https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De gelouterde wereld en het Restoratie-tijdperk

Kenmerken van een gelouterd land

- de mensen kunnen er zichzelf zijn

- de mensen zijn vrij

- de mensen zijn goed voor elkaar

- niemand is gering

- het belang van de anderen heeft voorrang op het eigenbelang

- de mensen nemen hun verantwoordelijkheid op, vooral in het onderwijs en de zorgsector

- de mensen zijn goede rentmeesters over de natuur

- het belang van toekomstige generaties telt mee

- een rijker spiritueel en zinvol leven gaat samen met een sobere levensstijl.

Kenmerken van een egocentrisch land

- het gaat om macht en rijkdom 

- de mensen onderdrukken elkaar

- de ander moet doen wat het ik wil

- de ander moet denken zoals het ik

- de rijkdom ligt in handen van een kleine groep

- het eigenbelang heeft prioriteit.

- het consumeren raakt nooit verzadigd en neemt zelfs exponentieel toe.

Gevolgtrekkingen

- de verantwoordelijkheid begint in het gezin dat noodzakelijk is voor het voortbestaan van de mensheid, het koesteren van het erfgoed en het voortzetten en verder vervolmaken van de beschaving van onze voorouders.

- een land is een verzameling van gezinnen die voor elkaar opkomen, om elkaar geven en werkzaam zijn om de vitale behoeften van allen te bevredigen. Uit een gelouterd land vertrekt niemand, om de eigen verantwoordelijkheid niet te ontvluchten.

- het gezin in het kleinste ’netwerk van solidariteit’, waarin de ander voorrrang heeft op het eigenbelang. Deze netwerken breiden zich uit tot de bredere familie, de buurt, het dorp, de stad en het land. Welvarende landen vormen een netwerk van solidariteit om internationale hulp te bieden waar het nodig is.

- in een gelouterd land en in de gelouterde internationale gemeenschap van landen is er geen plaats voor wapenhandel en voor ruimtevaart. De vrijgekomen financiële middelen worden bestemd voor de internationale solidariteit die vooral ten gevolge van de klimaatverandering hoogst noodzakelijk is geworden.

- er komt slechts een eeuwige vrede in de wereld als rijkdom wordt gebruikt om te geven, als de economie tot doel heeft de armoede en de miserie uit de wereld te helpen, als politiek geen strijd is tussen tegenstanders maar een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart te verwezenlijken.

- dat de temperatuur met meer dan 1,5 graad zal stijgen kunnen we als een absolute zekerheid beschouwen. Misschien komt het boven de 2 graden. Dit zal verschrikkelijke gevolgen hebben. Veel landen hebben er nu al mee te maken. Het is tevens een illusie te denken dat we het tij kunnen keren. Er wordt gedacht aan geoengineering of aan het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer. Deze technische ingrepen zullen wellicht onvoorziene dramatische gevolgen hebben.

- indien grote gebieden onbewoonbaar worden door de hitte worden andere dun bevolkte gebieden dichter bij de noord- en zuidpool bestemd voor de nieuwe bewoners. Een internationale langdurige solidariteitsactie zal hen ondersteunen om daar hun eigen beschaving opnieuw op te bouwen.

In het licht van bovenstaande gevolgtrekkingen zullen we als monniken in een abdij moeten gaan leven. Dit is sober en vegetarisch leven; in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend zijn, waarbij iedereen meewerkt in de land- en tuinbouw; arbeid wordt gecombineerd met spiritualiteit.

Wordt deze levenswijze massaal gevolgd, dan zal ons consumptiegedrag (inclusief reizen) met 90 procent verminderen en zal de industriële productie automatisch ook met 90 procent verminderen. Dit is de enige oplossing om tot het beheersen van de klimaatverandering te komen, maar helaas wordt dit niet opgemerkt in de klimaatconferenties.

Als we zullen leven zoals monniken in een abdij, samen met de mensen met wie we ons verbonden voelen, zullen we een geluk kennen die tot nog toe ongekend is.

De beweging die de bovenstaande voorstellen zal realiseren krijgt de naam ’RESTORATIE’ en Europa gaat dan het tijdperk in van de Restauratie waarin de Europese beschaving weer hersteld wordt en zijn ware fundamenten terugvindt.


(eerste versie zaterdag 5 november 2022, laatste update 12 november 2022)

zie ook: De augustusverklaring

Andere teksten (kies ook uit sitemap):

 

   © Juliaan Van Acker 2024