https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Als de hel losbreekt

Om onze toekomst veilig te stellen kunnen we noch op de politici, noch op de bedrijfsleiders rekenen. De politici hebben de vijanden van onze beschaving massaal binnengelaten. De bedrijfsleiders hebben uit hebzucht de natuur en onze leefomgeving vernietigd en vervuild.

images

Nu, augustus 2018, hebben de meesten onder ons het vrij goed. Er is geen reden voor een revolutie. Extreem-rechtse of extreem-linkse partijen zullen in deze omstandigheden geen meerderheid behalen. Dat de lucht die we inademen ongezond is, merken we niet zo. Dat de biodiversiteit dramatisch afneemt, valt ook niet erg op onder leken. Ondanks de vele waarschuwingen over de gevolgen van de klimaatverandering of over de mogelijkheid van wereldwijde epidemieën, zien we geen reden om onze levensstijl te veranderen. De terroristische dreiging is wel lastig, maar relatief gezien valt het aantal slachtoffers op Europese bodem erg mee. Dat er islamitische landen zijn die ook beschikken over nucleair materiaal, baart weinigen zorgen. De economie draait op volle toeren.

Dit alles kan van het ene op andere moment drastisch veranderen. ’Kan’: het gaat hier niet om een voorspelling. Ook kunnen we het best vurig hopen dat alles bij het oude blijft. Maar als de hel losbreekt, zullen de huidige politici onmachtig zijn om de noodzakelijke maatregelen te nemen. De bedrijfsleiders zullen zich lafhartig hullen in stilzwijgen.

Als de hel losbreekt, zullen de mensen ofwel een strijd van allen tegen allen aangaan in een langdurige burgeroorlog, waarin het elk voor zich is en minderheden meedogenloos behandeld. Ofwel staat er een leider op die de mensen weet te inspireren om zich verantwoordelijk te gedragen. Over dit tweede alternatief wil ik in het kort iets zeggen. Ik geloof nog steeds dat we een betere toekomst mogelijk kunnen maken.

Om de uitdagingen en de risico’s van de 21ste eeuw aan te kunnen, moeten de mensen massaal van levensstijl veranderen. Het gaat om een beweging van onder af, vanuit de bevolking zelf, want op de politici kunnen we niet rekenen. Soberheid en onderlinge solidariteit zijn hier de sleutelwoorden bij deze bottom-up beweging van de massa.

Goed rentmeesterschap over de planeet Aarde vereist soberheid: slechts kopen en verbruiken wat echt noodzakelijk is. Nauwelijks en het liefst geen vlees eten. Reizen beperken tot wat absoluut noodzakelijk is. In de mate van het mogelijke de consumptie beperken tot producten uit de eigen regio, met aandacht voor het ambachtelijke. In het beste geval zullen we, na een door de mensen veroorzaakte Apocalyps, in kleine gemeenschappen gaan leven zoals in een abdij, die zelfvoorzienend is en de gehele omgeving met zorg beheert.

Solidariteit is gebaseerd op de eigen kracht. Wie niets heeft, kan niets geven. Vandaar dat de mensen met een gedeelde cultuur en geschiedenis zich moeten verenigen, zodat ze krachtig kunnen samenwerken. Verbondenheid op basis van gedeelde normen en waarden is namelijk het fundament van elke menselijke samenleving. Iedereen keert terug naar de landen van oorsprong en de sterke landen zijn solidair met volkeren die in nood verkeren.

In de onderstaande drie boeken zijn deze ideeën verder uitgewerkt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan:

- de zogenaamde ’netwerken van solidariteit’

- een maximum inkomen

- Europa als een confederatie van natiestaten

- het joods-christelijk fundament van onze beschaving (let op: dit is geen kwestie van geloven in God of aanvaarden van de waarheid van de Bijbel, maar het fundament is de verantwoordelijkheid voor de Ander in zijn breedste betekenis: de naasten, de mensen ver weg in ontwikkelingslanden, de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten. We doen het goede voor de Ander onafhankelijk van zijn kenmerken, zijn ras, zijn geloof of zijn afkomst: dit is het typisch christelijke dat door de humanisten werd overgenomen). Volgens Kierkegaard doen we het goede omdat het een gebod is en omdat het een gebod is, heeft het eeuwige waarde

- de onverenigbaarheid van de islam met deze beschaving (dit wordt niet gezien als kritiek op de islam, maar is het argument om met Europese hulp vrede, welzijn en welvaart in de islamitische landen te verwezenlijken, samen met de teruggekeerde moslims)

- gestreefd wordt naar een alliantie tussen Europa en de islamitische landen om samen de ethiek in de wereldpolitiek te brengen en in zwart Afrika vrede, welzijn en welvaart te realiseren

[ klik op afbeeldingen voor link]

DIGITAL BOOK THUMBNAIL9200000054623763Verder kan ik voor de uitwerking van bovenstaande visie verwijzen naar mijn 110 bijdragen voor ThePostOnline, naar mijn blog en naar de teksten hieronder: 


   © Juliaan Van Acker 2024