https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Criminaliteit en etnische afkomst  

recentKinderbescherming en economische groei (kanttekening nr. 12)

Dit is geen verhaal van een politiek correct denker. Ik ben een wetenschapper. In mijn definitie is een wetenschapper iemand die de feiten op zo’n manier onderzoekt dat hij zelf zijn meest dierbare overtuigingen kan weerleggen indien ze niet blijken te kloppen.

Tussen de rassen en etnische groepen zijn er, behalve enkele lichamelijke kenmerken, geen verschillen in erfelijke en biologische eigenschappen. Als er verschillen zijn dan is dat een gevolg van verschillende sociale, culturele en historische invloeden.

Marokkaanse en Antilliaanse jongens komen vijf keer vaker in aanraking met de politie dan autochtone jongeren (15% tegenover 3%). De belangrijkste conclusie hieruit is dat 85% van de Marokkaanse en Antilliaanse jongens niet in aanraking komt met de politie. De overgrote meerderheid gedraagt zich dus conform de wet, doet het goed op school en zal later een bijdrage leveren aan een rechtvaardige en welvarende samenleving.

15 procent is veel. Dat valt dus op, vooral omdat die etnische groepen geconcentreerd zijn in de grote steden. Het resultaat hiervan is dat de Marokkanen de meeste gehate bevolkingsgroep zijn geworden binnen Europa.

Hoe komt het nu dat Marokkanen, Antillianen en in mindere mate andere niet-westerse allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de misdaadcijfers? Ik heb in de loop der jaren enkele honderden van hen in behandeling gehad. Ik bezocht meestal ook de gezinnen thuis en nam contact met de scholen. In Curaçao en Bonaire heb ik alle scholen voor beroepsonderwijs bezocht en daar zag ik voor mijn ogen gebeuren waarom Antilliaanse jongeren vaker dan anderen crimineel worden.

Duidelijk is dat Marokkaanse jongens bijvoorbeeld niet dommer zijn dan andere kinderen en evenveel talenten hebben. Als niettemin 15 procent van hen het criminele pad opgaat in de adolescentieperiode komt dit voornamelijk door verbittering, het gevoel niet mee te kunnen en daardoor voortdurend te ervaren niet gerespecteerd te worden. Dit begint in groep 1 van de basisschool: stel je een kind voor dat nog geen woord Nederlands spreekt, thuis heeft het geen potloden gezien, geen kleurboekjes, het had niet het passend speelgoed die de intellectuele ontwikkeling in de eerste levensjaren stimuleert. Dat kind kan niet stilzitten en kan zich moeilijk concentreren. Dit wordt een ramp voor de schooljuf. Zij moet de meeste aandacht schenken aan deze kinderen en dat gaat ten koste van andere kinderen. Om een lang verhaal kort te maken: deze allochtone kinderen lopen elke dag de kans bekritiseerd en belachelijk gemaakt te worden. De school is voor hen een ervaring van mislukking. Ze gaan daarom vroeg gaan spijbelen, op straat ontmoeten ze soortgenoten. Het begint met kattenkwaad totdat ze in groep de buurt beginnen te terroriseren.

Het is eigenlijk een wonder dat 85% het toch goed doet. Dat bevestigt het bovenstaande: de meest Marokkaanse jongeren weten van hun talenten en intelligentie gebruik te maken om de hindernissen op weg naar een normale persoonlijkheidsontwikkeling te overwinnen.

Nu kom ik tot een moeilijke conclusie: de opvoeding ligt voornamelijk in handen van de moeders (de meeste vaders zitten de godganse dag in de moskee of in het koffiehuis). Nauwelijks opgeleide en analfabete moeders zijn de slechtst denkbare opvoeders voor kinderen in onze hightech samenleving. De onderdrukking van de vrouw is daarom de belangrijkste oorzaak van de economische, sociale en politieke achterstand van islamitische landen en dat is naar Europa geïmporteerd.

Een andere belangrijke oorzaak ligt in de manier van denken die tussen de culturen erg verschillend kan zijn. Dit geldt ook binnen Europa: zie de verschillen tussen protestantse landen in het Noorden en de zuiderse katholieke landen (hoe kijken we nu sinds de economische crisis tegen de Grieken aan?…). In Antwerpen zijn er meer dan 30.000 joden. Ik heb nog nooit gehoord van een joodse jongere die door de politie wegens een misdrijf werd aangehouden. Ook dit heeft alles te maken met de cultuur en de manier van opvoeden. In het judaïsme geldt de stelling dat elke mens een eigen bijdrage kan leveren aan de uitleg van de Heilige Schriften. Dat geldt ook voor kleine kinderen. Kritische vragen en opmerkingen worden verwelkomd en gestimuleerd. Dit is uiteraard enorm bevorderlijk voor de intellectuele ontwikkeling. Het gevolg hiervan is dat 27 procent van de Nobelprijswinnaars joden zijn terwijl ze maar 1 procent uitmaken van de wereldbevolking. Als een kind in een koranschool het zou aandurven een kritische vraag te stellen, dan krijgt hij een klap om zijn oren die het hem definitief zal afleren. Dit maakt het voor zo’n kind heel erg moeilijk om met kritiek op te gaan.

Het westerse denken heeft beschaving gebracht. Driehonderd jaar geleden gebeurden in onze contreien 50 keer meer moorden dan nu, verhoudingsgewijs. Europa dat is Descartes, Pascal. Kant, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Levinas. In de andere culturen ontbreken deze grote en alles vernieuwende denkers. Deze denkers hebben de basis gelegd voor de westerse beschaving. Dat is de reden waarom miljoenen die het onrecht in hun eigen landen willen ontvluchten hun toevlucht zoeken in Europa. We zien vreselijke ellende in islamitische landen en dat heeft natuurlijk een impact op de verhouding hier tussen de bevolkingsgroepen. De islam heeft dringend een Kierkegaard nodig. Kierkegaard was een filosoof die de christelijke staatskerk fel bekritiseerde en het christendom tot haar ware betekenis wilde terugbrengen.

Dat beschaving zeer kwetsbaar is leert de ervaring van de vorige eeuw met twee wereldoorlogen en de holocaust. We hebben gelukkiglijk die ellende overwonnen.

Wat heeft dit nu met de jeugdcriminaliteit te maken? BIj niet-westerse allochtonen draait alles rond respect. Schuld bekennen en kritische zelfreflectie zijn hier vrijwel onmogelijk. Van de ander ontstaat dan heel gauw een vijandbeeld en de verhoudingen tussen de etnische groepen verharden. Hoe dit opgelost kan worden staat te lezen in mijn boek: ’Het landverraad van de EU’.

Die 15% kan verminderd worden tot 3% indien de gezinsopvoeding de kinderen beter voorbereid op de westerse samenleving en indien de kritische geest van de mensen wordt bevorderd. Dit zal de eerste honderd jaar niet lukken.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


KLIK OP AFBEELDINGEN VOOR MEER INFORMATIE ( mijn twee boeken verschenen in januari 2018):

In deze woelige tijden moeten we realistisch en objectief blijven: ODE AAN HET BLANKE RAS


STARTPAGINA

   © Juliaan Van Acker 2024