https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Klimaatverandering: het leger moet een staatsgreep plegen

Vanuit een gezichtspunt buiten de wereld, is het grappig te zien hoe de mensen zichzelf aan het uitroken zijn. Ze weten het wel, want ze maken plannen om de luchtvervuiling te verminderen tegen het jaar 2050; dat wil zeggen dat er nu weinig of niets wordt gedaan. De gevolgen van de klimaatverandering, die een gevolg is van die gigantische luchtvervuiling, komen in een stroomversnelling. In gematigde gebieden wordt het af en toe 40 graden warm. Dat is een temperatuur die op de evenaar nooit voorkomt.

Even grappig is  dat de mensen niet weten dat de enige remedie om nog te redden wat er te redden valt, een stopzetting is van de industriële productie, van het auto- en vliegverkeer en van de ruimtevaart. Om maar enkele van de noodzakelijke maatregelen te noemen.

Nog grappiger is dat een politicus die de noodzakelijke maatregelen voorstelt, bij de volgende verkiezing wordt weggestemd.

Uiteindelijk volgt een practical joke want door de hitte, de orkanen en de branden die zullen woeden, zal men noodgedwongen moeten besluiten tot stopzetting van de industriële productie, van het auto- en vliegverkeer en van de ruimtevaart. Die dwang kan slechts worden opgelegd door het leger dat, samen met de politie, de macht in handen neemt via een staatsgreep.

Dan breekt een nieuwe tijd aan. De mensen moeten er dan voor zorgen dat ze in hun eigen regio voldoende voedsel produceren. Om volksopstanden en burgeroorlogen te voorkomen, zullen de nieuwe machthebbers alle immigranten dwingen terug te keren naar de landen van herkomst. Ook de derde of vierde generatie. In die landen moeten zij hun verantwoordelijkheid opnemen om daar ook voldoende voedsel te produceren voor de bevolking.

Unknown

Geld heeft in deze nieuwe tijd geen waarde meer. Het gaat om overleven en om rechtvaardig te verdelen van wat hiervoor noodzakelijk is. Het sociaal leven krijgt een geweldige impuls. De mensen voelen zich meer dan ooit met elkaar verbonden, want ze delen een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis. Het gezins- en familieleven staan centraal. Iedereen helpt mee aan de voedselproductie. Oude landschappen worden hersteld. Autowegen en vliegvelden worden omgebouwd tot natuurgebieden. Er wordt niet meer heen en weer gereisd, waardoor de criminaliteit nagenoeg verdwijnt. Racisme en discriminatie komen niet meer voor, want er zijn geen minderheden meer. Iedereen is teruggekeerd naar de geboortegrond van de voorvaderen. Zelfs de joden bevinden zich nu allemaal in het door God beloofde land, waardoor de Aliyah is voltooid. Is hiermee het Einde der Tijden aangebroken?

P.S. Is dit de oplossing: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/jul/23/just-dont-call-it-a-cult-the-strangely-alluring-world-of-the-bruderhof

Andere teksten:   © Juliaan Van Acker 2023