https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Opvoedingsadviezen en maatschappijvisie

ENGLISH (a simple and meaningful life)

Het verwoestend effect van de sociale media op pubers (23 juli 2022): LINK

recent (27 juli 2022) Een filosofie voor onvoorspelbare tijden

Opvoedingsadviezen voor ouders

Opvoedingsadviezen voor leerkrachten

Aanpak jeugdcriminaliteit

Meisjes in een gesloten instelling

Geradicaliseerde moslimjongeren

Cursus orthopedagogiek

Al mijn bijdragen op de Nederlandse conservatieve website ThePostOnline 2017-2022: link 

Mijn artikels op academia.edu: link

Meest recente teksten over mijn visie: Verantwoordelijkheid om niets (24 juli 2022),  Wat staat ons te wachten in de 21ste eeuw en Kanttekeningen

Maatschappijvisie

Filosofisch blog en kanttekeningen

Kanttekening 23 van 11 augustus 2022Hebzucht is dè oorzaak van oorlog, geweld, criminaliteit, onderdrukking en uitbuiting die op hun beurt de hebzucht aanwakkeren. Om uit deze vicieuze cirkel te geraken bieden de evangelische deugden de enige uitweg. Dat is de ware betekenis van het joods-christelijk fundament van de westerse beschaving. Als we die beschaving niet uitroepen tot een joods-christelijke beschaving, dan heeft de mensheid geen toekomst. Alleen wie joods of christelijk is of de joods-christelijke ethiek navolgt kan in de westerse beschaving wonen. Deze beschaving zal dan solidair kunnen zijn met de rest van de wereld.

De mensheid zal slechts overleven bij navolging van de evangelische deugden: nederigheid, soberheid, offervaardigheid, dienstbaarheid, kortom de naastenliefde. Dit houdt ook in verantwoordelijkheid voor een goed beheer van de planeet Aarde zodat toekomstige generaties er menswaardig kunnen leven.

De plagen die de mensheid nu treffen bevestigen de waarheid van het bovenstaande. Deze plagen hoeven we niet per se te zien als een straf van God. Bij het ontbreken van deze deugden veroorzaken we een door de mensen gecreëerde apocalyps. Het is aan de politiek om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Vasthouden aan de traditionele politiek leidt tot het einde van menselijk leven op aarde.

(alle kanttekeningen onder deze LINK)

   © Juliaan Van Acker 2022