https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

juliaan van acker      

 Verantwoording: Er worden in onze tijd duizenden miljarden besteed aan bewapening en aan ruimtevaart, terwijl honderden miljoenen kinderen geen of slecht onderwijs kunnen volgen zodat zij hun talenten niet kunnen ontplooien. Er wordt ook ontzettend onverantwoord omgegaan met onze planeet, waardoor de nieuwe generaties het erg moeilijk zullen hebben. Dit alles vereist een andere manier van denken en leven. Ik zoek hier een antwoord op.

Het zou zo mooi kunnen zijn.

Een nieuwe geest waarin de bijbelse ethiek de gehele mensheid inspireert zou het mogelijk maken dat alle mensen in menswaardige omstandigheden kunnen leven, dat alle kinderen naar uitstekende scholen kunnen gaan zodat elk kind haar of zijn specifieke talenten kan ontplooien, dat er een voor iedereen toegankelijke ziekenzorg is van hoge kwaliteit, dat er voldoende werkgelegenheid is, dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld en dat de mensen in veiligheid kunnen leven. Dit is mogelijk, ook bij rampzalige ontwikkelingen. Als we volgens deze ethiek solidair zijn met elkaar, dan is het leven altijd de moeite waard, ook in de meest barre omstandigheden. En misschien nog het meest in die omstandigheden omdat het zich opofferen voor anderen de meest verheven menselijke ervaring is. We moeten simpelweg ’om elkaar geven’, dan kunnen we de gehele wereld aan.

Waarom zetten politici en wereldleiders niet alles op alles om dit mogelijk te maken? Waarom slaan landen met een lange christelijke historie, - katholieke, protestantse en orthodoxe landen -, niet de handen in elkaar om een voorbeeld te zijn voor de gehele wereld? Waarop wachten we om een Europese Confederatie te vormen van soevereine landen, met inbegrip van Rusland en Israël?

 Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen…. (meer lezen: LINK)

 reldvrede’ gaat hierover.

STARTPAGINA 

Meest recente teksten over mijn visie: De 21ste eeuw en Kanttekeningen

   © Juliaan Van Acker 2023