https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Hoe etnische spanningen en een burgeroorlog voorkomen?

§ 1. Verantwoordelijk voor het land van onze voorouders        [English version]

Unknown

We staan in deze eeuw voor enorme uitdagingen. Hoe zullen we bijvoorbeeld omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering, de overbevolking, de massa-immigratie of met de risico’s van een uit de hand gelopen bewapeningswedloop?

Om een herhaling van de verschrikkingen van de twintigste eeuw te voorkomen, zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen voor het eigen land, voor de beschaving van zijn voorouders. Alleen sterke landen kunnen de uitdagingen aan en kunnen solidair zijn met andere landen. 

Emigratie is geen oplossing. Slechts een verschuiving van de problemen. Nemen we onze verantwoordelijkheid niet op, dan wordt het elk voor zich. Etnische spanningen en een burgeroorlog worden dan onvermijdelijk.

Willen we in de 21ste eeuw een volgende en hogere fase bereiken in de beschavingsgeschiedenis van de mensheid, dan moeten we streven naar een sterke Europese Confederatie op basis van de Verlichtingsidealen en haar joods-christelijke wortels, naar een islamitisch Kalifaat waarheen alle moslims terugkeren,  naar een zwart Afrika waar de nog onontgonnen talenten van de bevolking tot bloei komen en ook voor de rest van de wereld moet gelden dat de eigen cultuur zo goed mogelijk zich verder ontwikkelt. In deze situatie ontstaat in ieder land de verbondenheid die noodzakelijk is om de uitdagingen aan te gaan. 

Onder deze voorwaarden kan een strijd van allen tegen allen worden vermeden. De mensen die met elkaar verbonden zijn, - dank zij een gemeenschappelijke cultuur, traditie en geschiedenis -, zullen gemotiveerd zijn om zich voor het welzijn van allen te engageren. Wereldsolidariteit begint bij de solidariteit voor de eigen mensen. 

§ 2. Instructies voor politici met visie


HOME


   © Juliaan Van Acker 2024