https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Bent u gelovig?

U bedoelt wellicht of ik geloof in God. Die vraag is niet te beantwoorden. Wat is geloven? Is dat iets aannemen dat je niet kunt bewijzen? Ik ben geen idioot. Ook kan ik niet alles zomaar van anderen aannemen. Dat is de ene kant van de medaille. Aan de andere kant moeten we in ons dagelijks leven heel wat aannemen zonder dat we het zelf hebben bewezen. Bijvoorbeeld dat het voedsel dat ik eet niet schadelijk is voor mijn gezondheid.

Het tweede deel van de vraag betreft God. Van God wordt gezegd dat hij oneindig is, alomtegenwoordig en transcendent. Dat gaat het menselijk begrip te boven. Waarom iets aannemen dat ik toch niet kan kennen of bevatten?

Kortom, op de vraag of ik gelovig ben, geef ik liever geen antwoord. Ik hou het liever bij het leven hier op aarde: dan rijst de vraag hoe ik met mijn leven omga, hoe ik mij verhoud tot de anderen en tot het Andere. Die omgangsregels bepaal ik niet zelf, want als alle mensen alleen doen wat zij zelf goed vinden, ontstaat chaos. Daarom zijn er gedragsregels, normen en waarden, geboden die niet door de mensen zelf zijn vastgelegd. 

Welke regels dat zijn kunnen we terugvinden in de wijsheid die mensen al 5000 jaar koesteren. Of die regels nu geopenbaard werden door God is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Maar als God bestaat, dan heb ik in elk geval zijn geboden proberen op te volgen.

Om toch te antwoorden op die vraag: ik geloof in de wijsheid die via de Heilige Schriften tot ons is gekomen. Maar het is de taak van elke mens om kritisch die teksten te bestuderen, vanuit goede intenties, en om de gedragsregels die daaruit zijn af te leiden in praktijk te brengen. Die studie gebeurt het best in communicatie met anderen. Kortom: ik geloof dat wij mensen deelgenoot zijn aan een wijsheid die aan de mensheid in lang verleden tijden is geopenbaard.

Volgens mij is het onzinnig om te proberen een bewijs te vinden voor het bestaan van God of voor de waarheid van de Bijbel. Het is een kwestie van geraakt te worden, of nog beter: van open te willen staan voor wat een mens ten diepste raakt. Het is net zoals de liefde: ook dat valt niet te bewijzen, of nog sterker: proberen de liefde te bewijzen, verlaagt de liefde. Is het niet veel onzinniger te ontkennen dat er liefde en goedheid is in de wereld, dat de mens dat niet zelf heeft geschapen maar het heeft ontvangen. Van Wie?

Mijn conclusie is dat wie het goede doet voor zijn naasten, zijn naasten voorrang geeft op zijn eigenbelang en wie een goed rentmeester is over de planeet Aarde, waarop de toekomstige generaties zullen moeten leven, dat die persoon echt religieus is, ook al beweert hij atheïst te zijn. Wie in naam van God of Allah mensen vermoordt, is volstrekt niet religieus. Die persoon gelooft niet in God, want God is Liefde.

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen) 


TERUG

   © Juliaan Van Acker 2024