https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Is de ’witte man’ schuldig?

Welke religie en ideologie is het meest menselijk?

Unknown

Een grote filosofie is niet deze die eens en voor altijd vragen beantwoordt, maar het is een filosofie die vragen stelt (Charles Péguy). Dit kunnen we ook toepassen op levensbeschouwingen en ideologieën. Het gaat niet om definitieve oordelen te geven of definitieve waarheden te verkondigen, maar om de twijfel en de onzekerheid aan te wakkeren. Op die manier blijven we alert en verzinken we niet in de gewoonten. Uit onze gewoonten,- dit zijn bijvoorbeeld onze gewone manier van denken en de ideeën en overtuigingen die we ’gewoon’ zijn -, komen geen nieuwigheden of vernieuwingen voort. 

Het gaat ook niet om gelijk te krijgen of om anderen te overtuigen. Het gaat erom anderen te stimuleren om zelf vragen te stellen en om zich te bevrijden uit het gewoontedenken.

Is de ’witte man’ schuldig?

Ik raak er meer en meer van overtuigd dat de christelijke levensbeschouwing (dus niet de religie met al haar rituelen, dogma’s en encyclieken, maar het christendom van de Tien Geboden en de Bergrede, kortom: de christelijke moraal) de meest daadkrachtige en wellicht enige levensvisie is waarmee de vreselijk dreigende uitdagingen van de 21ste eeuw aangepakt en zo mogelijk overwonnen kunnen worden.

Als dit waar is of, in het licht van bovenstaande: als deze levensbeschouwing aangeeft hoe we met de onzekerheden onverschrokken, met hoop en met vertrouwen kunnen omgaan, dan is mijn pleidooi voor het behoud van de Europese beschaving een absolute noodzaak voor het overleven van de mensheid in deze eeuw. Dan is terugkeer naar de landen van herkomst van alle immigranten die uit andere beschavingen komen een bittere noodzaak. Dan alleen kan Europa een lichtbaken blijven voor de gehele wereld. In deze zin begaan diegenen die de ’witte man’ van alles en nog wat beschuldigen, een grove vergissing. Die ’witte man’ heeft de hoogste culturele en wetenschappelijke verwezenlijkingen bereikt en in de landen van de ’witte man’ is er nog het minst ongelijkheid, zijn de vrouwen nog het meest vrij en is er de meeste zorg voor hulpbehoevenden. Kijk bijvoorbeeld eens naar een land als Mauritanië waar de Berbers nog steeds zwarte slaven hebben.

Een voorbeeld: in de Tien Geboden staat dat we onze ouders moeten eren. Dit kan als volgt worden uitgelegd: zorg voor diegenen die u hebben opgevoed, die zorg hebben gedragen, die zich onbaatzuchtig voor jou hebben ingezet en die altijd om jou zullen geven. Laat ze niet in de steek. Blijf wonen in de buurt waar je bent opgegroeid. Eer ook jouw voorouders en neem daarom je verantwoordelijkheid op voor diegenen met wie je de cultuur en de geschiedenis deelt. Als dit gebod wordt nagevolgd, dan komt een einde aan de eenzaamheid van veel mensen, aan het gebrek aan zorg voor diegenen die hulpbehoevend zijn, aan het tekort aan leerkrachten (want onderwijs wordt dan gezien als een belangrijke opdracht voor behoud van de eigen cultuur).

Het belangrijkste is echter dat als de Europeanen de juiste maatregelen kunnen nemen om hun beschaving te behouden, dat Europa dan het meest in staat is om solidair te zijn met andere landen die het moeilijk hebben. Dan blijft Europa voor deze landen een baken van hoop en navolging.

juliaan van acker, 23 juli 2018

zie ook: 

referentie: Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp.). Ministrando LINK)

andere teksten:


   © Juliaan Van Acker 2024