https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Tweets en andere notities maart 2022- ….

Misschien is een catastrofe noodzakelijk om de mensheid tot bezinning te brengen en terug te laten keren naar het gewone leven, dit is het gezin, de mensen met wie we ons verbonden voelen door bloedverwantschap, een gemeenschappelijke geschiedenis van eeuwen ver en gemeenschappelijke normen. Een mensheid die gericht is naar het zinvolle. Een spirituele beschaving waar de mens blijft zoeken naar het goddelijke, waar de mens openstaat voor de oneindigheid. Een mensheid die de wijsheid van de bijbel koestert en zich erdoor laat inspireren in de politiek, in de economie, in de sociale omgang en in de opvoeding.

Als die catastrofe er komt, dat moeten we dit niet zien als een straf van God. We doen het onszelf aan. Als er een Zondvloed komt ten gevolge van de klimaatverandering, dan zijn we er zelf mede oorzaak van. De Toren van Babel die eindigde in totale chaos: we zijn goed op weg.

We moeten evenmin de hemel of de hel zien als de plaatsen waar we na onze dood terechtkomen. Wie het kwaad heeft verricht, wie heeft gestolen, wie zijn partner ontrouw is geweest of heeft laten vallen, wie iemand moedwillig verminkt of vermoord heeft moet met het besef hiervan in alle eeuwigheid verdergaan (als ziel, als geest,...). Wie het goede heeft gedaan, wie de Ander altijd voorrang gaf, wie zich voor anderen opofferde, wie trouw is in lief en leed, die zal eeuwig zalig zijn. Dat is de bijbelse wijsheid die ik daarnet bedoelde. De catastrofe moet ons weer bewust maken van de oneindige wijsheid van de Tien Geboden.

Dit alles is niet zomaar een kwestie van geloof. Het gaat erom dat de mens verder gaat dan wat zijn rede hem zegt of liever: dat hij blijft zoeken naar de grond van zijn rede. De bijbelse wijsheid biedt de weg om verder te gaan en een stevige basis voor de rede.

tweets:

1. Von der Leyen doet olie op het vuur door Oekraïne bij de EU te willen binnenlijven

2. Covid-19, Russische agressie, massa-immigratie, klimaatverandering: hoe kunnen we dit overleven?

3. Het risico is niet denkbeeldig dat het blanke ras zichzelf zal uitroeien. Dat komt omdat het Westen het christendom heeft verlaten. Het christendom staat voor naastenliefde, barmhartigheid, opofferingsgezindheid, vergevingsgezindheid, schuldbesef en gehoorzaamheid aan de Tien Geboden.

4. Hoeveel CO2-uitstoot is er als Duitsland 100 miljard voor defensie uitgeeft en hoeveel uitstoot kost de oorlog in Oekraïne?

5. Russische oligarchen en Oekraiense oligarchen voeren oorlog tegen elkaar.

6. Zonder NAVO was er nu geen oorlog in Oekraïne (LINK)

7. Het christendom staat voor barmhartigheid, vergevingsgezindheid, opoffering, onbaatzuchtigheid. Hier hebben andere religies en alle ideologieën het nakijken. Helaas zijn we in Europa zo verschrikkelijk dom geweest deze waarden te verloochenen.

8. De Europese jeugd kan een kernoorlog voorkomen door massaal een kruistocht voor vrede naar Rusland en Oekraïne te organiseren.

9. Stelling: Gezien de enorme uitdagingen die op ons afkomen, is het volgende noodzakelijk om de volgende jaren te overleven:

(1) Europa scheidt zich af van de Verenigde Staten

(2) Europa vormt een confederatie met Rusland

(3) Onze beschaving wordt uitgeroepen als joods-christelijk

 lees verder

10. Een confederatie met Rusland kan een nieuwe Koude Oorlog voorkomen

11. Duizenden miljarden worden besteed aan bewapening. Met de oorlog in Oekraïne zal dit verder toenemen. Al dat geld zou beter besteed kunnen worden om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, om de kinderen overal in de wereld goed onderwijs te geven en om de armoede en de miserie te bestrijden. Een Europese Confederatie gebaseerd op de joods-christelijke ethiek zou hierin een rol kunnen spelen. Zie mijn tekst over de Heilige Alliantie.

12. Als Marokko, Algerije en Tunesië de illegale landgenoten terugneemt, dragen ze humanitair bij aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

13. Ondanks mijn kritiek op links noem ik mij niet rechts. Er is een tijd geweest dat rechts de gevaarlijkste politieke beweging was. Nu is links de gevaarlijkste ( LINK)

14. Een politieke beweging is gevaarlijk als een ideaal wordt nagestreefd dat niet verwezenlijkt kan worden, om wat voor reden ooit. In dit geval wordt een schuldige gezocht en die moet hard aangepakt worden. Dat leidt uiteindelijk naar verbanning naar goelags.

15.Om een voor Europa verwoestende kernoorlog te voorkomen is het noodzakelijk dat Europa zich losmaakt van de VS en een confederatie vormt met Rusland. Regeringsleiders hebben de absolute plicht om deze actie te ondernemen. Straks is het te laat.

16. Russische soldaten vechten zodat de oligarchen hun rijkdom kunnen behouden. Extreem rijke Amerikanen profiteren ook van de oorlog.

17. Deze tweet geloof ik absoluut want het is dit of kernoorlog: Om een langdurige vrede te bereiken moeten (1) de NAVO en de EU worden opgedoekt, (2) De Europese landen, Rusland inbegrepen, en Israël een confederatie vormen en (3) kiezen voor een grondwet op basis van de joods-christelijke ethiek.

18. Demoniseren van de vijand lost niets op. Wie denkt aan de toekomst 'bemint zijn vijanden’: De toekomst van Europa ligt in Rusland

19. Kan een oude man vijftig jaar vooruit zijn op zijn tijd?

andere teksten:

Een Heilige Alliantie van de Noordzee tot Vladivostok

Anders gaan leven: een toekomstvoorspellin

   © Juliaan Van Acker 2022