https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Honderden  miljoenen mensen zijn overbodig

 Er is een kleine groep die 90 procent van alle rijkdom bezit en de macht is steeds meer geconcentreerd.

De meerderheid van de mensen maakt nutteloze producten die ook nog eens schadelijk zijn voor het milieu. Velen hebben een opleiding die nauwelijks iets voorstelt of die nutteloos is in de huidige hoog technologische samenleving. Met de toename van de automatisering zullen de meeste laag opgeleiden overbodig worden.

Bovenstaande constateringen zijn de logische consequenties van een maatschappij die gebaseerd is op economische belangen en politieke macht.

Er lopen om die reden enorm veel gefrustreerde mensen rond. Tot in de verste uithoeken van de wereld is men goed geïnformeerd over de welvaart van de rijken en machtigen. Daarnaast wordt de vergrijzing als een probleem gezien. De zorg voor ouderen wordt te duur. Het is daarom logisch iets te verzinnen om van die ’probleemgroep’ af te komen.

Die frustratie leidt ofwel tot apathie ofwel tot geweld. Dit laatste vooral in de vorm van criminaliteit en terrorisme.

Het credo van deze tijd is het eigenbelang. Dit leidt ertoe dat weinig mensen hun verantwoordelijkheid serieus nemen. Bij verantwoordelijkheid geef ik voorrang aan de Ander. Als het eigenbelang voorrang heeft, dan heeft dit de volgende consequenties:

Het Ik heeft voorrang op de Ander 

Die Ander is zowel de naaste dichtbij. Als de partner niet meer beantwoordt aan de verwachtingen, kan men probleemloos scheiden.

Die Ander is de naaste ver weg. Het Ik voelt zich niet verantwoordelijk voor de mensen in verre landen. Dat kinderen daar honger lijden en niet naar school kunnen gaan, moeten de mensen daar zelf oplossen.

De Ander dat zijn ook de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten.

Als we het bovenstaande evalueren, dan lijkt de conclusie gewettigd dat het Kwaad de wereld beheerst. Het gaat om hebzucht, om egoïsme en vooral ook om afwijzing, onverschilligheid, verwerping en minachting van de Ander. Ook is het een kwestie van onwetendheid of niet willen weten.

Willen we in zo’n wereld leven? Welke gevolgen zal ons levenswijze hebben voor de toekomstige generaties? In de korte tijd dat we op aarde zijn, is het ondraaglijk dat er kinderen en volwassenen zijn die ongelukkig zijn en geen uitzicht hebben op verbetering.

De mens die weldenkend is en vooral van goede wil is, zal zoiets niet willen. Daarom is er een morele herfundering nodig van de samenleving. De morele fundering komt in essentie erop neer dat niet het Ik het centrum is van een mensenleven, maar de Ander. Ik leef in dienst van de Ander. Met andere woorden: ik neem mijn verantwoordelijkheid op voor de Ander (de naasten dichtbij, de mensen ver weg en de toekomstige generaties).

DIGITAL BOOK THUMBNAIL

Waarom zou ik ten dienste moeten staan van de Ander? Geen mens kan mij dit opleggen. Er moet een morele autoriteit zijn die een appel op het Ik doet. Dat appel klinkt door in de wijsheid die bekend is geworden aan de mensen die hun hart lieten spreken. Deze wijsheid is al duizenden jaren onveranderd gebleven.

Het nieuwe credo is het credo van het belang van de Ander.

Dan zijn die honderden miljoenen mensen niet overbodig, maar ze bieden mij een kans om mij met volle kracht voor hen in te zetten. Dan krijgt mijn leven een formidabele zin.

Wat dit concreet betekent (zonder concrete acties te ondernemen, blijft het appel om mij verantwoordelijk te gedragen voor de Ander een loze kreet) staat beschreven in mijn boek ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomst’ (klik op afbeelding). De titel lijkt misschien in tegenspraak met bovenstaande, maar als iedereen zich voor zijn eigen land, zijn eigen cultuur, zijn eigen land van herkomst verantwoordelijk voelt, en als daarenboven de landen solidair zijn met elkaar, dan ontstaat eindelijk vrede, welzijn en welvaart op wereldschaal.

17 februari 2017 (laatste update 17 september 2018)

Juliaan van Acker (curriculum vitae)


Andere teksten over dit onderwerp:

HOME

   © Juliaan Van Acker 2024