https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Opvoedingsadviezen en maatschappijvisie

ENGLISH

nieuw: Wat staat ons te wachten in de 21ste eeuw?

Opvoedingsadviezen voor ouders

Opvoedingsadviezen voor leerkrachten

Aanpak jeugdcriminaliteit

Meisjes in een gesloten instelling

Geradicaliseerde moslimjongeren

Cursus orthopedagogiek

Al mijn bijdragen op de Nederlandse conservatieve website ThePostOnline 2017-2022: link 

Mijn artikels op academia.edu: link

Meest recente teksten over mijn visie: De 21ste eeuw en Kanttekeningen

Maatschappijvisie

Filosofisch blog en kanttekeningen

Christelijk onderwijs: Ik heb eens gekeken naar de website van het katholiek college waar ik lang geleden leerling was. Het is nu een gemengde school, wat ik een goede zaak vind. Destijds was het streng verboden contact te hebben met meisjes. Wie verkering had, werd onverbiddellijk uit de school gezet. Achteraf gezien een krankzinnige situatie.

Er is echter nog een groot verschil. De activiteiten die op de website staan vermeld zijn dansfeesten, leuke reizen, sportevenementen en dergelijke. Absoluut niets van christelijke vieringen. God wordt niet meer aanbeden. Er is geen gemeenschappelijke eredienst meer. Er wordt niet in gemeenschap gebeden. Er zijn nu geen priester-leraren meer; dat waren mensen die soms niet erg bevoegd waren om les te geven, maar ze waren een voorbeeld van offervaardigheid, dienstbaarheid, onvoorwaardelijk inzet. Het waren goede mensen.

Kortom, het is geen christelijke school meer. Het is eerder een pretpark, dat het materialisme en het individueel genieten promoot. De christelijke scholen kunnen beter het predicaat christelijk laten vallen. Dat zou eerlijker zijn. Dan zou het goed zijn dat er echte christelijke scholen worden opgericht, waar God wordt aanbeden en dagelijks gezamenlijk wordt gebeden.

Dit is geen oproep tot bekering. Ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik neem de wijsheid van de bijbel als maatstaf. Als God op zo’n manier zoals nu in het onderwijs totaal wordt genegeerd, dan is er voor Europa geen toekomst meer.

   © Juliaan Van Acker 2022