https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

bommelding op school 

Richtlijnen  bij een bommelding

Het is niet mogelijk om vooraf te weten of het al dan niet om een valse bommelding gaat. De veiligste actie is altijd evacuatie van het gebouw.

1. Bij de telefonische aanmelding

Hier is het belangrijk zoveel informatie als mogelijk tijdens het telefoongesprek te verzamelen:

- waar is de bom geplaatst?

- op welk tijdstip zal hij ontploffen?

- wat voor soort bom is het?

- hoe ziet de bom eruit?

- waarom werd hij geplaatst en wie bent u?


Over de beller wordt het volgende genoteerd:

- is het een man of vrouw?

- is hij/zij jong of oud?

- is er achtergrondgeluid?

- was de melder kalm of hysterisch?

- heeft hij/zij een accent?

- staat het telefoonnummer op de display?


Daarna wordt onmiddellijk de directie gealarmeerd.

2. Actie door de directie

- de directeur of een ander directielid stelt de politie op de hoogte.

- alle personeelsleden worden op kalme wijze geïnformeerd over de dreiging. Het gevaar via de intercom in paniek verkondigen aan alle aanwezigen is ten stelligste af te raden. Ook moet de directeur duidelijk zeggen dat hij het is, anders denkt het personeel dat het om een grap gaat.

- het personeel wordt gevraagd een evacuatie voor te bereiden.

- stafleden onderzoeken of in de omgeving een verdacht pakje ligt (onder de tafels, in afvalbakken, in de goot). De opzoeking begint eerst rondom de school en dan geleidelijk tot in het centrum van het gebouw. Aangezien personeelsleden het gebouw het best kennen, vallen verdachte pakjes bij hen sneller op.

wat verdacht is wordt absoluut niet aangeraakt.

- de evacuatie wordt gestart zodra de dreiging echt lijkt of liever: als in de eerste minuten na de melding niets er op wijst dat het om een grap gaat. Het brandalarm wordt hiervoor niet gebruikt en deuren of ramen worden niet afgesloten.

- een plattegrond van het schoolgebouw wordt ter beschikking van de politie gehouden.

- de geëvacueerden blijven zover mogelijk van het gebouw of ze worden vervoerd naar een andere locatie.

- als de media en de ouders moeten worden geïnformeerd wordt standaard gezegd dat het gebouw is onderzocht en dat in overleg met de politie besloten werd ofwel voorlopig weg te blijven of dat het sein op groen werd gezet voor terugOVERZICHT


STARTPAGINA

   © Juliaan Van Acker 2024