https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Het Einde der Tijden wordt door de mens veroorzaakt

De mensheid wordt in deze tijd geteisterd door drie plagen: de massa-immigratie, de klimaatcrisis en de corona-pandemie. Er zullen logischerwijs nieuwe plagen volgen. Dat is makkelijk te verklaren. We leven op een manier die niet is vol te houden. Er komt een moment waarop dat voor iedereen duidelijk zal zijn. Vandaar het ’nut’ van al die plagen.

Velen denken dat God de veroorzaker is van die plagen. We kunnen het simpeler verklaren. De mens zelf heeft de plagen die op hem afkomen, veroorzaakt. Het is begrijpelijk dat mensen denken dat de hand van God ingrijpt in de geschiedenis. De Zondvloed en de Toren van Babel zijn bijbelse verhalen waarin die rampen als een straf van God worden beschreven. De Zondvloed was een gevolg van de onrechtvaardigheid in de wereld. De Toren van Babel werd verlaten en alle volkeren werden terug opgesplitst omdat God vreesde dat de vereniging van alle mensen onder een wereldregering, het absolute kwaad zou teweegbrengen. Als we deze bijbelse wijsheid volgen, dan zou er een einde moeten komen aan de multiculturele samenleving en zouden de mensen er zorg voor moeten dragen dat toekomstige generaties kunnen leven op de planeet die we voor hen achterlaten. Dit zou betekenen dat we het industriële tijdperk moeten beëindigen.

Een immigrant is iemand die de verantwoordelijkheid vlucht voor zijn gemeenschap. Moslimlanden en landen in zwart Afrika zijn meestal ’failed states’. Israël bewijst dat in het Midden Oosten een welvarend land opgebouwd kan worden. Ook hier lijkt het alsof de bijbelse wijsheid van toepassing is. Israël is het door God aan de joden geschonken beloofde land. Wie vijandig staat tegenover het joodse volk, wordt gestraft. Vandaar al die ellende, die haat en dat geweld in de omringende landen. De Arabische landen vernietigen zichzelf zonder dat Israel een kogel hoeft te schieten. De naties die de joden steunen, zullen gezegende naties zijn. De andere naties worden vervloekt. De Verenigde Naties, als de hedendaagse Toren van Babel, waar het antisemitisme rondwaart, is vervloekt.

Een consument is nog geen mens. Hij is slechts het product van producten want hij vereenzelvigt zich ermee. De mens wordt mens als hij slechts consumeert om in leven te blijven. Zijn leven is bedoeld om lief te hebben, om kinderen gelukkig te maken en om fundamentele waarden aan hen over te dragen, om recht te doen aan anderen, om de natuur te beschermen en te vervolmaken. Al de rest is ijdelheid. Dit is ook een bijbelse wijsheid.

Een mens is meer dan zijn seksuele driften. De mens is niet slechts een zoogdier. De mens is geroepen tot spiritualiteit. De mens is geest. Dat werd op de berg Sinaï aan de mensheid verkondigt in de vorm van de Tien Geboden. Ook hier biedt de bijbelse wijsheid de weg om aan de plagen te ontsnappen. Trouw in de relaties betekent in wezen dat de mens als geestelijk wezen nooit kan scheiden, noch van zijn beminde, noch van zijn ouders. Mensen moeten blijven wonen in de buurt van hun bloedverwanten om voor hen de verantwoordelijkheid te dragen. Niet lasteren betekent een omwenteling in de sociale media die nu overlopen van haat en leugens. Niet stelen betekent dat er een wereld is zonder armoede.

Het zal duidelijk zijn: willen we ontsnappen aan de plagen die we zelf veroorzaken, dan moet onze manier van leven grondig veranderen. Is dat niet het geval, dan komt inderdaad het Einde der Tijden en dat zal verschrikkelijk zijn. De mens heeft de opdracht het Koninkrijk van God op aarde te realiseren. Dan komt er geen Einde der Tijden, maar een Nieuwe Tijd. We hoeven daarom niet in God te geloven, want dat Koninkrijk is wat alle mensen van goede wil graag willen verwezenlijken.

Wat dit alles betekent voor onze levensstijl, voor de economie en de politiek beschrijf ik in mijn boek ’De beste eeuw ooit: Hoe een herhaling van de 20ste eeuw voorkomen?’ en in mijn laatste gratis e-book (2022): Europa’s jihad voor behoud beschaving’. 

Als mijn adviezen niet worden gevolgd, staan ons de grootste rampen te wachten.

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen…. (meer lezen: LINK)

lees verder: De oorlog komt eraan, dat is zeker.

andere teksten:


   © Juliaan Van Acker 2024