http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Ontkerkelijking

Onderzoek toont aan dat in Europa de ontkerkelijking toeneemt en dat steeds meer mensen niet meer in God geloven. Dit lijkt een overwinning van de rationaliteit op de magie en een bevrijding van vooroordelen. Er is echter meer aan de hand. Het gaat niet zozeer om het geloof in een God of om het behoren tot een kerkgemeenschap. In wezen gaat het om het al of niet aanvaarden dat er geboden zijn die niet van de mensen zelf komen. Geboden die van buiten de mensen of van bovenaf komen. Aanvaardt men dat niet dan gehoorzamen we slechts geboden die de mensen zelf hebben vastgesteld. Dit betekent dat alle geboden of, met andere woorden, onze normen en waarden relatief zijn. Zij worden bepaald door de mensen met het meest overtuigingskracht of met de meeste macht of ze worden bij meerderheid bepaald. We kunnen dus in een situatie terechtkomen waarin de meerderheid beslist dat vrouwen zich ondergeschikt aan de mannen moeten gedragen of dat naastenliefde beperkt moet worden tot mensen van het eigen ras.

Wie tegen dit laatste fel protesteert en roept dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en dat dit evenzeer geldt voor alle rassen, moet komen uitleggen wie dat heeft bepaald.

In zekere zin willen de mensen die niet in God geloven en niet willen behoren tot een kerkgemeenschap kennis alle prioriteit geven. Zij maken geen onderscheid tussen kennis en wijsheid. Kennis is echter veranderlijk want de menselijke intelligentie is beperkt. Een oneindigheid van factoren bepaalt de verschijnselen die we wensen te verklaren. Dit geldt ook voor normen en waarden: in de loop van de geschiedenis is zowat alles ooit aanvaard geweest als de absolute waarheid. Ook in onze tijd kunnen tussen volkeren en groepen de opvattingen over normen en waarden diametraal tegenover elkaar staan zodat compromissen niet mogelijk zijn.

Wijsheid echter is al meer dan 5000 jaar onveranderlijk. Neem bijvoorbeeld de Tien Geboden: die lijken toch wel essentieel te zijn voor menselijkheid en menswaardig leven op deze aarde. Helaas, elkaars vrouw niet begeren is moeilijk te accepteren, dus houden we het liever bij kennis…

Joden gaan minstens een keer in de week naar de synagoge en moslims naar de moskee. De seculiere westerse mens, de overgrote meerderheid van de bevolking, gaat nooit meer een kerk binnen of slechts bij een huwelijk of een begrafenis. De westerse mens bewijst daarmee dat hij een consument is: alleen zijn eigen behoeften tellen. Dit is het ultieme kwaad, maar dit dringt niet door tot het bewustzijn van de mensen.

Het gaat er hier niet om dat de mensen weer als brave christenen elke zondag naar de kerk moeten gaan. Het gaat erom dat in de samenleving een wekelijks moment van gezamenlijke bezinning noodzakelijk is. De studie van de Heilige Schriften is noodzakelijk voor elke mens, want daarin ligt de Wijsheid die niet door de mensen zelf werd verzonnen of bedacht. Open staan voor die Wijsheid verheft de mensheid van animaal naar spiritueel niveau. Op animaal niveau voeren we oorlog en verwoesten we ons ecosysteem. Op spiritueel niveau voelen we ons verantwoordelijk voor alle andere mensen en zijn we goede rentmeesters over de planeet Aarde.

Kortom, het gaat niet om de ontkerkelijking, maar om de dwaasheid de essentie van menselijkheid te verwaarlozen. We leven niet in een verlichte tijd, bevrijd van religie, maar in een algemene verdwazing.

klik op afbeelding: 

DIGITAL BOOK THUMBNAIL


HOME

   © Juliaan Van Acker 2018