https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Instructies voor politici met visie

 (lees eerst § 1. Hoe etnische spanningen en burgeroorlog voorkomen)   [English version]


images

Een politicus met visie is een staatsman die rekening houdt met de enorme uitdagingen van deze eeuw. Deze uitdagingen kunnen een vreselijke impact hebben op de samenleving. Dit vereist radicale maatregelen, waarbij democratisch overleg onvoldoende is. We denken hierbij aan het volgende:

1. De Europese Unie wordt afgebouwd en hervormd tot een Europese Confederatie van onafhankelijke staten met Wenen als hoofdstad.

2. Jeruzalem zal het spirituele centrum zijn van de westerse en islamitische wereld

3. Burgers die in het land al vijf generaties lang voorouders hebben, zijn gerechtigd om in dat land te wonen

4. In elk land nemen de burgers de verantwoordelijkheid op om de grote uitdagingen van deze 21ste eeuw tot een goed einde te brengen, zodat er vrede is, welzijn en voldoende welvaart

5. Staatsmannen zijn in staat over de gehele wereld een beweging van solidariteit op gang te brengen, waarbij de mensen hun eigen beschaving in het land van oorsprong willen opbouwen. Dit is de enige manier om in het Midden-Oosten en in zwart Afrika het tij te doen keren

6. Vanuit de eigen kracht zijn de landen solidair met andere landen die het moeilijk hebben. Van belang is dat de Europese landen samen met de islamitische landen een alliantie aangaan om vrede, welzijn, goed onderwijs, werkgelegenheid en welvaart in zwart Afrika te realiseren

7. Er wordt gekozen voor een nieuwe economische politiek om te voorkomen dat de planeet Aarde voor ons en voor de toekomstige generaties onleefbaar wordt. Economie wordt gezien als een gezamenlijk project om op verantwoorde wijze om te gaan met wat de Aarde te bieden heeft en om de uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen, op zodanige wijze dat niemand in diepe armoede en ontbering moet leven

8. De politiek wordt gezien als een gezamenlijk project om de wereld te behoeden voor machtsmisbruik, zelfverrijking of hebzucht. Het gaat niet om een strijd tussen tegenstanders en er wordt een einde gemaakt aan de eindeloze verdachtmakingen en tegenwerking. Het buitenlands beleid is niet gebaseerd op morele veroordelingen, maar elk land probeert zelf het goede voorbeeld te geven.


Deze visie is het resultaat van de studie in de volgende teksten:


   © Juliaan Van Acker 2024