http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Waarom staat ’landverraad’ in de titel?

Om twee redenen. Ten eerste leidt het politiek beleid van de EU tot een Europa dat afglijdt naar een situatie zoals in het Midden-Oosten.

Ten tweede komt door het economisch beleid geen einde aan de luchtvervuiling en aan de enorme vernietiging van ons ecosysteem .

Bij landverraad denken we aan ontrouw, aan een misdadige handeling en is de veiligheid van de bevolking in het gedrang:

ontrouw: want het is bekend welke gevaren dreigen. Dit is ontrouw aan onze ethiek van naastenliefde of van verantwoordelijkheid voor de Ander.

misdadig: omwille van politiek eigenbelang  en de politieke macht worden de noodzakelijke maatregelen niet genomen. De politici laten zich te veel beïnvloeden door machtige lobby-groepen; die beïnvloeding speelt zich af in achterkamertjes, buiten het democratisch proces om. Het is vooral misdadig omdat bekend is welke maatregelen moeten worden genomen zodat onze kinderen weer gezonde lucht kunnen inademen en de toekomstige generaties niet opgescheept zullen zitten met een niet meer te redden ecosysteem.Omwille van eigenbelang worden die maatregelen steeds opnieuw uitgesteld of op de lange baan geschoven.

veiligheid: terrorisme wordt een steeds groter gevaar. Als vijf procent van de moslims de zuivere islam fanatiek aanhangen en onze beschaving daarom als de vijand zien, dan zijn er meer dan twee miljoen potentiële terroristen binnen de Europese grenzen. Geen enkele politiemacht kan dit onder controle houden. We zullen ons steeds verder onderwerpen en we zullen moeten leren leven met voortdurende terreur.

klik op afbeelding: 

DIGITAL BOOK THUMBNAILTERUG

   © Juliaan Van Acker 2018