https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Europa en Rusland

De toekomst van Europa ligt in het christelijk-orthodox Rusland

Eerst en vooral wil ik benadrukken dat het Amerikaanse volk niets te verwijten valt. Er komt erg veel goeds uit de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn het meest genereuze volk als landen of volkeren in nood moeten worden geholpen.

Mijn kritiek betreft de vijf procent superrijken die de politieke macht hebben in de VS en de dienst uitmaken. Onder het mom van de verdediging van democratische waarden hebben ze China met militaire bases omsingeld en hebben de NAVO-vazalstaten tot aan de Russische grens hun legers gestationeerd. Alles draait om de verdediging van de Amerikaanse economische belangen. Ook de oorlog in Oekraïne werd uitgelokt. Landen die altijd een broederband hadden met Rusland werden handig naar het andere kamp gedirigeerd met veel geld en economische incentives.

De VS wil kost wat kost vermijden dat de Europese Unie toenadering zoekt met Rusland. In dat geval zou een nieuwe wereldmacht ontstaan die de VS overtreft. Om dat te voorkomen werd Rusland getreiterd met de uitbreiding van de NAVO. Nu is de dreiging van een nucleair conflict plotseling weer opgedoken.

Er is weeral sprake van een mogelijke toetreding van Turkije in de EU. Bij de honderd miljoen moslims die zich nu al op Europese bodem bevinden komen er dan 85 miljoen bij. Ik ben voor 99 procent voorstander van geweldloze actie, maar met Turkije bij de Europese Unie zal dat onvoldoende zijn. Onze beschaving staat dan op het spel. Bij de volkstelling van 1920 in Turkije, dus na de genocide op de Armeniërs, waren er in dat land twee miljoen christenen. Nu zijn er slechts 2000 overgebleven. 

Voor moslims is geen plaats in Europa, net zoals er in de islamitische landen geen plaats is voor de christenen. De honderd miljoen moslims in Europa zullen onder instigatie van de islamisten een libanonisering van Europa veroorzaken. Bovendien zal door de massa-emigratie vanuit de islamitische landen de ellende daar in stand gehouden worden. 

Door een massale terugkeer naar de landen van herkomst zal, met solidaire steun vanuit Europa, de islamitische beschaving een nieuwe bloeiperiode kennen. Dan komt er in de islamitische landen goed onderwijs voor alle kinderen, een voor iedereen toegankelijke voortreffelijke gezondheidszorg, voldoende werkgelegenheid, enzovoort.

Voor vrede, welzijn en welvaart in Europa en in de islamitische wereld moet Europa worden uitgeroepen tot een christelijk-humanistische beschaving. Er komt een volksbeweging om de politici en andere machthebbers aan te sporen tot een sobere levensstijl in dienst van het land. In een christelijke beschaving is geen plaats voor graaiers en oligarchen. 

In  plaats van een Europese Unie komt er een Europese Confederatie van soevereine landen met inbegrip van Rusland en Israël.  Soevereine landen zijn het best in staat de mensen te verenigen zodat elk land krachtig genoeg is voor eigen welzijn en voor solidariteit met de rest van de wereld.

P.S. De Europese regeringsleiders, met uitzondering van de Hongaarse president Orban, zitten in een vicieuze cirkel waar ze niet zelf uit kunnen geraken. Zijn ze tegenover de Verenigde Staten niet volgzaam, dan zou dit ernstige economische gevolgen hebben, zal de armoede toenemen en komt het volk in opstand. Een eigen beleid voeren, tegen het Amerikaanse beleid in, zou daarom tot verlies leiden bij de volgende verkiezingen. Orban zal trouwens zijn strijd verliezen, want de geldkraan wordt dichtgedraaid.

Europa is ten gevolge van deze volgzaamheid betrokken geraakt bij een uitzichtloze oorlog in Oekraïne, die in wezen door de Verenigde Staten is uitgelokt. Ook ik er het gevaar dat de spanningen rondom Taiwan tot een mondiaal conflict leiden.

Mijn voorstel om samen met Rusland en Israël een confederatie van soevereine landen te vormen, zal slechts realistisch lijken als de hierboven genoemde vicieuze cirkel wordt doorbroken. Dit kan slechts door een externe gebeurtenis. Mijn hoop is gevestigd (helaas) op een enorme catastrofe ten gevolge van de klimaatverandering, een nieuwe pandemie met tientallen miljoenen doden of de militair die op de verkeerde knop drukt. Dan komt het volk tot bezinning en komt het gezond verstand van de politici weer naar boven.

Verder studiemateriaal:

1. Mijn autobiografisch essay waarin ik vanuit mijn levenservaring conclusies trek voor de klimaatverandering, de multiculturele samenleving, de economische groei: Van Acker, J. (2023). Slotsom. Amazon

2. Mijn essay over de betekenis van het christendom voor de mensheid:

Van Acker, J. (2023). Theologie is een wetenschap. Academia.edu

3. 150 colums over maatschappelijke fenomenen:

Van Acker, J. (2022). Onoprechte Goedmenenden. Academia.edu

andere teksten:


   © Juliaan Van Acker 2024