https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Opvoedingsadviezen en maatschappijvisie


ENGLISH  A strong Europe to prevent the Apocalypse  + Israel is the Light of the world

Opvoedingsadviezen voor ouders

Opvoedingsadviezen voor leerkrachten

Aanpak jeugdcriminaliteit

Meisjes in een gesloten instelling

Geradicaliseerde moslimjongeren

Cursus orthopedagogiek

NIEUWToename van agressie door de multiculturele samenleving (link)

Mijn  nieuw essay:  Theologie is een wetenschap (link

Mijn onlangs verschenen boek: Acker, J. van (2023). Slotsom. Kindle Direct Publishing. (te bestellen via amazon.nl 9 euro. 104 pp.). Uittreksel

 Wie Israël haat, wacht een ellendig lot

1. Het Westen keek lijdzaam toe tijdens de jodenvervolging door de nazi’s en de holocaust (1933-1945). De joden herrezen uit deze catastrofe en Duitsland werd zwaar gestraft met miljoenen doden en platgebombardeerde steden.

2. Het Westen bleef passief tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) toen Israël werd aangevallen door de omliggende islamitische landen. Israël won de oorlog en bouwde een bloeiend land op. In de islamitische landen volgde een lange periode van ellende die nog steeds voortduurt, de moslims voerden en voeren oorlog met elkaar met miljoenen doden en vernietiging van hun cultureel erfgoed.

3. Een groot deel van het Westen veroordeelt Israël tijdens de huidige oorlog tussen Gaza, Hezbollah en Israël. Israël zal deze oorlog winnen. Gaza is een puinhoop en Libanon dat ooit de Parel van het Midden-Oosten was, is nu een arm en hopeloos verdeeld land.

Drie historische ontwikkelingen die aantonen dat het joodse volk altijd overwint en dat hun vijanden diepe ellende kennen. De haat in het Westen tegen de joden zal zwaar worden gestraft. Het Westen wordt verduisterd door de islam. Een Derde Wereldoorlog ligt op de loer. De klimaatverandering brengt diepe economische ellende. De massa-immigratie is onbeheersbaar. De oorlog in Oekraïne en de asielindustrie kosten miljarden waardoor de middenklasse verarmt.

Er is een verklaring voor het noodlot van de vijanden van het joodse volk: God beschermt zijn uitverkoren volk.

Wil het Westen het noodlot afwenden dan is er maar één oplossing: Europa en de Verenigde Staten uitroepen tot een joods-christelijke beschaving en daaruit de consequenties trekken. De goddeloze Europese Unie moet snel worden vervangen door een Europese Confederatie van soevereine landen met inbegrip van Rusland (een christelijk land dat ons kan helpen in de strijd tegen de duisternis) en Israël. 

De Eindstrijd is begonnen

Aangezien de hele wereld zich keert tegen Israël, is de Eindstrijd begonnen. De Eindstrijd is de strijd tussen satanische krachten en God, tussen haat en liefde, tussen het kwaad en het goede. Israël heeft de goddelijke opdracht Satan te vernietigen om de fout van Adam en Eva te herstellen. Het satanische zien we nu in de haat van Hamas, Hezbollah en IS, alsook in de haat die van generatie op generatie wordt overdragen onder de moslims.

Al die haat heeft geen enkele objectieve verklaring. De 16 miljoen joden in de wereld vormen geen gevaar voor anderen. Integendeel, de joden hebben ongelooflijk veel bijgedragen aan de wetenschappen en de cultuur. De haat is daarom puur religieus gemotiveerd, dit wil zeggen dat de Satan de grote inspirator is. Satan wil God uit de wereld verbannen om de mensen naar zich toe te halen.

De westerse wereld heeft de opdracht van Israël niet begrepen. Dat komt omdat in de wereld het religieuze nagenoeg is verdwenen. Dat is een tragische vergissing. God werd dood verklaard en nu komt de afrekening. In de Verenigde Naties zijn de satanische krachten werkzaam en is God volledig uitgebannen. Om die reden zal de Derde Wereldoorlog uitbreken met fatale gevolgen voor alle landen. Alleen Israël zal vrede kennen op voorwaarde dat de joden de Eindstrijd winnen. Israël moet daarom Rafah binnenvallen en Hamas volledig vernietigen. Daarna komt Hezbollah aan de beurt.

Dat Israël zal winnen is zeker, want God is de Eeuwige die oneindig machtiger is dan de Satan. Gelukkig zijn er de joden die als enig volk, als uitverkoren volk, de opdracht van God om het kwaad te overwinnen zullen uitvoeren. Wie onder ons solidair is met de joden zal ook die vrede kennen.

Uit mijn blog (2023):

I. Over vijf à tien jaar zal met wroeging beseft worden welke vergissing werd begaan door mijn adviezen niet serieus genomen te hebben. Ik noem even de belangrijkste:

- terugkeer van alle niet-westerse immigranten van de afgelopen zestig jaar, dus ook hun kinderen en kleinkinderen die hier geboren zijn, naar de landen van herkomst om die landen met behulp van het Westen en van de rijke Oliestaten op te bouwen (met als prioriteiten: degelijk onderwijs voor alle kinderen, voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg, voldoende werkgelegenheid en een overheid die waakt over de veiligheid van de burgers en zorgt voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart).

- kiezen voor een sobere levensstijl waarbij slechts gekocht wordt wat absoluut noodzakelijk is en waar men slechts de hoogst noodzakelijke verplaatsingen maakt met auto of vliegtuig. Dit moet resulteren in een afnamen van 90 procent van de industriële productie en van het transport op het land, op zee en in de lucht.

- de Europese Unie vervangen door een Europese Confederatie van soevereine staten met inbegrip van Rusland en Israël. Deze Confederatie roept zich uit tot een joods-christelijke beschaving met Wenen als politiek centrum en Jeruzalem als spiritiueel centrum.

II. De Europese regeringsleiders van de afgelopen zestig jaar hebben een verschrikkelijke en onverantwoorde fout gemaakt door honderd miljoen moslims toe te laten op Europese bodem. Dit kan het einde betekenen van Europa, dat hetzelfde lot kan ondergaan als Libanon. Libanon had ooit een christelijke meerderheid en was toen de Parel van het Midden-Oosten. Nu is het een hel dankzij Hezbollah.

Misschien zal de hel nu losbreken en wordt voor iedereen duidelijk dat mensen met de ideologie van de islam niet passen in onze beschaving. Dan komt een nieuwe fase waarin Europa weer haar eigen doelen stelt. Europa kan een inspirerend voorbeeld zijn voor de gehele wereld als de joods-christelijke ethiek weer het fundament wordt van de samenleving.

We kunnen ook stellen dat God Europa zwaar heeft gestraft. Want waarom zijn die honderd miljoen moslims hier gekomen? Om de economie draaiend te houden, dus omwille van het geld. We hebben de Mammon aanbeden en hebben de Kerk verlaten. Nu komt de straf met verschrikkelijke gebeurtenissen. 

De mensen van goede wil moeten daarom de macht in handen nemen, middels staatsgrepen in de Europese landen. Want als Europa verzaakt aan haar roeping, dan is de hele mensheid verloren en gaan we ten orde in natuurrampen, pandemieën, moslimterrorisme, massa-immigratie, enzovoort. Waar wacht het leger en de politie op?

Of ben ik een roepende in de woestijn?

Met diegene die denkt dat de multiculturele samenleving houdbaar is en dat de aanwezigheid van honderdmiljoen moslims op Europese bodem geen probeem is, ga ik niet in discussie. Wat mij betreft mag hij rustig verder dromen.

III. Er wachten ons verschrikkelijke tijden. De mensheid zal slechts gered worden als het christendom zegeviert. De bijbelse en evangelische geboden en waarden geven precies aan wat noodzakelijk is voor vrede, rechtvaardigheid en barmhartigheid. Helaas hebben velen oren die niet horen, ogen die niet zien.

Het gaat mij niet om bekeren, maar om het vrijwillig aanvaarden, respecteren en opvolgen van die geboden en waarden. Wie geen vrede wil, onrecht pleegt en kwaadaardig is tegenover de medemensen, is een discipel van de Satan ook al doet hij het in naam van zijn god. Wie die discipelen zijn, is elke dag duidelijk te zien voor wie het wil zien.

Volgens mij zou de internationale politiek de volgende prioriteiten moeten hebben:

  1. Zorg dat alle kinderen, meisjes en jongens, in de islamitische landen en in zwart Afrika naar uitstekende scholen kunnen gaan. De ontwikkeling van een land begint bij goed basisonderwijs en niet bij dure ontwikkelingsprojecten.
  2. Deze eerste prioriteit kan slechts worden gerealiseerd als niet-westerse immigranten massaal terugkeren naar het land van hun ouders of grootouders. Zij zullen die landen eindelijk een toekomst bezorgen met goed onderwijs, een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, voldoende werkgelegenheid en overheidsinstanties die zorgen voor de veiligheid en een eerlijke verdeling van de welvaart.
  3. Europa moet de fundamenten van haar beschaving streng bewaken zodat Europa een voorbeeld kan zijn dat andere landen inspireert. Er moet een einde komen aan het materialisme en het individualisme. In een spiritueel tijdperk ligt de nadruk op naastenliefde, zelfopoffering, soberheid, solidariteit. Deze spirituele waarden zullen meer dan ooit noodzakelijk zijn om de uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen. Een sterk Europa zal de teruggekeerde immigranten alle mogelijke steun kunnen geven.
  4. Mijn hypothese is dat een sterk, blank Europa in solidaire samenwerking met de teruggekeerde immigranten vrede, welzijn en welvaart zal brengen in het Midden-Oosten en zwart Afrika. In dat Europa zullen blanke Amerikanen die de Verenigde Staten wegens de burgeroorlog ontvluchten, welkom zijn.
  5. Om het spirituele tijdperk mogelijk te maken moeten we sober leven, alleen het allernoodzakelijkste kopen en alleen absoluut noodzakelijke reizen ondernemen, zodat de industriële productie en het transport op het land, de zee en in de lucht met 90 procent gereduceerd kan worden. Het zal blijken dat dit de enige strategie is om de gevolgen van de klimaatverandering enigszins te beheersen. Als dit advies wordt gevolgd is immigratie van arbeidskrachten niet meer nodig.
  6. We moeten blijven onderhandelen om een einde te maken aan dè schande van de moderne tijd: de duizenden miljarden die jaarlijks wereldwijd worden besteed aan bewapening. Zijn de budgetten voor ruimtevaart en voor farmaceutisch onderzoek nog verantwoord of zijn we moreel niet verplicht andere prioriteiten te stellen?

Lees meer op mijn blog 2023


Voor verdere studie:

Acker, J. van (2022). Onoprechte goedmenenden. (gratis e-book)

Acker, J. van (2023). Slotsom. KDP. 

Acker, J. van (2023). Theologie is een wetenschap. Academia.edu 

 

   © Juliaan Van Acker 2024