https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Geen overdreven subjectiviteit 

We moeten vermijden het Kwaad te rationaliseren. Het is beter gewoon actie te ondernemen om het goede in de wereld te brengen, dit is door de liefde voor de Ander en voor het Andere (respectievelijk zorg voor de naasten en voor het milieu). Door deze liefde is er minder gevaar voor een overdreven spiritualiteit, waar de nadruk ligt op de innerlijke beleving. Deze spiritualiteit kan ook leiden tot hoogmoed, dit is tot misprijzen voor wie die hoge spiritualiteit nog niet heeft bereikt.

Door de excessieve nadruk op het innerlijke of door de subjectiviteit te zien als het enig zingevende, kan de mens zijn verantwoordelijkheid verwaarlozen. Ook een goede intentie hebben is niet genoeg. Het gaat in een mensenleven om concrete daden. Bewustzijn moet meer zijn dan mooie dromen.

De Bijbel of andere Heilige Schriften zeggen ons hoe we ons horen te gedragen overeenkomstig de wil van de Absolute. Het gaat hier niet om een naïef geloof in God, maar om de acceptatie dat de mens niet zelf kan bepalen hoe hij zich hoort te gedragen. De mens heeft ook niet zelf de wereld geschapen. Er is een hogere, absolute en eeuwige macht, die tot ons spreekt in de moraal waaraan de mensen zich moeten houden.

Studie van de Heilige Schriften is daarom een eerste prioriteit. Deze studie oriënteert de mens in zijn strijd om het leven over de dood te laten triomferen, om Licht te brengen in de duisternis, om het Zijn te laten triomferen over het Niets. Door zich te gedragen overeenkomstig de geopenbaarde Waarheid treedt de mens in contact met de Oneindige, een contact dat zich voltrekt door bemiddeling van de Heilige Schriften. Die Schriften openen voor de mens de weg naar het Transcendente, dit is tot wat het Zijn overstijgt.

Een beschaving wordt gevormd door de studie en de uitleg van de Heilige Schriften, waardoor een gemeenschap van mensen en volkeren zich laat inspireren. Traditie en voortdurende innovatie gaan hier samen, want de Heilige Schriften of het Woord van de Absolute nodigen uit tot een dialoog. Dit is in het bijzonder het geval bij de Bijbel, want daarin lezen we op meerdere plaatsen hoe de aartsvaders en de profeten in discussie gaan met God.

Conclusie: voor Europa is het van belang dat de mensen zich voortdurend bezinnen over onze joods-christelijke identiteit. Hierdoor wordt onze beschaving veilig gesteld en werken we eendrachtig samen in onze verantwoordelijkheid voor de rest van de wereld.

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen) 


bezinning 3


TERUG

HOME

   © Juliaan Van Acker 2024