https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Christelijke heiligen en islamitische martelaren

Op 5 april 2018 stond in de Franse krant Le Figaro een interessant interview met de filosoof Alain Finkielkraut. Dit was naar aanleiding van laffe moorden door moslims op de Franse politieman Arnaud Beltrame, die de plaats van een gegijzelde vrouw had ingenomen, en op een 85-jarige joodse vrouw. De gedachte die Finkielkraut hierbij ontwikkelde, zou volgens mij wel eens een andere wending kunnen geven aan de Europese mentaliteit. Nu leven we nog steeds in het postmoderne tijdperk waarin in naam van de democratie alle mensen gelijkwaardig worden geacht, alsook dat geen enkele hiërarchie gerechtvaardigd is, dat niets superieur is en dat alle levenswijzen gelijkwaardig zijn. Die illusies zijn nu doorbroken. Ten eerste door die politieman die niet alleen een held is, maar een ’heilige’, zoals door de filosoof Levinas gedefinieerd als iemand die sterft voor de ander en zijn eigenbelang volledig opoffert. Ten tweede door de barbaarsheid van de zogenaamde martelaren, die martelaren zijn die moorden. De bevolking is nu niet meer zozeer angstig, maar heeft bewondering voor de helden. Die politieman staat voor altijd gegrift in het collectieve geheugen. De namen van de moordenaars zijn al vergeten.

Hier gaat het om een wezenlijk verschil tussen het christendom, dat een fundament is van de Europese beschaving, en de islam: het christendom heeft heiligen die zich opgeofferd hebben voor anderen en die leefden in dienst van de anderen, wie die anderen ook waren. De islam heeft martelaren en dat zijn ordinaire moordenaars die doden om zelf in het paradijs te komen, dus uit eigenbelang. 

Het christendom was een makkelijke prooi voor het links tuig, dat goed kon schreeuwen om voor hun eigenbelang op te komen. De linkse kerk is te laf om onze Europese waarden te verdedigen. Gelukkig heeft de bevolking dat nu door en stellen die partijen weinig of niets meer voor. Links zijn de reactionairen en conservatieven van deze tijd. Persoonlijk vind ik dat jammer omdat de socialistische beweging een van de grootste onrechtvaardigheden van dit tijdperk kan bestrijden, namelijk de uitbuiting van de arbeidersklasse en de macht en de rijkdom van een kleine groep, die schril afsteken tegenover de dagelijkse zorgen van de massa. De beweging is helaas gekaapt door salon-socialisten en pseudo-intellectuelen.

De mogelijke wending die ik bedoelde is de volgende: de bevolking bevrijdt zich uit het nihilisme van het postmodernisme, alsook van schuldgevoelens over het verleden, om meer en meer bewust te worden van de verhevenheid van de Europese beschaving, die inderdaad berust op ’heiligheid’. Daar zullen we nu voor opkomen om ten eerste de vijanden van onze beschaving, - dit is de vijf procent gevaarlijke fanatici-,  van ons grondgebied vastberaden te verdrijven en ten tweede de rijkdom en het bezit eerlijker te verdelen(*). Daar zal de gehele wereld uiteindelijk baat bij hebben.

(*) In mijn boeken heb ik al een paar keer gewezen op een fundamentele boodschap van het Evangelie; iets dat weinigen kunnen accepteren, zodat slechts weinigen ware christenen zijn. Ik bedoel het verhaal van de rijke jongeling: om Christus echt te kunnen volgen, kreeg deze jonge man de opdracht zijn goederen te verkopen en uit te delen aan de armen. Dat was voor deze jongeling een brug te ver. Het christendom is inderdaad bovenmenselijk Ik heb priesters en nonnen gekend die uit zeer rijke families kwamen en toch kozen voor een leven in armoede in dienst van de anderen. Onder meer in Afrika heb ik deze heiligen aan het werk gezien. Dat is wat anders dan medewerkers van ONG's die seksfeesten organiseren. Zijn er trouwens puissant rijke oliesjeiks die hun rijkdom willen verdelen onder de armen van het Midden-Oosten? 

Meer hierover in mijn boeken:

Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan redden. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger (LINK)

Acker, J. van (2017). Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomstAmazon.  

Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) (. Ministrando LINK)

ANDERE TEKSTEN:


HOME

   © Juliaan Van Acker 2024