https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Wanneer wordt de mensheid volwassen?

Stelling: Nationalisme om de kracht te hebben solidair te zijn met minderheden en met ontwikkelingslanden.

images

referentie: Therapie voor een gestoorde samenleving: Handleiding voor wanneer de hel losbreekt

In het begrip ’verantwoordelijkheid voor de Ander’ zoals ontwikkeld door Emmanuel Levinas, vinden we de blauwdruk van hoe de wereld er zou moeten uitzien, ethisch beschouwd. Dit is een wereld zonder oorlogen, zonder wapenwedloop en waar de mensen voortdurend en onophoudelijk ernaar streven om alle mensen menswaardig te laten leven, zodat ieder mens zijn eigen talenten kan ontplooien en gelukkig kan zijn, waar ook ter wereld. Dit kan klinken als een utopie, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat om de norm voor ons handelen. Een norm die we nooit kunnen voltooien, maar die we altijd moeten proberen zo krachtig mogelijk na te streven. Het is dus geen utopie, want dan lijkt het alsof het niet te verwezenlijken is en daarom zinloos om naar te streven. Het is integendeel een ideaal en dat is de roeping van ieder mens. De voorwaarde is dat de mens voor zijn roeping openstaat.

De wereld van verantwoordelijke mensen zou eindelijk een volwassen wereld zijn. Nu handelen we als kinderen die nog niet tot de jaren van verstand zijn gekomen en niet toerekingsvatbaar zijn. Zie al die oorlogen, al dat geweld, al die spanningen, al die conflicten en de manier waarop we onze planeet aan het vernielen zijn. Een volwassen wereld is een wereld zonder partijpolitiek, zonder religieuze spanningen, zonder etnische conflicten, waar elk individu en elk volk alle mogelijke kansen krijgt om zich te ontplooien en menswaardig te leven en waar de mens handelt als een goed rentmeester over de planeet Aarde.

In mijn boeken voeg ik daar nog aan toe dat de weg om naar dit ideaal te streven, begint bij de verantwoordelijkheid voor het eigen gezin, de familie, de samenleving waar men is opgegroeid en voor de cultuur van mensen die een eeuwenlange geschiedenis met elkaar delen. Als ieder van ons de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn eigen beschaving, dan is elke samenleving krachtig genoeg om bij te dragen aan de ontwikkeling naar een volwassen wereld. Immigratie is een vlucht voor de verantwoordelijkheid. Laat ons als Europeanen de immigranten helpen om de landen van herkomst op te bouwen. Dat kan het begin zijn van de beste eeuw die de mensheid ooit heeft gekend.

Uitbreiding stelling: Een sterke Europese Confederatie van nationale staten die solidair is met de wereld.

Deze website bevat een dringende boodschap: als de Europeanen werken aan een krachtig Europa en de moslims hun verantwoordelijkheid opnemen voor vrede, welzijn en welvaart in de landen van herkomst, dan kunnen we samen een vierde wereldmacht vormen die de ethiek in de wereldpolitiek brengt.

literatuur:

Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan redden. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger (LINK)

Acker, J. van (2017). Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomstAmazon.  

Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) (. Ministrando LINK)

blog:

alle teksten:

HOME   © Juliaan Van Acker 2024