http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Nergens meer gezonde lucht

Een klein nieuwsbericht: Op de Zuidpool werd voor het eerst de drempel van 400 deeltjes kooldioxide per miljoen gemeten. Dit was de laatste plek op aarde waar dat niveau nog niet was bereikt. Uit onderzoek in de diepe ijslaag blijkt dat het vier miljoen jaar geleden was dat er zoveel kooldioxide in de lucht zat. Sinds de industriële revolutie steeg elk jaar het kooldioxide-niveau in onze atmosfeer, vooral in het noordelijke halfrond. Nu is ook de lucht in het gehele zuidelijk halfrond verontreinigd.

Tot voor kort was het vier miljoen jaren geleden dat de atmosfeer van de aarde zo vervuild was met kooldioxide als nu. Het laatste plekje op aarde dat dit niveau bereikte, bevond zich op de Zuidpool. De gehele aarde is nu bedekt met teveel van die giftige stof.

Het tragische is dat het niet doordringt tot het bewustzijn van de mensen. Het is net als in de tijd toen de mensen geloofden dat de aarde plat is en de zon om de aarde draait. Toen was het ook aan niemand duidelijk te maken wat de waarheid was. Bij zo’n bericht op internet zijn er telkens talloze reacties van mensen die het allemaal onzin vinden of ongegronde bangmakerij. Zelfs onder gerenommeerde wetenschappers zijn er voor- en tegenstanders.

Waarom deze verdringing? Kunnen de mensen het niet aan zich ervan bewust te worden wat we onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen aandoen? Maar ook op dit moment vind ik het vreselijk geen frisse, gezonde lucht meer te kunnen inademen zoals in mijn kindertijd. Naar de zee gaan of in de bossen gaan wandelen is geen oplossing meer. Het gif zit nu overal.

Een tweede oorzaak van die verdringing is dat we de consequenties voor ons gedrag niet willen zien. We zouden namelijk onmiddellijk moeten stoppen met reizen per vliegtuig en met autorijden. We zouden zo min mogelijk producten moeten kopen die van ver moeten worden aangesleept of waarvoor de productie een te grote aanslag pleegt op de atmosfeer. We zouden moeten sober leven en ons richten op het gewone leven in de plaats waar we wonen. Zelfs internationale sportwedstrijden zouden moeten afgeschaft en vervangen worden door lokale competities.

Er wordt in deze tijd zoveel verdrongen, dat alleen een donderslag bij heldere hemel de mensen kan wakker schudden. Dan is het te laat en moeten we samen met Martin Heidegger zeggen ’dat alleen God ons kan redden’.

Dat is de reden waarom ik mijn essay ’Het landverraad van de EU’ heb geschreven. Daarin benoem ik enkele van de grootste bedreigingen van onze beschaving en wat we daaraan kunnen doen.

 

HOME


   © Juliaan Van Acker 2018