https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Toekomstvoorspelling

Het valt allemaal best mee. Er hoeft niets te veranderen. Er is vrede. De criminaliteit is de laatste jaren verminderd. Er is voor de meesten voldoende werkgelegenheid, behalve voor jongeren in sommige landen. Het klimaat heeft kuren, maar er zijn ook zonnige dagen. De euro behoudt zijn waarde. De lage inflatie compenseert de minimale rente op spaarboekjes. Af en toe worden we opgeschrikt door terroristische acties, maar er vallen veel meer slachtoffers in het verkeer. We houden van voetbal en straks zijn er weer Olympische Spelen. Kortom, het gaat goed met Europa en we zullen proberen het hier bij te houden.

Of zijn er toch slapende monsters, die af en toe wat grommen? Zouden die monsters niet op een dag allemaal tegelijk ontwaken, verbouwereerd rondkijken om dan in woede en razernij te ontsteken? Een natuurramp van ongekende omvang. Wetenschappers voorspellen een aardbeving die een groot gedeelte van Bangladesh zal verzwelgen met  mogelijk 150 miljoen slachtoffers. Extreme klimatologische verschijnselen waarbij de oogsten in grote gedeelten van de wereld worden vernietigd. Epidemies die zoals in vorige eeuwen dertig procent of meer van de bevolking elimineren. Het fanatisme dat overal opduikt, mensen tegen elkaar opzet en elke dialoog uitsluit. Een terroristische aanslag met vreselijke gevolgen, zoals de dood van duizenden onschuldige burgers. Een nucleaire vervuiling die een groot en dicht bevolkt gebied onbewoonbaar maakt. Een economische recessie die leidt tot volksopstanden. Geldontwaarding waardoor ons spaargeld en onze pensioenen vrijwel waardeloos zijn geworden. Mensonwaardige omstandigheden in grote delen van de wereld. Een overrompeling van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika waar de rampen nog erger hebben toegeslagen. Werkloosheid die stijgt tot boven de vijftig procent. Het onbetaalbaar worden van uitkeringen. Een al maar toenemend verschil tussen rijk en arm. Het wordt elk voor zich. Er is geen andere uitweg. Politici van de traditionele partijen worden niet meer serieus genomen.

De moderniteit heeft monsters teweeggebracht die we niet meer kunnen beheersen. Die monsters heten ongeremde economische groei, klimaatontregeling, luchtvervuiling, verkeersinfarcten, massa-immigratie, schuldenberg, uitzichtloze armoede, jeugdwerkloosheid, massa-vernietigingswapens, nucleaire straling, terrorisme, extremisme, rassenrellen. De wereld raakt dolgedraaid. Sommige grootmachten menen hierin een kans te zien, maar maken het nog erger en worden zelf het slachtoffer van de monsters. Overal woedt oorlog. In Azië en het Midden-Oosten wordt hier en daar gebruik gemaakt van nucleaire wapens. Israël neemt preventieve acties en vernietigt op meedogenloze wijze potentiële aanvallers. Van het oostelijk front is er geen nieuws meer. In de Verenigde Staten en in Latijns-Amerika woedt een niets ontziende burgeroorlog. De verschillende bevolkingsgroepen zijn zwaar bewapend en de strijd zal pas eindigen als een van de partijen nagenoeg uitgeroeid is.

Doordat alle monsters tegelijkertijd in actie komen ontstaat een wereldwijde paniek. Kalmerende woorden of oproepen tot verdraagzaamheid verzinken in een kakofonie van opruiende slogans. Mensen zijn radeloos en worden naar alle kanten opgezweept. De wereld is één grote chaos geworden. Er is geen ruimte meer voor redelijk overleg. De massa wil actie. Nu. Keihard.

Twaalf gezaghebbende en geëngageerde vrouwen en mannen, komend uit verschillende Europese landen, weten elkaar te vinden en vormen een groep die de leiding van de Europese Confederatie op zich neemt. De nationalistische krachten van alle landen, waaronder Rusland, worden verenigd. Er wordt in elk land een leger en een politiemacht gevormd met uitsluitend mannen en vrouwen die Europese voorouders hebben tot minstens vier generaties ver. Dit leger en de politie worden uitgebreid, want alle jonge mannen en vrouwen moeten een dienstplicht vervullen. Er wordt orde op zaken gesteld. Al wie geen Europese voorouders heeft moet terug naar de landen van herkomst. Als die landen weigeren mee te werken, worden ze tijdelijk bezet. Er is in deze tijden van chaos en geweld geen enkele tolerantie meer voor delinquenten. Alle criminelen die geweldsdelicten hebben gepleegd worden gedeporteerd naar werkkampen in Siberië. Wie rondloopt met een vuurwapen in zijn bezit wordt standrechtelijk veroordeeld en gefusilleerd, want gezien de chaotische toestand in de wereld geldt het oorlogsrecht. Zodra de orde is hersteld en Europa niet meer multicultureel is, volgen de dienstplichtigen opleidingen in beroepen waar tekorten zijn ontstaan. Het leger wordt een vredeskorps voor Europa dat werkt aan de heropbouw van de landen. Er zijn geen werklozen meer. Iedereen wordt ingezet waar werkkrachten nodig zijn. Dank zij het vredeskorps wordt elke burger in zijn basisbehoeften voorzien. De mensen leren het gezins- en familieleven opnieuw in alle eenvoud te waarderen.

Als de Europese confederatie is geconsolideerd wordt Wenen de hoofdstad. Na de chaos en het nationalisme volgt een renaissance van de ethiek. De samenleving wordt opgebouwd vanuit de stabiele gezinnen, een herstel van de grote familiebanden en de solidariteit tussen mensen met dezelfde voorouders. In deze elementen vindt Europa opnieuw de kracht om in de wereld beschaving te brengen. Europa is als de Boom des Levens die via haar wortels kracht opzuigt uit de wereld en via haar vruchten de mensheid voedt. Hierdoor worden de monsters de wereld uit gejaagd en vervangen door goed rentmeesterschap en mededogen. 

De 21ste eeuw wordt, na een periode van vreselijke ellende, de eeuw van de spiritualiteit. Overal in de wereld wordt het voorbeeld van Europa gevolgd. Elk ras, elke etnische groep of elk volk kan leven op de plek waar de mensen thuishoren, bij diegenen die hun traditie, geloof en ethiek delen. Elke burger behoudt de banden met zijn familie. De intimiteit van het gezin biedt de mens de kracht en de energie om zich verantwoordelijk te gedragen. De eeuw van de spiritualiteit luidt het tijdperk in waarin de mensen psychisch gezond en volwassen zijn geworden. Nooit eerder is er zoveel solidariteit in de wereld geweest, nu elk volk zich kan ontplooien in een eigen thuis. Het opnieuw zeer krachtig geworden Europa staat de landen in het Midden-Oosten en Afrika bij in hun ontwikkeling naar vrede, welzijn en welvaart voor iedereen. Overal worden vredeskorpsen opgericht, die samen met het Europese vredeskorps de oude monsters belemmeren terug te keren.

Donderdag 14 juli: een islamitische aanslag in Nice, 84 doden en 18 zwaar gewonden. Een monster heeft weer even gegromd.

Vrijdag 16 juli: aanslag in München, 9 doden, 16 gewonden

en helaas de rest zal volgen, tot een echt grote klap komt; dan wordt bovenstaande werkelijkheid.

Augustus-September 2016: In één maand tijd horen we (1) dat China het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend en (2) dat China de komende twintig jaar voor 1000 miljard dollar (herhaal: duizend miljard) Boeings zal aanschaffen. De wereld is gek geworden.

************* 

Er is geen tijd te verliezen: u bent ook verantwoordelijk![ klik op afbeeldingen voor link]

DIGITAL BOOK THUMBNAILLaat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen)


HOME

   © Juliaan Van Acker 2024