https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Concretisering

Hier volgen enkele concrete voorstellen bij de Augustusverklaring:

1. De werkgelegenheid zal er anders uitzien. Nu zijn er veel nutteloze beroepen, alsook beroepen in vervuilende industrieën en land- en tuinbouwbedrijven. Tijdens de algemene dienstplicht van twee jaar na de leeftijd van 18 jaar of na de opleiding kunnen vrouwen en mannen een van de noodzakelijke beroepen aanleren, zoals in de zorg, in de techniek, de biologische land- en tuinbouw, in het onderwijs. Er komt een 18-urige werkweek zodat de ouders zelf hun kinderen kunnen opvoeden. In de vrije tijd kunnen de volwassenen het tijdens de dienstplicht aangeleerde beroep uitoefenen in een netwerk van solidariteit om aan de lokale noden te voldoen. Dit kan in de vorm van mantelzorg, huiswerkbegeleiding, reparatie van apparaten, onderhoud van parken en bossen, en dergelijke.

2. De consumptie zal drastisch veranderen. Verantwoordelijke volwassenen kopen slechts de noodzakelijke producten. Er worden in de mate van het mogelijke alleen lokale producten gekocht. Slechts eenmaal in de week wordt vlees gegeten, want dit voornemen zou de stikstofuitstoot drastisch verminderen en het regenwoud in Zuid-Amerika redden. We vermijden in de mate van het mogelijke het kopen of consumeren van producten die schade aan het milieu veroorzaken of die de diversiteit in fauna en flora aantasten.

3. Landen die beschikken over tropische regenwouden worden door het Internationaal Monetair Fonds betaald voor  het behoud en goed beheer van die wouden, alsook voor het in stand houden van bedreigde diersoorten. Dit geld wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de werknemers die hieraan bijdragen. We kunnen de stand van zaken volgen via bijvoorbeeld explore.com

4. Goed opgeleide immigranten of hun nakomelingen die teruggekeerd zijn naar de landen van herkomst zullen een enorme stimulans kunnen geven aan het onderwijs en de gezondheidszorg. Werkgelegenheid zal toenemen. In de politiek zal verantwoordelijkheid voor de bevolking verbeteren.

5. Interventies van westerse landen in het Midden-Oosten en in Afrika hebben weinig of niets opgeleverd. Miljoenen mensen leven daar in verschrikkelijke omstandigheden. In meerdere landen is geen uitzicht op een betere toekomst. Om die reden zal voor een andere strategie worden gekozen. De immigranten en hun nakomelingen die in het Westen verblijven worden voorbereid op de terugkeer naar de landen van herkomst. Jonge vrouwen en mannen krijgen een militaire opleiding zodat ze een vredeskorps kunnen vormen om vrede in hun landen van oorsprong te brengen. Na een goede voorbereiding gaan zij massaal naar hun landen terug om daar vrede, welzijn en welvaart te realiseren. Hierbij zal zo lang als nodig het Westen hen solidair bijstaan.

6. Hoe zal een nieuwe geest waaien over de wereld zodat de mensheid tot zinnen komt?  Waar halen we de kracht en de wil vandaan om alles, maar dan ook alles in het werk te stellen om alle mensen de kans te geven een menswaardig leven te leiden? De kern van religies is compassie met de naasten, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Politiek wordt dan een gezamenlijk project om vrede te brengen in plaats van een middel om de macht te behouden. Economie is dan bedoeld, niet om rijk te worden, maar om de armoede uit de wereld te helpen. Het doel van de opvoeding is dat het kind een goed mens wordt. Gelovigen, - christenen, joden en moslims -, kunnen hier het voorbeeld geven dat andere mensen inspireert.  In naam van God, Adonai of Allah dienen zij vrede en rechtvaardigheid op de wereld te brengen. Alles wat ingaat tegen de liefde voor de medemensen, verwijdert de mensheid van de goddelijke inspiratie, want ook de religie kan door de Satan worden gegijzeld. De 21ste eeuw wordt de beste eeuw ooit als christenen, joden en moslims in kerken, synagogen en moskeeën mensen samenbrengen om te bidden voor de gehele mensheid. Wie niet gelooft heeft daartoe het volste recht, maar hij zal worden geïnspireerd door het gedrag van de gelovigen. Meer is niet nodig.

7. Om het nieuwe tijdperk op gang te brengen zal Europa een beslissende rol kunnen spelen, op voorwaarde dat de Europese landen, met inbegrip van Rusland en Israël, een confederatie vormen. Wenen wordt van de Europese Confederatie het politieke centrum en Jeruzalem het spirituele hart. De joods-christelijke ethiek zal in de grondwet worden vastgelegd. De scheiding van Kerk en Staat blijft uiteraard gewaarborgd en de religie is nu een ’godsdienst voor volwassenen’ geworden.

wordt vervolgd (start 4 augustus 2021, laatste update 6 augustus 2021): zie deze pagina


   © Juliaan Van Acker 2024