http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De Koerden en de eermoorden

Een jonge Koerdische vrouw werd in maart 2016 op de dag van haar bruiloft in Duitsland door haar neef doodgeschoten. Deze vrouw had een hogere opleiding afgerond en had een mooie functie. Zij had gekozen voor de man die zij liefhad, tegen de beslissing van de familie dat zij met haar neef moest trouwen. De vader stond echter wel achter zijn dochter.

Voor deze eermoord is het gehele Koerdische volk verantwoordelijk. De eermoord is een gevolg van de bij hen heersende cultuur. Een cultuur waar mensen blijkbaar het recht kunnen opeisen een ander mens te doden, zonder dat het gaat om zelfverdediging. De moordenaar speelde voor God, want God heeft die jonge vrouw geschapen en het leven geschonken.

Wie voor God speelt, leeft in duisternis. Hoe kunnen de Koerden zich bevrijden uit deze duisternis? Vinden ze het Licht niet in de Koran, dan moeten ze dringend de joodse bijbel of het christelijk evangelie bestuderen. Daar vinden ze misschien de ethiek die hen zal helpen zich uit de duisternis te bevrijden.

Voor de goede orde: er zijn veel volkeren die in duisternis verkeren. Wie zich zo gedraagt dat onze planeet, - ook de schepping van God -, naar de knoppen gaat, speelt ook voor God. Het consumentisme moet even sterk veroordeeld worden. Als de mensheid als geheel de duisternis wil verlaten, dan moeten we de Heilige Schriften voortdurend bestuderen om de Weg naar het Licht te bewandelen. Dit is geen kwestie van naïef geloof, maar van een onderscheid kunnen maken tussen kennis (die altijd beperkt is) en wijsheid (die de mens niet zelf heeft verzonnen).

klik op afbeelding: 

DIGITAL BOOK THUMBNAILHOME

   © Juliaan Van Acker 2018