https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De oorlog in Oekraïne: Wereldoorlog III is niet ondenkbaar

De oorlog in Oekraïne: de internationale politiek moet veranderen

download

NIEUW (3 maart 2022): Zonder NAVO was er nu geen oorlog in Oekraïne

Epiloog: Moet de inval van de Russen in Oekraïne worden veroordeeld? Het is wat makkelijk en vrijblijvend om hier ja op te zeggen. Natuurlijk is oorlog waanzin; bovendien schieten de Russen op een broedervolk. Het lijkt mij beter om te onderzoeken of die oorlog vermeden had kunnen worden. Deze oorlog, hoe erg ook, was namelijk onvermijdelijk. De schuld ligt vooral bij de VS en de NAVO die vanuit het standpunt van de Russen, hun land de afgelopen dertig jaar meer en meer hebben omsingeld. Zij hebben reden om dit als een gevaar te zien, want de VS en NAVO-landen hebben eerder Irak, Iran en Afghanistan aangevallen. De inval van de Russen zagen de Amerikanen aankomen. Die oorlog had daarom vermeden kunnen worden, en dus ook alle doden die zullen vallen, door met Rusland de afspraak gemaakt te hebben dat Oekraïne en ook de Baltische staten, na terugtrekking uit het NAVO-lidmaatschap, de volgende tien jaar neutraal zouden zijn. Die afspraak is echter een illusie. De VS heeft er economisch belang bij dat er geen toenadering is tussen Europa en Rusland en economische belangen hebben daar prioriteit op ethische principes.

Uiteindelijk zullen het Russische volk en de Europeanen de voornaamste slachtoffers zijn. Er zou in Europa een staatsman moeten opstaan die streeft naar een Europese Confederatie waar Rusland en Israël deel van uitmaken. Die Confederatie wordt dan zeker de belangrijkste wereldmacht die, gezien de enorme uitdagingen die ons in deze 21ste eeuw overkomen, de ethiek in de wereldpolitiek prioriteit kan geven. Op voorwaarde dat die staatsman de Europese Confederatie uitroept tot een joods-christelijke beschaving.

Dit is wat ik in mijn boeken voorsta, omdat indien dit voorstel van een Europese Confederatie niet wordt gevolgd, de hel op ons wacht (lees mijn gratis e-book: Europa’s jihad voor behoud beschaving). Besluitend: ik veroordeel de inval van de Russen in Oekraïne, maar ik veroordeel nog scherper het beleid van de VS en de NAVO.

P.S. De felle weerstand van de Oekraieners op dit moment (26 februari) is bewonderenswaardig en hartverwarmend.Een bewijs dat nationalisme van een soevereine staat een volk kracht geeft. Ik hoop dat als de oligarchen in Rusland de macht kwijt zijn, er opnieuw een goede verstandhouding komt tussen deze volkeren (en dat de VS en de NATO dit weeral niet tegenwerken).

Deze analyse van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne schrijf ik als iemand die al vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek heeft verricht. Ik heb geleerd van op een afstand te kijken naar de gebeurtenissen. Als een neutraal toeschouwer. Als een objectieve waarnemer. Wetenschappelijk onderzoek definieer ik als feiten zodanig onderzoeken dat zelfs jouw meest dierbare overtuigingen verworpen kunnen worden.

Geen enkel normaal mens zal een oorlog willen. Toch is de oorlog in Oekraïne voor Rusland een noodzakelijk kwaad. Vanuit Russisch standpunt heeft de NAVO de afgelopen decennia hun land meer en meer omsingeld. Zij zien de NAVO als een vijandelijk bondgenootschap.

In Oekraïne werden de Russisch gezinden en de pro-westerse burgers tegen elkaar opgezet door een onophoudelijke propaganda. Het Oekraïense volk dat eeuwenlang als een broedervolk van de Russen werd gezien hoort bij het Russische imperium.

De VS heeft een wig gedreven tussen de Europese Unie en Rusland. Het economisch eigenbelang van de VS is de voornaamste drijfveer. De VS wil absoluut niet dat een nieuw machtsblok zou ontstaan door een alliantie tussen de EU-landen en Rusland. De Europese regeringsleiders volgen gehoorzaam de oekazen van de Amerikanen en de mainstream media wijken niet af van de voorgeschreven koers.

Bij deze oorlog zullen sancties niet helpen. Rusland wordt verder in de hoek geduwd. De tegenstelling tussen de Europese Unie en Rusland wordt verhevigd. De sancties zullen ook en vooral voor de Europeanen negatieve gevolgen hebben.

Gaat het Westen door met deze politiek, dan kunnen we het ergste vrezen. Er moet door de Europese leiders een keuze worden gemaakt tussen twee opties:

Optie 1: Voortzetting van het huidig beleid. Er komt een nieuwe Koude Oorlog en de Derde Wereldoorlog wordt een mogelijkheid. Spanningen kunnen telkens opnieuw oplaaien. Dit kan in de hand wordt gewerkt door conflicten elders in de wereld, zoals over Taiwan, tussen Noord- en Zuid-Korea, in het Midden-Oosten, tussen Pakistan en India. Er zijn zoveel potentiële brandhaarden in de wereld dat een escalatie op mondiaal niveau meer dan waarschijnlijk is. Europa zal in diepe armoede vervallen. De gevolgen van de klimaatverandering worden niet meer aangepakt. De wereld wordt voor velen een hel. Het cultureel erfgoed van Europa kan worden vernietigd.

Optie 2: Er worden geen sancties getroffen tegen Rusland. De Europeanen gaan met de Russen onderhandelen. Er wordt geluisterd naar elkaars wensen en zorgen. De Europese Unie wordt ontbonden en vervangen door een confederatie van soevereine landen waarvan Rusland ook deel uitmaakt. Tussen de landen van de Europese Confederatie worden zakelijke afspraken gemaakt op het terrein van de economie, de cultuur, de technologie, het wetenschappelijk onderzoek en defensie. Zakelijke afspraken worden ook gemaakt met andere landen in de wereld. De landen bemoeien zich niet met de interne aangelegenheden van andere landen, ook niet wat betreft de mensenrechten. Elk land probeert zelf het voorbeeld te geven in de hoop dat andere volkeren erdoor geïnspireerd worden. De landen hebben vooral aandacht voor het positieve dat elk land te bieden heeft.

Mag ik hieraan toevoegen dat als de nieuwe Europese Confederatie zich uitroept als een beschaving met een joods-christelijk fundament, wij een voorbeeld zullen zijn voor de gehele wereld. Dit fundament betekent namelijk vergevingsgezindheid, barmhartigheid, tolerantie en liefde voor de naaste, ook voor de vijand. Dan wordt de 21ste eeuw, ondanks de vele uitdagingen, de beste eeuw ooit.

Moeten we vrezen dat onze regeringsleiders te zwak zijn om de juiste keuze te maken? Komt er geen staatsman meer in Europa? Raakt de sfeer zo gepolariseerd dat alleen nog plaats is voor zwart-wit denken en Poetin als een soort duivel wordt afgeschilderd? Dan houd ik mijn hart vast en kunnen we het ergste vrezen.

Straks wordt het te laat en stelt het Avondland niets meer voor.

EEN HEILIGE ALLIANTIE VAN SOEVEREINE STATEN IN EEN EUROPESE CONFEDERATIE MET INBEGRIP VAN RUSLAND EN ISRAËL, MET EEN GRONDWET DIE DE JOODS-CHRISTELIJKE ETHIEK ALS FUNDAMENT HEEFT, WORDT DE NIEUWE WERELDMACHT DIE DE MENSHEID OP EEN HOGER BESCHAVINGSNIVEAU ZAL BRENGEN.

DEZE ALLIANTIE ZAL EEN DOOR DE MENSEN VEROORZAAKTE APOCALYPS VERHINDEREN. ALLEEN ONDER DEZE VOORWAARDE ZULLEN WE DE GEVOLGEN VAN DE  KLIMAATVERANDERING, PANDEMIEËN EN ANDERE CATASTROFES AANKUNNEN. ER IS GEEN ANDERE OPLOSSING. WIE DEZE HEILIGE ALLIANTIE MET RUSLAND EN ISRAËL ZAL VERHINDEREN IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET ABSOLUTE KWAAD (MEER)

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen…. (meer lezen: LINK)

Verder lezen:

Peter Hitchens over de oorlog in Oekraïne

De oorlog komt eraan: dat is zeker

Het failliet van westerse buitenlandse interventies

 Wat wil Poetin? 

Andere teksten:   © Juliaan Van Acker 2024