https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Covid-19 virus: niet te bestrijden

De covid-19 virus is een natuurlijk virus dat in een laboratorium in Wuhan werd gemanipuleerd om het sterker te maken met het oog op biologische oorlogsvoering. Door een menselijke fout is dit genetisch gemanipuleerde virus ontsnapt in de buitenwereld. Waarom denk ik dat: China heeft er alles aan gedaan om onderzoek naar de oorzaak te verhinderen; dat is het harde bewijs dat ze iets te verbergen hebben en dat is uiteraard de menselijke fout ( in niet-westerse beschavingen is schuldbekentenis ondenkbaar).

De kracht van het virus ligt in de snelle wereldwijde verspreiding die samengaat met een eindeloze reeks mutaties. Hiertegen is een vaccin niet opgewassen, alhoewel tijdelijk een bepaalde mutatie afgeremd kan worden. Tot een nieuwe mutatie opduikt.

Dit betekent dat we nooit verlost zullen worden van covid-19, zoals bij hiv al meer dan veertig jaar het geval is. We moeten ons daarom voorbereiden op een andere manier van leven. In essentie komt dit neer op het creëren van een zelfvoorzienende omgeving waar onze vitale behoeften bevredigd kunnen worden, waar zieken verzorgd kunnen worden en waar iedereen bijdraagt aan de voedselvoorziening, de binnenlandse veiligheid of aan de verdediging van de landsgrenzen.

Reizen, internationale bijeenkomsten of evenementen, toerisme en dergelijke zijn voor altijd voorbij. Internationale politiek heeft geen zin meer, zodat organisaties als de VN, Unesco, Unicef, de Europese Unie, enzovoort worden afgeschaft. Ieder soeverein land moet het voor zichzelf uitzoeken. Er kunnen hoogstens handelsakkoorden worden getroffen voor de import en export van goederen die noodzakelijk zijn voor vitale behoeften. Het vervoer van die goederen verloopt zonder menselijke interacties.

 Er moet radicaal een einde worden gemaakt aan de legale en illegale immigratie, desnoods met wapengeweld. Politieke dissidenten moeten (helaas) weten dat asielaanvragen nooit zullen worden gehonoreerd. Zij kunnen via legale en voorzichtige weg proberen verandering in hun eigen land te bewerkstelligen. Internationale gerechtshoven verdwijnen. Elk soeverein land maakt zijn eigen wetten.

Enkele reflecties bij deze tekst (update 3 februari 2021):

1. Is voor de aanpak van de klimaatverandering geen internationale aanpak noodzakelijk? Die internationale aanpak wordt gekenmerkt door plannen op de langere termijn, terwijl de CO2 uitstoot onbeperkt doorgaat en zelfs toeneemt in grote delen van de wereld. Bij de hierboven voorgestelde andere manier van leven kan 80 procent van de vervuilende industriële productie opgedoekt worden. Doordat er nauwelijks nog verkeer zal zijn in de lucht, op zee en op de wegen wordt een andere oorzaak van de luchtvervuiling radicaal verminderd.

2. Bij deze nieuwe levenswijze is het noodzakelijk dat in elk soeverein land de mensen solidair zijn met elkaar en dat de voorwaarden aanwezig zijn om psychisch gezond te blijven. Solidariteit en psychische gezondheid zijn afhankelijk van de verbondenheid met elkaar, dit is van het gevoel dat anderen om je geven en van de bereidheid van elke burger om zich verantwoordelijk te gedragen. Mensen zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke geschiedenis, een gemeenschappelijke traditie en cultuur, een door allen gedragen ethiek en een eigen wetgeving van het soeverein land waaraan de mensen zich houden. Om die reden zullen alle immigranten terugkeren naar de landen van herkomst, dit is bij de mensen met wie ze  zich verbonden voelen en in de cultuur waar ze horen. Dit is een herhaling van het verhaal van de Toren van Babel.

3. Wat ik hier voorstel als andere levenswijze luidt een spiritueel tijdperk in waarin we eindelijk bevrijd zijn van consumentisme en materialisme, De mensen zullen gelukkiger zijn omdat de mens weer op de voorgrond komt. We zullen ook afstand nemen van de technologie want nu zien we hoezeer de mensen in de ban zijn van apparaten die menselijk contact belemmeren en zelfs polarisatie en haat aanwakkeren.

Jammer dat dit inzicht nog niet doordringt tot de massa, maar de uitdagingen van deze eeuw zullen de mensen ertoe dwingen. Lees meer hierover in mijn gratis e-boek (2022): Onoprechte Goedmenenden.

Vóór de corona-pandemie schreef ik enkele teksten (nrs 1, 2, 3 en 5) die het bovenstaande verder kunnen verduidelijken:

1. Hoe zullen we leven in 2022?

2. De Zondvloed komt er aan

3. De Toren van Babel

4. Het einde der tijden wordt door de mens veroorzaakt

5. De noodzaak van een radicale mutatie van het mensdom


overzicht van teksten over mijn visie (zie ook deze link ):

   © Juliaan Van Acker 2023