http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

kinderen van LGBTI-ouders

Moet er ruimte zijn voor ouderschap van LGBTI-ouders?

Er is één absolute zekerheid: elk kind heeft een vader en een moeder. Genderonderzoek mag nog duizend jaar doorgaan, dat zal niet veranderen. Voor elk kind is het een fundamenteel mensenrecht te weten wie zijn vader en zijn moeder is. Voor elke biologische vader en moeder is het een universele plicht samen zorg te dragen voor het kind, op een onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige wijze.

Als pedagoog ben ik voorstander van een zo natuurlijk mogelijke opvoedingssituatie. Nadat ik twee keer directeur ben geweest van een gesloten inrichting voor gedragsgestoorde meiden, die vaak als kind ernstig verwaarloosd en seksueel misbruikt waren geweest, heb ik de rest van mijn carrière gewijd aan een manier van hulpverlenen om de normale gezinssituatie te herstellen. Dat laatste is zowel in het belang van het kind als in dat van de ouders. Ook de ouders hebben recht op psychisch welzijn, want vaak werden ze zelf als kind verwaarloosd, misbruikt of mishandeld.

Een beleid dat gericht is op het creëren of bevorderen van opvoedingssituaties die afwijken van het klassieke gezin, is een vorm van experimenteren … 

lees meer   © Juliaan Van Acker 2019