https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Arm, anti-nationalistisch Europa

Zijn de Verenigde Staten nationalistisch? Ja.

Is Rusland nationalistisch? Ja.

Is China nationalistisch? Ja.

Is Turkije nationalistisch? Ja.

Is Iran nationalistisch? Ja.

Is India nationalistisch? Ja.

Is Europa nationalistisch? …

Op het einde van de Koude Oorlog waren de Verenigde Staten de enige grootmacht. De Amerikanen dachten dat hun democratie en hun mensenrechten superieur waren en over de gehele wereld verspreid moesten worden. Het liep anders. De oorlogen die hierover werden gevoerd zijn faliekant mislukt of een duurzame oplossing is niet gevonden. Tienduizenden slachtoffers zijn gevallen en duizelingwekkende bedragen werden nutteloos besteed aan de oorlogsvoering. Geld dat beter gebruikt had kunnen worden voor het eigen land, bijvoorbeeld aan  de infrastructuur of aan een gezondheidszorg voor iedereen.

Het liep anders dan verwacht. Nu zijn er drie grootmachten: De Verenigde Staten, China en Rusland dat zich ondertussen aan het herstellen is na het uiteenvallen van de Sovjetunie. In de Verenigde Staten is een kloof ontstaan tussen de elite in Washington, die nog steeds vasthoudt aan de oude doctrine en overal in de wereld haar gezag wil laten gelden, en het volk dat nationalistisch is en daarom voor Trump heeft gekozen.

China laat zich meer en meer gelden als een grootmacht. Rusland pikt het niet langer meer dat het Westen tot aan de Russische grenzen de Navo heeft uitgebreid. De verovering van de Krim had als enige oorzaak het imperialisme van het Westen. 

Het Amerikaanse volk heeft weinig of geen interesse voor de buitenlandse politiek. Daar hebben ze alle reden toe: De Verenigde Staten beschikken over duizenden atoomwapens, een oppermachtig leger en in het Oosten en het Westen ligt er tussen hun land en de rest van de wereld een oceaan.

In de meeste landen die nationalistisch zijn, zijn sterke en vaak ook charismatische leiders aan de macht gekomen. Onder hun aanvoering wordt het nationalisme een enorme kracht die hele massa’s in beweging brengt.

Europa heeft deze internationale ontwikkeling niet meegemaakt. De Europese Unie doet er alles aan om het nationalisme van de lidstaten te beteugelen. De bedoeling is misschien wel goed, maar het resultaat is dat Europa uitermate zwak staat tegenover de nationalistische krachten overal in de wereld.

Gelukkig zien we in Europa dat meer en meer nationalistische partijen opkomen. Dit zal de voor de hand liggende oplossing mogelijk maken, namelijk een confederatie van nationale staten met Wenen als hoofdstad. Binnen deze confederatie kunnen goede afspraken worden gemaakt op gebied van defensie, economische samenwerking en natuurbehoud.

Maar de eerste en zeer dringende stap is dat de Europese Unie wordt opgedoekt. Ik hoop dat de Britten de Brexit volhouden, want dat is een eerste stap in de goede richting.

ref. Mearsheimer, J.J. (2018). The great delusion: Liberal dreams and international realities. Yale University Press.


 

HOME

   © Juliaan Van Acker 2024