https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Wijze mensen en onnadenkenden

Wijze mensen weten dat de overgrote meerderheid van de Marokkanen, Turken en andere moslims goede mensen zijn, die het beste voorhebben met hun medemensen en hun verantwoordelijkheid willen opnemen voor het land waar ze wonen.

Onnadenkende mensen laten zich leiden door de waan van de dag en door stereotiepe opvattingen. Ze zien één feit, blazen het op, maar missen het overzicht.

Wijze mensen weten ook dat een zeer kleine minderheid, in elk geval minder dan vijf procent, van de moslims fanatiek is en bereid tot terroristische aanslagen. Binnen Europa zitten meer dan drie miljoen potentiële terroristen. Dat creëert een explosieve en zeer gevaarlijke toestand. We kunnen slechts hopen dat politici wijze mensen zijn. Die houden het hoofd koel. Nemen de passende preventieve maatregelen. Als een aanslag wordt gepleegd voeren ze gerichte actie op de juiste doelgroep. Ze zijn kordaat. Ze schuwen geen drastische ingrepen. Maar altijd zullen wijze leiders de grens trekken tussen wat toelaatbaar is en wat ongeoorloofd; een grens tussen de groep misdadigers en de grote groep mensen van goede wil.

Domme, onnadenkende mensen houden van populistische politici, die even onnadenkend zijn als zij. Deze politici zien in elke negatieve gebeurtenis het bewijs van het eigen gelijk. Ze verdringen echter het overwicht van gebeurtenissen die hun stereotiepen elke dag weer tegenspreken. We kunnen slechts hopen dat deze onnadenkenden nooit de beschikking krijgen over de macht; een macht die kan uitmonden in terreur op grote schaal en tot massa-destructie.

Fanatici houden het Midden-Oosten al decennia lang in een wurggreep, met verschrikkelijke gevolgen voor al de mensen van goede wil die ook daar in de meerderheid zijn. Laat ons hopen dat in Europa de wijsheid de macht behoudt. Of keren we terug naar de vorige eeuw, naar Verdun, naar Auschwitz, waar de onnadenkenden de weg hebben gespreid voor de fanatici en voor die kleine groep ongelooflijke schurken?

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen)

ANDERE TEKSTEN:

   © Juliaan Van Acker 2024