https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Hoe staat u tegenover de islam?

Het gaat mij niet om kritiek op de islam. We weten nu ongeveer wat er allemaal over de islam wordt gezegd. Er zijn meer dan een miljard moslims. Die moeten we niet schofferen en niet gaan uitdagen. Mijn essay is niet bedoeld als een kritiek op de islam en het is ook niet geschreven vanuit een westers superioriteitsgevoel. De islam beschouw ik gewoon als anders; als iets dat ik nauwelijks ken. Ik heb in mijn functie als orthopedagoog een paar honderd islamitische gezinnen thuis bezocht, waarvan een aantal heel frequent. Verder heb ik goed geluisterd naar wat betrouwbare islamologen te zeggen hebben.

De islam is anders op een centraal thema: de ethiek (zie hoofdstuk 7 van mijn boek ’Het landverraad van de EU'). De islamitische ethiek staat haaks op de joods-christelijke ethiek, vandaar al die conflicten en misverstanden.

De islam is zo anders, dat het niet vermengd kan worden met onze westerse beschaving. Hierdoor wordt het fundament van een beschaving ondermijnd: namelijk de verbondenheid van mensen rondom gemeenschappelijke normen en waarden.

Daarom is het beter bescheiden te zijn en te proberen zelf het goede voorbeeld te geven. Bescheiden omdat andere vormen van beschaving mogelijk zijn, met andere hoogtepunten en andere waardevolle normen en waarden.

Door een voorbeeld te zijn, kunnen we anderen eventueel inspireren voor het goede dat zij bij ons waarnemen. Wat ik voorstel is gescheiden beschavingen, die solidair met elkaar samenwerken. Dat kan door educatieve, culturele en economische uitwisseling.

Ik pleit ervoor de anderen niet te beoordelen, zelfs niet als daar zogenaamde fundamentele mensenrechten worden geschonden. Veroordeling leidt meestal tot het omgekeerde effect. Bovendien gaat het om onze mensenrechten: wie zegt dat anderen het niet anders kunnen formuleren? 

We moeten ons dus niet gaan bemoeien met landen buiten Europa. Als wij het hier zo goed en zo menselijk mogelijk proberen te doen, dan kunnen we anderen inspireren. Onze waarden opleggen lukt toch niet en is in zekere zin vernederend voor de anderen.

Zijn er wantoestanden in een land, dan moeten de mensen daar het zelf oplossen. Europa kan solidair zijn met alle mensen van goede wil, waar ook in de wereld. Door die mensen te helpen de problemen in hun eigen land op te lossen worden duurzame resultaten bereikt en krijgen ze niet de schuld handlangers van het Westen te zijn.

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen)


TERUG


   © Juliaan Van Acker 2024