https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Islam en geweld

Gaat de islam samen met extremisme, fanatisme en terrorisme?

(deze tekst is geschreven vóórdat IS min of meer werd verslagen. Ik zeg ’min of meer’ omdat niet duidelijk is waar al die strijders nu, januari 2019, verblijven)

De meeste moslims willen niets met IS te maken hebben. Het zijn trouwens voornamelijk moslims die het slachtoffer zijn van IS en van andere islamitische fanatici. Elke religie kent of heeft extremistische sekten gekend, maar die sekten komen wel voort uit een al of niet vermeende zuivere toepassing van de leer.

Het Einde der Tijden

In de islamitische traditie leeft het idee dat er een tweede kalifaat op komst is, dat het begin zal zijn van het Einde der Tijden. De val van het Ottomaanse rijk betekende het einde van het eerste kalifaat, waarna in de islamitische wereld tirannen aan de macht kwamen. IS proclameert het tweede kalifaat, dat volgens de traditie gepaard zal gaan met een apocalyptische strijd met de ongelovigen. Hoe meer bloed van ongelovigen vergoten zal worden, hoe sneller het Einde der Tijden bewerkstelligd zal worden. Daarna zal de heilstaat worden gevestigd.

Een zwak en verweekt Westen met zwakke politici

Het Westen kan met dit geweld niet omgaan. We leven al zeven decennia in vrede en welvaart, zodat we verwend en verweekt zijn geraakt en geweld het liefst zo ver mogelijk van ons afschuiven. Het Westen is daarom een makkelijke prooi voor fanatici. 

Het Westen gelooft heilig in diplomatieke oplossingen, om via onderhandelen en het afsluiten van verdragen tot compromissen te komen. Tegenover islamitische fanatici is dit de slechtst denkbare strategie en uitermate naïef. Sommige groepen zullen weliswaar op een gegeven moment een overeenkomst willen aangaan, maar dit wordt gezien als een tijdelijk middel om tijd te rekken en zich nog beter voor te bereiden op de eindstrijd.

De strijd komt steeds dichter bij Europa. IS in Lybië bevindt zich op enkele honderden kilometers van Europa. Af en toe komen de strijders op ons grondgebied aanslagen plegen; de dreiging is altijd voelbaar aanwezig, want de militairen zijn uit ons straatbeeld niet meer weg te denken. Europa is helaas vergrijsd, risicomijdend, er is geen vechtlust meer, er is nauwelijks sprake van een echt leger en Europa wordt geleid door zwakke politici. Bovendien werkt Europa niet samen met de logische bondgenoten in de strijd tegen de veroveringsreligie die de islam in werkelijkheid is. Die logische bondgenoten zijn Rusland en Israël. De Nederlandse trendwatcher Adjieid Bakas noemt een bondgenootschap van Europa met deze twee landen de As van de Hoop. We zien echter dat Europese politici Israël willen boycotten en de Amerikanen hitsen Europa binnen de Navo op tegen het Rusland van Poetin. Europa is nooit zo zwak geweest.

Een massa jongeren zonder toekomstperspectief

Europa verliest ook op een ander front: zowel in het Midden-Oosten als in heel Afrika is er een demografische explosie, waardoor een massa jonge mannen die in hun eigen landen geen toekomstperspectief hebben, klaar staat om het vergrijsde Europa te overrompelen. Als deze massa gehersenspoeld wordt om die overrompeling te zien als een religieuze strijd voor de Islam, dan zijn er tienduizenden die willen sterven voor de hogere zaak. Zelfopoffering voor een wereld die gezuiverd wordt van de westerse hebzucht en verdorvenheid, is hun manier om zich een held te voelen en om iets te betekenen in de wereld. De Moslimbroederschap bijvoorbeeld is gebaseerd op de volgende principes: ’God is ons doel. De Koran is onze constitutie. De Profeet is onze leider, Strijd is onze weg en de dood omwille van God is onze hoogste ambitie’. Deze godsdienstwaanzinnigen zijn ondertussen diep geïnfiltreerd in onze samenleving.

De bron van IS is de islam

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat de oorzaak van het islamitisch terrorisme niet gelegd kan worden bij de armoede en de uitzichtloze situatie van massa’s jongeren. Er zijn veel gebieden in de wereld waar de miserie even erg is, maar die geen brandhaarden zijn voor geweld en terreur. Fundamentalistisch terrorisme is een gevolg van het geloof zelf, dat geen kritiek toelaat en die de niet-moslims ziet als mensen die moeten worden onderdrukt of gedood totdat de islam de hele wereld heeft veroverd. 

Zowel in het Westen als in de islamitische wereld moet erkend worden dat de bron van IS de islam is. Om die reden is een hervorming of renaissance van de islam hoogst noodzakelijk, zodat de moslims hun religie op een andere manier beleven en de moslimgeleerden de massa inspireren tot een geloof dat bijdraagt aan een betere wereld.

Dat ook de armoede en de uitzichtloosheid bestreden moet worden is evident. Hierdoor kunnen de voorwaarden gecreëerd worden voor een hervorming van de islam. Emancipatie van de vrouwen is hiervoor een absolute voorwaarde, want goed opgeleide moeders zijn de beste waarborg voor een opvoeding die kinderen voorbereidt op de wereld van vandaag. In de islamitische landen hoeft er geen armoede en uitzichtloosheid te zijn, maar eerder rechtvaardigheid. Nu heeft in die landen twee procent van de bevolking nagenoeg alle rijkdom in handen. 

Het Westen kan ook bijdragen aan een verbetering van de levensomstandigheden voor mannen en vrouwen in de islamitische landen. Persoonlijk zie ik de belangrijkste rol weggelegd voor de moslims die nu in Europa verblijven: als zij massaal terugkeren naar de landen van herkomst, kan eindelijk een islamitische renaissance tot stand komen. Op die manier hoeft het Westen de democratie niet op te dringen in die landen, maar kunnen de moslims zelf beslissen welk systeem het best past bij hun traditie en cultuur.

Strijd tegen fanatici is noodzakelijk

IS en alle andere islamitische terroristische organisaties moeten op alle fronten worden aangevallen en vernietigd. Europa moet uit haar zwakke positie worden gehaald. Een bondgenootschap met Rusland en Israël is dringend noodzakelijk. In die strijd moeten we wel zorgen dat het leven van de burgers wordt beschermd en dat onze liberale waarden van verdraagzaamheid en rechtspraak niet in het gedrang komen. Er zijn massa’s mensen op de vlucht voor IS: hen weigeren op ons grondgebied, kan ook bij hen de haat tegen het Westen aanwakkeren. Tijdelijke opvang, eventueel voor enkele jaren, is geboden, maar het doel moet blijven dat zij terugkeren om hun landen opnieuw op te bouwen. Voor de strijd tegen IS zijn grondtroepen nodig. Massa’s immigranten kunnen getraind worden om deel te nemen aan die strijd, eerst in een regulier leger, daarna binnen een vredeskorps. Tenslotte moet de strijd tegen de fanatici steeds samengaan met diplomatie: de logische weg lijkt het creëren van federale staten zodat Soennies, Sjiieten, Alawieten en Koerden samen kunnen leven en toch zelfbeschikkingsrecht hebben.

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen) HOME

   © Juliaan Van Acker 2024