https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De onmacht van politici

Onaangename feiten

Er zijn feiten waar we niet omheen kunnen draaien. Feiten die niets te maken hebben met doemdenken of met complottheorieën. Het zijn feiten die we gewoon kunnen waarnemen. Zoals in alle tijden zijn er echter feiten die worden ontkend, genegeerd, verdrongen of heftig verworpen. In de Middeleeuwen dacht vrijwel iedereen, ook koningen, prelaten en geleerden, dat de wereld plat was en de zon er omheen draait. Het echte feit dat de aarde een bol is en rond de zon draait werd ontkend en heftig verworpen. En toch was dat feit waar.

In deze tijd zijn er ook feiten die worden ontkend en verworpen, door velen. Ik noem de belangrijkste omdat onze toekomst erdoor op het spel staat.

1. De klimaatverandering is een feit. Over de oorzaken kunnen we twisten. Grote delen van de wereld worden quasi onbewoonbaar. Enorme natuurrampen treden op en veroorzaken grote economische schade. De maatregelen die worden genomen om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en om schone energie op te wekken, zullen de uitstoot nauwelijks of helemaal niet kunnen verhinderen. Die maatregelen zijn trouwens aandoenlijk naïef. De ontginning van de grondstoffen, de productie, het onderhoud en uiteindelijk de recyclage van windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s  brengt een ontzaglijke industriële productie op gang zodat het nog veel erger wordt met die uitstoot. De elektrische auto wordt dè flop van de eeuw.

Unknown-1

2. Economische groei is noodzakelijk om de werkgelegenheid en onze welvaart in stand te houden. We verbruiken echter vijf planeten en we hebben er slechts één. Dit economisch model moet radicaal veranderen, maar dit zal niet lukken omdat teveel belangen op het spel staan. We gaan dus door met de vernietiging van de natuur, de biodiversiteit daalt onherstelbaar naar een dieptepunt, honderden miljoenen mensen worden gedwongen te emigreren.

3. Het is een onweerlegbaar feit dat covid-19 gecreëerd werd in een Chinees laboratorium en door een fout verspreid werd. De Chinezen hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat er een onafhankelijk onderzoek komt, wat als bewijs kan gelden dat de verantwoordelijkheid bij hen ligt. Miljoenen doden zijn gevallen en miljoenen hebben onherstelbare lichamelijke schade opgelopen. Dit gefabriceerd virus kan muteren en is wellicht niet uit te roeien. Andere epidemieën kunnen opduiken. Het is wachten op een soort nieuwe pest- of cholera-epidemie die honderden miljoenen slachtoffers zal maken.

4. In Europa zijn er de afgelopen zestig jaar honderd miljoen moslims bijgekomen. Als vijf procent van hen extremistisch is, dan zijn er in Europa vijf miljoen potentiële terroristen. Geen politiemacht kan dit beheersen. Europa gaat op weg naar een libanonisering. In de VS is de chaos die veroorzaakt wordt door de ongecontroleerde massa-immigratie niet te overzien.

5. Onvoorstelbare hoeveelheden massa-vernietigingswapens liggen over de gehele wereld verspreid. Ook islamitische landen en autoritaire regimes hebben ze ter beschikking. Wie meent dat alle middelen geoorloofd zijn om ongelovigen te doden of te onderwerpen, kan en zal hier uiteindelijk gebruik van maken. In sommige landen kan één man beslissen om deze wapens in te zetten. Ook kunnen conflicten door een fout escaleren tot een armageddon. 

6. Er is geen enkele reden om racistisch te zijn. In alle rassen en etnische groepen zijn de intelligentie en de talenten gelijk verdeeld. Overal is de meerderheid van de mensen van goede wil. Als er verschillen zijn dan is dit een gevolg van pedagogische, economische, religieuze en politieke omstandigheden. Ik werd mij hiervan bewust toen ik als pedagoog werkzaam was in Congo. In Afrika en in andere ontwikkelingslanden ligt een enorm onontgonnen potentieel aan menselijk creatief vermogen. Helaas nemen racisme en polarisatie tussen landen en bevolkingsgroepen onheilspellende vormen aan.

Er komt geen oplossing

We hoeven ons geen illusie te maken. Er komt geen oplossing. De bestaande politieke structuren laten dit niet toe. Een duidelijk voorbeeld van onze onmacht betreft de massa-immigratie. Zelfs het machtigste land ter wereld weet er geen raad mee en Europese politici roepen maar wat. Ook het fundament van onze welvaart, de economische groei, blijft een dogma. De oorlog in Oekraïne bewijst dat zelfs in Europa de dreiging van een nucleaire catastrofe niet ondenkbaar is. Hoe zit het dan met landen waar de mensenrechten met de voeten worden getreden? De wapenproductie en -handel is voor veel landen zo winstgevend dat machtige lobbyisten alles in het werk stellen om politici te beïnvloeden (het is in feite omkoperij onder een laagje vernis). Door economische neergang en door de komst van massa’s vluchtelingen zullen de maatschappelijke spanningen en racisme verder toenemen.

Bij de bovengenoemde feiten gaat het om een cumulatie van stressoren, waardoor het nog moeilijker wordt om er controle over te verkrijgen.

Toch maar iets voorstellen tegen beter weten in

Natuurlijk is er een oplossing, maar die komt er slechts als de mensheid tot bezinning komt nadat de hel is losgebroken. Honderden miljoenen,  misschien wel miljarden mensen zullen er het slachtoffer van zijn. De economische activiteiten komen nagenoeg stil te liggen. Er zit niets anders op dan zich terug te trekken in de kring van mensen met wie men zich verbonden voelt.

Ik houd het hier simpel bij het beschrijven van een oplossing:

- We moeten heel sober gaan leven in regio’s die in mate van het mogelijke zelfvoorzienend zijn. Het gezinsleven, de bredere familie, de buurt of het dorp komen weer centraal te staan in ons bestaan. Er is geen behoefte meer aan reizen en aan internationale competities. Een 18-urige werkweek is voldoende en de ouders kunnen hierdoor hun kinderen zelf opvoeden. Door deze levensstijl zal de psychische gezondheid van de bevolking verbeteren en zal de criminaliteit significant afnemen.

- Overal ontstaan netwerken van solidariteit om waar nodig hulp te bieden, te beginnen aan gezinnen tot aan internationale hulp voor landen die er tijdelijk behoefte aan hebben. Niemand hoeft honger te lijden.

- Als alle moslims en zwarten terugkeren naar de landen van herkomst zal in de islamitische landen en in zwart Afrika eindelijk een periode van vrede, welzijn en welvaart aanbreken. De internationale netwerken van solidariteit zullen hieraan bijdragen.

- Er komt een internationaal verdrag om de wapenproductie en -handel stop te zetten. Een land dat zich niet houdt aan de gemaakte afspraken raakt volkomen geïsoleerd: alle economische, financiële, sociale, wetenschappelijke en culturele betrekkingen worden stilgelegd. Geen enkel mens komt dit land nog binnen en niemand kan het verlaten. Alle postverkeer en vervoer naar die landen wordt stopgezet.

Deze voorstellen komen er op neer dat een keerpunt mogelijk wordt als het uit de mensen zelf komt. Zo zal de terugkeer van de moslims en van zwarte mensen naar de landen van hun voorouders om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen ook een spontane beweging zijn vanuit het volk zelf. Van de politiek en van internationale organisaties hoeven we niets te verwachten.


Wie zich verder wil verdiepen kan ik verwijzen naar mijn gratis e-book „Onoprechte goedmenenden„ en naar andere teksten op mijn website: zie sitemap


   © Juliaan Van Acker 2024