)

   © Juliaan Van Acker 2022