https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Industriële productie en consumptie drastisch reduceren

In het naschrift in mijn laatste boek "Onoprechte Goedmenenden” gepubliceerd in 2022 als gratis e-book, voorspel ik de komst van een spiritueel tijdperk. Hier zullen de mensen zich bevrijd hebben van materialisme en mateloze consumptie om zich meer te wijden aan zinvolle relaties, te beginnen met de mensen met wie men zich verbonden weet. De mens komt weer op de voorgrond. Hier zullen we de kracht putten om de uitdagingen die in deze eeuw van vrees en beven op ons afkomen onder controle te houden. De mens zal menselijker worden en om die reden zal er meer naastenliefde zijn in de wereld. Europa heeft de ethiek  die een voorbeeld kan zijn voor de gehele wereld. Onze beschaving moeten we kost wat kost behouden om onze verantwoordelijkheid voor de rest van de wereld te kunnen opnemen.

Om concreet te maken wat ik daarmee bedoel en om de lezers op nieuwe ideeën te brengen geef ik hieronder een paar voorbeelden.

(1) Neem eens een groot vliegtuig met 400 passagiers: waar gaan die heen? Is die reis noodzakelijk? Wat is het doel van hun reis? Hoe zit het met hun gezinsleven en met de relaties met familie en vrienden?

Ik vermoed dat bij 95 procent of meer van de passagiers de reis overbodig is en desnoods vervangen kan worden door een zoomgesprek. Al dat heen en weer reizen gaat helaas samen met een gigantische vervuiling, niet alleen door de vliegtuigen zelf, maar ook door de gehele infrastructuur erom heen. Tot in een wijde omtrek van de vliegvelden hangt de stank van de kerosine in de lucht. Het milieu wordt ernstig aangetast. Het geluid voor de omwonenden is oorverdovend. En dat alles voor 95 procent nutteloze reizen.

(2) Er worden via scheep- en vrachtvervoer miljoenen containers over de continenten heen en weer gesleept. Havens breiden zich steeds verder uit om de capaciteit te verhogen. Hele natuurgebieden worden verwoest. De vervuiling door de scheepvaart is immens. De havens van Rotterdam en Antwerpen staan respectievelijk op nr. 1 en 2 van de meest vervuilende havens in Europa.

Wat zit er in die containers? Plastiek rotzooi als kerstversieringen? Kleren uit het Verre Oosten die we evengoed hier kunnen maken? Ik vermoed dat 95 procent van de containers goederen bevatten die we best kunnen missen. Helaas maakt al dat vervoer onze planeet kapot.

(3) Computers en mobiele telefoons worden zo vaak gewisseld dat een gigantische afvalberg ontstaat. Kan het niet dat men levenslang dezelfde apparaten gebruikt die tevens geüpdated kunnen worden?

(4) Hoe zit het met de industrie? Vergif in de lucht en in de bodem. Kinderen die ziek worden. Datacentra die zeer veel energie verbruiken. Wat is hiervan onmisbaar en noodzakelijk? Moeten voor al die onzinnige of hatelijke berichten op facebook, twitter en tiktok kolencentrales op volle toeren draaien?

Talloze voorbeelden kunnen aantonen dat de productie en de consumptie zeer drastisch, tot wel 90 procent, gereduceerd kunnen worden. De natuur zal dan weer opbloeien. De mensen zullen meer tijd kunnen besteden aan zorg voor elkaar. Dat is wat ik bedoel met het spirituele tijdperk.

In het spirituele tijdperk zullen de mensen gelukkiger zijn dan nu. Hun leven zal zinvoller zijn. Er zal verbondenheid heersen en dat is een basisvoorwaarde voor psychisch welzijn. De natuur zal zich herstellen. Fauna en flora zullen opbloeiden. De planeet Aarde zal de kolossale vervuiling sinds de industriële revolutie opruimen en we zullen leven in een Aards Paradijs.

Ga nu snel naar mijn nieuwste e-book, speciaal voor u gratis gepubliceerd, en haal er nieuwe inspiratie uit.

andere teksten:
   © Juliaan Van Acker 2024