https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

5. Europa bakermat van de  Nieuwe Beschaving

5. Europa bakermat van de Nieuwe Beschaving

Eens komt de dag, misschien heel dichtbij, waar over de hele wereld de mensen wakker geschud zullen worden. Zo kan het niet verder. We moeten radicaal van levenswijze veranderen.

Het zullen catastrofes zijn, met menselijke of natuurlijke oorzaak, die miljarden mensen diep in hun hart zullen raken. Een gigantische vulkaanuitbarsting is verwacht. Grote angst zullen deze trauma’s teweegbrengen. De wereld komt tot bezinning: waar zijn we mee bezig, wat wordt van mij verwacht, door wie?

Dank zij haar eigen beschavingsgeschiedenis en haar enorm potentieel zal Europa een beslissende rol spelen. Europa wordt de bakermat van de Nieuwe Beschaving.

Het gaat niet om superioriteit van de Europeanen en evenmin om discriminatie van andere rassen of etnische groepen. Het gaat om het creëren van optimale voorwaarden om onze rol als Europeanen te kunnen vervullen. Daarvoor is het noodzakelijk dat er zich in Europa geen groepen bevinden die door hun eigen normen en waarden de fundamenten van onze Europese beschaving ondermijnen. 

Het gaat erom dat Europa een eigen ontwikkeling van tweeduizend jaar heeft doorgemaakt, beginnend met het christendom en gevolgd door markante evoluties zoals de Verlichting, het humanisme, de Franse revolutie en de moderne tijd. Andere volkeren hebben een andere evolutie doorgemaakt of bleven vasthouden aan oeroude tradities. Deze verschillen tussen beschavingen maken de een niet superieur aan de andere. Maar het vermengen van grote groepen mensen die een andere geschiedenis en cultuur delen leidt tot een nieuwe Toren van Babel, met chaos, tegenstellingen en escalerend geweld tot gevolg.

We moeten daarom streven naar een Europa waar alleen mensen wonen met Europese voorouders, meerdere generaties ver. Andere volkeren en etnische groepen zullen ook hun verantwoordelijkheid opnemen en een sterk Europa zal hen indien gewenst hierbij solidair steunen.

De Nieuwe Beschaving zal gekenmerkt worden door, onder andere, het volgende:

 • tot in de kleinste handelingen zullen de mensen zich verantwoordelijk gedragen tegenover het milieu
 • er wordt gekozen voor een sobere levensstijl, voorkeur voor regionale producten en vakmanschap
 • in elke wijk, dorp, stad en land ontstaan ’netwerken van solidariteit’ waar mensen elkaar helpen en bijstaan
 • er is werkgelegenheid voor iedereen
 • de arbeidstijd is beperkt tot 18 uur per week. Veel vrije tijd wordt besteed in de netwerken van solidariteit
 • de vergrijzing is geen probleem omdat ieder burger een tweede opleiding volgt in beroepen waar tekorten zijn en die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de samenleving
 • er zijn geen superrijken meer. Boven een bepaald inkomen wordt 100 procent solidariteitsbelasting geheven
 • toerisme blijft beperkt tot eigen land en de buurlanden
 • sportcompetities worden slechts in eigen land en met de buurlanden gehouden
 • de dieren worden met respect behandeld
 • de netwerken van solidariteit zoeken contact met netwerken in andere continenten om waar nodig hulp te bieden

De internationale verhoudingen en politiek kennen een fundamentele mentaliteitswijziging. In plaats van de machtigste en de rijkste te willen zijn, zal het nu gaan om verantwoordelijkheid en solidariteit. Eerst ervoor zorgen dat in eigen land de burgers zich verantwoordelijk en solidair gedragen en daarna vanuit de eigen kracht andere landen solidair ondersteunen. Europa is een confederatie en omvat ook Rusland en Israël. Deze confederatie richt haar solidariteit naar het Midden-Oosten en Afrika waarmee een alliantie wordt aangegaan. De Verenigde Staten en Canada richten zich op Zuid-Amerika. China en India nemen hun verantwoordelijkheid op voor heel Azië.

LITERATUUR: (klik op afbeeldingen);

[ klik op afbeeldingen voor link]juliaan van acker 16 maart 2017 (update 17 maart 2017)   © Juliaan Van Acker 2024