https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Een andere kijk op de oorlog in Oekraïne

Het lot van het Oekraïense volk is de Amerikanen een zorg. Waar het in de oorlog in Oekraïne om gaat is verhinderen dat een alliantie ontstaat tussen Duitsland en Rusland. Zo’n alliantie zou de economische belangen van het Amerikaanse imperium schaden. Dit is de hoofdstelling van het boek ’De Derde Wereldoorlog is begonnen’ van de Franse historicus Emmanuel Todd. Dit boek is trouwens niet in het Frans, maar in het Japans uitgegeven. Als reden hiervoor zegt Todd dat in het Westen te emotioneel wordt gereageerd op die oorlog. In Japan, gezien de grote afstand, is een objectievere kijk mogelijk. Zijn boek is in Japan een bestseller. Todd krijgt ook geen podium in de door links tuig geïnfiltreerde mainstream media, behalve in de beste krant van Frankrijk ’Le Figaro’, waarin een uitgebreid interview met hem verscheen.

Economische sancties opleggen is een oorlogsverklaring

Waarom is volgens Todd de Derde Wereldoorlog al begonnen? De meeste mensen hebben een naïeve kijk op oorlog. Oorlog heeft volgens hen te maken met wapentuig, tanks, bombardementen. In feite is oorlog uiteindelijk een strijd om economische macht. Zodra economische sancties worden opgelegd, begint de oorlog. Door die sancties vallen er namelijk ook doden. De economische sancties op Iran hebben ondertussen al meer dan 400.000 slachtoffers gemaakt.

De economische sancties op Rusland hebben echter niet het gewenste effect gehad. Het zijn integendeel de westerse landen die de nadelen ondervinden, onder meer door een hoge inflatie. De inflatie in Rusland valt best mee (12 procent tegenover gemiddeld 11 procent in de EU). In het Westen denkt men dat Rusland zwak is en arm, maar dit land beschikt over onuitputtelijke grondstoffen en miljoenen reservisten kunnen worden opgeroepen. Deze oorlog wordt eindeloos.

Het is opvallend dat er geen acties zijn van pacifisten. Deels komt dit door de oorlogsstokerij van de media zodat de bevolking sympathie heeft voor Oekraïne en de Russen veroordeelt. Maar dit kan volgens Todd makkelijk veranderen want het beroep van journalist wordt het minst gerespecteerd. Zodra de westerse bevolking nog sterker zal ervaren hoe nadelig die oorlog voor hen wordt, zal het verzet toenemen. De buitenlandse politiek is trouwens het meest ondemocratisch, waar de oligarchie in West en Oost het voor het zeggen heeft.

Twee visies over de oorlog

We hebben enerzijds de visie over de oorlog in Oekraïne die door de media wordt gepropageerd. Hierbij is Oekraïne het zwakke land dat aangevallen wordt door een machtig rijk. Todd bekijkt het echter breder en komt tot een andere visie: De Navo-landen met een gezamenlijke bevolking van 950 miljoen leggen sancties op tegen Rusland met 140 miljoen inwoners. De eerste groep heeft een Bruto Nationaal Product van 50.000 miljard dollar tegenover Rusland met 5000 miljard.

We hoeven ons geen illusies te maken over de Amerikaanse buitenlandse politiek. Amerikanen redeneren in termen van macht en 40 procent van alle militaire uitgaven van de wereld staat op het conto van de VS. De Amerikanen denken dat zij de sterksten zijn, voeren een offensief beleid en hun globale dominantie mag niet worden bestreden. Rusland daarentegen is een defensieve macht die de soevereiniteit van de landen wil verdedigen tegen het Amerikaans imperium. Een idee dat Poetin onlangs nog heeft verkondigd.

Europa staat daar tussenin. Europa leeft in een plurinationale droomwereld, zonder een echt leger, en meent dat het zich politiek-economisch kan uitbreiden tot aan de Russische grens, Oekraïne inbegrepen. De VS speelt dit uit en doet zich voor als het bastion van vrijheid en democratie terwijl Rusland een autocratie is die in Oekraïne haar macht wil behouden.

Todd zegt dat de VS moeilijk als een liberale democratie kan worden beschouwd, gezien de ongelijkheid, de accumulatie van rijkdom buiten de sociale structuren en de invloed van geld op de verkiezingen. Slechts een zeer rijk iemand kan president van de VS worden. VS is een liberale oligarchie en de bewering dat de VS er is om de democratieën te verdedigen is een excuus voor de machtspolitiek.

Rusland is stabieler geworden

Poetin wordt in de media als een soort satan beschreven die van zijn land een hel heeft gemaakt. Als we echter kijken naar de cijfers dan is sinds Poetin aan de macht het land stabieler geworden, het geweld is sterk gedaald, alsook het aantal zelfmoorden. Ook heerst er een conservatieve ideologie wat betreft morele normen, tot groot ongenoegen van de westerse intelligentsia. Grappig is dat de wet die propaganda voor LHBT verbiedt en door de Doema werd aangenomen, het aanzien van Rusland in de niet-westerse wereld (3/4 van de wereld) heeft verbeterd. Rusland en veel andere landen in de wereld zien het Westen als in moreel verval. 

Het zou dus best kunnen dat er een sterke alliantie ontstaat tussen Rusland, China, India, Saoedi-Arabië en andere landen, met een eigen muntstelsel. Dit is de nachtmerrie van de Amerikanen want door de gigantische staatsschulden en het enorme handelsdeficit van dit land is voor behoud van de levensstijl van de Amerikanen een centrale en dominante rol van de dollar in het internationaal monetair stelsel noodzakelijk. Als dit ineenstort kan het onvoorstelbare gebeuren.

Amerika heeft door het provoceren van Rusland en het stimuleren van de oorlog in Oekraïne verhindert dat de alliantie van Duitsland en Rusland tot stand komt. Er doemt voor de VS echter een veel groter gevaar op: een nieuw imperium van Rusland met Aziatische landen, met een eigen monetair systeem. Dat zou het einde betekenen van de welvaart in het Westen. Voor Amerika is de oorlog in Oekraïne om die reden een existentiële kwestie. We moeten het ergste vrezen.

lees ook: De fatale vergissing van Zelensky

andere teksten:
   © Juliaan Van Acker 2024