https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

2024

woensdag 17 januari 2024. Tweet van vandaag:

Trump is een godsgeschenk

Het zou prachtig zijn indien Trump opnieuw de president van de VS wordt en daarmee de machtigste man op het wereldtoneel. Trump zet het establishment in zijn hemd. Het establishment dat zijn de regeringsleiders van Noord-Amerika en Europa van de afgelopen vijftig jaar, die onze westerse beschaving op de rand van de afgrond hebben gebracht met de waanzin van de multiculturele samenleving. Trump is diegene die de blanken in Amerika en Europa weer hun trots en macht kan teruggeven, want dat is een  voorwaarde om vrede in de wereld te brengen en vrijheid te geven aan de gehele mensheid.

Ben ik nu een racist, een neonazi, een fascist of simpelweg een seniele oude man (ik ben 83)? Vijftig procent van de lezers denkt zo over mij. Ik zal proberen mijn standpunt netjes uiteen te zetten. Ik heb niet de illusie ook maar één iemand uit die vijftig procent te overtuigen. Het gaat erom dat de andere vijftig procent, - dat zijn mensen van goede wil, met gezond verstand en die hun ogen open houden om te zien wat er werkelijk gaande is in de wereld -, doelgericht blijft streven naar een sterke westerse beschaving.

Vergis u niet. De NAVO heeft de oorlog in Oekraïne uitgelokt. Trump is de man die Rusland kan uitnodigen tot lidmaatschap van de NAVO. Dan ontstaat een wereldmacht die effectief een halt kan toeroepen tegen de satanische krachten die de mensen van hun vrijheid willen beroven.

Vergis u niet. Extreem racisme en fascisme zijn inherent aan niet-westerse landen van Afrika, de islamitische landen tot het Verre Oosten en zelfs in Zuid-Amerika. Alleen een machtig westers machtsblok kan voor de gehele mensheid verlossing brengen.

Vergis u niet. De oorlog tegen Israël is  een godsdienstoorlog. Nadat vrijwel alle christenen en joden uit de islamitische landen zijn verdreven, moet nu het laatste minuscule stukje van het Midden-Oosten, het land Israël, Judenfrei worden. Een staatsman als Trump zal Israël lid maken van de NAVO en daarmee eindelijk een buffer opwerpen tegen de duisternis die de gehele mensheid bedreigt

Vergis u niet. De verovering van Europa wordt meer en meer een voldongen feit. Als vijf procent van de 100 miljoen moslims die zich de afgelopen zestig jaar in Europa hebben gevestigd, islamistisch is, dan zijn er op Europese bodem vijf miljoen potentiële terroristen. Geen politiemacht of leger kan dit onder controle houden. Geen priester is nog veilig. Geen kerk zal ontsnappen aan vandalisme.  Wereldwijd is er vervolging van de christenen en het enige wat het establishment doet is laf wegkijken. Al het mooie is weerloos tegen fanatisme en extremisme.

Het gaat niet alleen om de man Trump als redder van onze westerse beschaving. We hebben nood aan staatsmannen die de moed hebben de erfenis van het verleden te verdedigen en verder te vervolmaken. De Founding Fathers van de Verenigde Staten waren christenen die het fundament hebben gelegd voor het meest democratische land uit de wereldgeschiedenis, waar de mensen waarlijk vrij zijn en voor ieder die het wil de kansen voor het grijpen liggen. In Europa hebben onze christelijke voorouders gedurende tweeduizend jaar  een ongeëvenaarde beschaving opgebouwd. Deze erfenis moeten we koesteren en verder vervolmaken. Dat is onze heilige plicht want de gehele mensheid is afhankelijk van het Licht dat de westerse beschaving brengt. Zonder de waarden van de Verlichting en de joods-christelijke ethiek stevent de wereld af op een door de mensen veroorzaakte apocalyps. Er is slechts Één iemand die ons de genade en de kracht kan geven bij deze opdracht : Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

(Een wetenschappelijke onderbouwing van mijn visie is te vinden in mijn gratis e-book „Onoprechte Goedmenenden” en mijn essay „Slotsom”: zie de links op mijn website www.ministrando.org)

zaterdag 17 februari 2024

In januari een nieuw essay geschreven en opgestuurd naar 33 uitgevers. Hoe het verder afloopt, zal ik te zijner tijd melden.

De wereld wordt steeds gekker en Europa wordt overspoeld met mensen die hier niet horen. Toch weet ik dat er een oplossing komt. Er zullen nog meer verschrikkelijke dingen gebeuren en dan komt de massa in opstand. Dit is het moment waar paal en perk zal worden gesteld aan al diegenen die zich niet integreren. Uitzetting manu militari. Drugsdealers, werkloze immigranten, illegalen,

Europa zal binnen afzienbare tijd weer blank zijn. Europa zal uitgeroepen worden tot een joods-christelijke beschaving.

Gott mit uns.

zondag 18 februari 2024 tweet van gisteren:

"Wilders is geen staatsman en zal het nooit worden

Meer dan 1 miljoen mensen hebben op Geert Wilders gestemd. Dat verdient hij, want Wilders is een van de weinige politici die het existentiële gevaar voor onze beschaving wil bestrijden. De islam ondermijnt meer en meer de fundamenten van Europa. Ik hoop ook dat Wilders bij de volgende verkiezingen 75 zetels of meer behaalt. Hij is helaas geen staatsman. Hij had nooit de hoofdpunten van zijn politieke programma moeten afzwakken. Hij dacht hiermee een regering te kunnen vormen. Hij leeft in de illusie dat hij met de laatste verkiezingsuitslag minister-president zou kunnen worden. Als staatsman had hij met alle kracht en overtuiging zijn standpunten over de islam en de massa-immigratie moeten vasthouden, want omwille van die standpunten stemmen de mensen op hem. Zijn kiezers zijn precies de Nederlanders die hun gezond verstand hebben behouden, die niet wegkijken en die zoveel houden van hun vaderland dat ze stemmen op diegene die hun land kan redden van de ondergang. Wilders had moeten weten dat andere traditionele politieke partijen hem nooit zullen aanvaarden. Nooit. Dus liever verder strijden in de oppositie totdat een absolute meerderheid tot inzicht komt dat de standpunten van Wilders noodzakelijk zijn om Nederland en de rest van Europa in vrede en welzijn te laten leven. Die absolute meerderheid voor Wilders zal er komen na enkele jaren Frans Timmermans als minister-president”.

Woensdag 21 februari 2024 tweet van vandaag:

"Het olieverbruik zal volgens het Internationaal Energieagentschap stijgen van 102 miljoen barrels per dag tot 106 miljoen in 2028. Volgens de olieproducerende landen zal het nog veel sterker stijgen tot 110 miljoen barrels per dag binnen vijf jaar en daarna nog voor ten minste 20 jaar zal  blijven stijgen (Bron: The Economist february 17th).

Het milieubeleid is dus een flop. Vertrouwen hebben in de huidige politici is dwaas.

Zou ander beleid (nationaal en internationaal) ook een flop zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de massa-immigratie of de onmogelijke integratie van de islam in de westerse beschaving?

Of hangt alles met alles samen zodat als de milieucrisis tot ondraaglijke gevolgen leidt, korte metten gemaakt wordt met alles wat ons bedreigt? De geschiedenis van de Toren van Babel lijkt zich te herhalen. Alleen een sterke westerse beschaving (lees: een blank Europa) kan de wereld redden, maar dan moeten de joods-christelijke fundamenten bewaard blijven”.

P.S. Ik steek het niet meer onder stoelen of banken. Europa moet blank blijven om de wereld te redden. Dat zal ook in het voordeel zijn van de Derde Wereld, omdat de teruggekeerde immigranten, hun kinderen en kleinkinderen, de landen van herkomst zullen opbouwen met steun van dat sterke Europa. Alles wat een blank Europa ondermijnt (bijvoorbeeld de actiegroepen die zich keren tegen de blanken), is satanisch.


   © Juliaan Van Acker 2024