https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

twijfel

Na al wat ik heb geschreven en voorgesteld over de islam, de massa-immigratie en het beleid in de Europese Unie, heb ik nog steeds diepe twijfels. Op zich is dat een goede zaak. Twijfel bewijst dat ik besef de waarheid niet in pacht te hebben. Twijfel zet aan tot verdere studie en vooral ook tot dialoog met andersdenkenden, in de hoop dat de andersdenkenden twijfel toelaten.

Ik twijfel omdat andersdenkenden vaak de beste bedoelingen hebben. Mensen die asielzoekers helpen, die bootvluchtelingen veilig aan land brengen, en die opkomen voor de rechten van immigranten, doen dit niet uit eigenbelang. Zij vertegenwoordigen het beste in de mens: de zorg en de verantwoordelijkheid voor anderen.

Ik twijfel omdat ik ook respect heb voor de vele politici die uit overtuiging het landsbelang dienen, die een zestigurige werkweek niet schuwen en die doorgaan ondanks alle kritiek.

Ondanks mijn twijfel heb ik ook mijn diepe overtuigingen. Ook ik probeer het belang van anderen prioriteit te geven. Ik hoop ook een steentje te kunnen bijdragen aan een humane politiek die ook op de langere termijn haar vruchten zal afwerpen.

Die combinatie van twijfel en overtuigingen, zet mij ertoe aan concreet voor ogen te houden wat voor mij vaste waarden of ankerpunten zijn. Ik denk in eerste instantie aan het volgende:

  • de meeste mensen in alle etnische groepen en rassen zijn van goede wil, zijn rechtvaardig en willen solidair zijn met hun medemensen
  • alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben recht op een menswaardig leven zoals recht op werk, op goede gezondheidszorg, op een basisinkomen, op pensioen, op veiligheid en op goed bestuur
  • alle kinderen moeten de kans krijgen op kwalitatief uitstekend onderwijs
  • de talenten en de intelligentie zijn gelijk verdeeld over alle etnische groepen en rassen. Als er verschillen zijn dan is dit een gevolg van sociale, historische, culturele, politieke en religieuze omstandigheden

Een en ander betekent dat ook in het Midden-Oosten en in Afrika er vrede, welzijn en welvaart kan heersen. Overal zijn er voldoende mensen van goede wil en overal zijn er genoeg mensen met talenten om hun eigen land tot ontplooiing te brengen of om verder te werken aan de ontwikkeling.

Wat in die landen ontbreekt is de leiding die de macht, de wil en de moraal heeft om die vrede, welzijn en welvaart voor allen te realiseren.

Wat ik voorstel is in het kort dat Europa samen met de immigranten een onvermoeibare inspanning moet doen om menswaardig leven mogelijk te maken in het Midden-Oosten en Afrika.

Naast die vaste waarden en ankerpunten zijn er ook niet te ontkennen gevaren. Ik denk in eerste instantie aan het volgende:

  • als vijf procent van de moslims in Europa extremistisch is, dan zijn er hier minstens drie miljoen potentiële terroristen
  • Europa glijdt af naar een toestand zoals in het Midden-Oosten als gevolg van een massa-immigratie van mensen die onze ethiek niet delen, die zich niet kunnen integreren wegens een gebrek aan opleiding en door het uitblijven van een oplossing voor het Midden-Oosten en Afrika
  • we kunnen niet eindeloos doorgaan met economische groei. Een soberder levensstijl, stoppen met nutteloze reizen, drastische vermindering van de vleesconsumptie en prioriteit aan lokale productie zijn noodzakelijk om de destructie van ons ecosysteem nog te kunnen redden.

De twijfels, de vaste waarden en de gevaren vereisen een politieke visie die hiermee rekening houdt door de dialoog open te houden. Dit probeer ik in onderstaande boeken te ontwikkelen.

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen)

overzicht teksten:

HOME

   © Juliaan Van Acker 2024